REP Testování zaměstnanců.00 00 20 39.Still001Na obecním úřadě se rozhodli k pravidelnému testování všech zaměstnanců na COVID-19 daleko dříve, než tuto povinnost zavedla vláda. Důvodem byla ochrana jak veřejnosti, která na úřad přichází vyřizovat si své věci, tak i zaměstnanců.

Nad rámec této povinnosti se zaměstnanci od počátku testují dvakrát týdně. Díky testování se odhalilo i několik bezpříznakových případů a předešlo se tak dalšímu šíření nemoci. Bohužel, i přesto se provoz obecního úřadu v zájmu bezpečnosti v minulých týdnech musel omezit, za což se všem, kterým jsme tímto nutným opatřením zkomplikovali vyřízení jakýchkoliv věcí, omlouváme. Nyní se obecní úřad vrátil ke standardnímu provozu při dodržování celé řady preventivních opatření.

Děkujeme tímto, že je budete respektovat.

autobusV souvislosti se stavbou chodníku v Prstné se dopravci nepovedlo turnusově zajistit nasazení menšího vozidla na celou trasu spoje.

Abychom však společně s dopravcem zajistili bezpečnost provozu, bude od čtvrtku 18. 3. 2021 provoz organizován tak, že menší autobus bude jezdit v úseku Prstná - Petrovice u Karv., střed, kde na něj bude navazovat klasický autobus a opačně. Cestující tak budou muset přestoupit z jednoho do druhého autobusu. Jízdní řád linky se však nemění.

 

Stavba chodníku PrstnáV těchto dnech se začalo intenzivně pracovat na stavbě chodníku v úseku od Urbančíkových rybníků směrem k autobusové zastávce Prstná-rozcestí. Stavba je a bude spojena s celou řadou dopravních omezení, a to téměř až do konce léta.

Prosíme všechny řidiče o trpělivost a respektování dopravního značení. Jedná se o velmi složitý úsek především k šíři stavájící komunikaci a můžou tak zde docházet v souvislosti s omezeními a pohybem těžké techniky ke komplikovaným i nebezpečným dopravním situacím.

Věříme, že společnými silami, ohleduplností a tolerancí vše úspěšně zvládneme a na konci léta bude tento úsek bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu a především chodce.

 

 

Covid reportMobilní Rozhlas ve spolupráci s technologickým startupem MAMA AI a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil pro všechny obce nový projekt pod názvem COVID Report.

Na těchto webových stránkách: https://petroviceuk.mobilnirozhlas.cz/covid-report?fbclid=IwAR2LInHcZcbVh2A6tP-CYBM_8axK1DXHYbQyjO3KOTEB-mBftsoKkBKIcnk  

každý den můžete zjistit v naší obci:

- Aktuální počet nakažených COVID-19 a denní přírůstek.

- Míru pozitivity - podíl nemocných na počtu obyvatel.

- Srovnání se samosprávami v blízkém okolí.

- Srovnání se stejně velkými samosprávami v kraji.

 

Věříme, že vám Covid report bude užitečným zdrojem informací v této nelehké době.

 

REP Zastupitelstvo Petrovice březen 2021.00 01 36 25.Still008V pondělí 8. března 2021 se za velmi přísných hygienických podmínek konalo již třinácté zasedání zastupitelstva obce v tomto volebním období. Program jednání zahrnoval tentokráte 16 bodů. Jedním z důležitých bodů bylo projednání poskytnutí zápůjčky na pořízení a instalaci nízkoemisních zdrojů tepla (ekologického kotle) v rámci 3. kola kotlíkových dotací dle podmínek výzvy Operačního programu Životní prostředí. Tento program ve formě bezúročných zápůjček podporuje výlučně předfinancování způsobilých nákladů na pořízení a instalaci nízkoemisního zdroje tepla. Zápůjčka může pokrývat až 100 % způsobilých nákladů, maximální výše poskytnuté zápůjčky
však nemůže být vyšší než 200 000,- Kč v případě výměny starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu a 150 000,- Kč v případě výměny starého kotle za kondenzační plynový kotel. Obec již takto poskytla finanční
prostředky 28 občanům. Neméně důležitým bodem pak bylo i poskytnutí dotace z programu č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné. Dále se zastupitelé seznámili se stavem bezpečnosti na území obce v roce 2020. V roce 2019 bylo na území obce spácháno celkem 62 trestných činů, v roce 2020 jich bylo 67. V trestných činech pak v loňském roce převládala majetková trestná činnost, z toho pak bylo 38 krádeží a 18 případů, kam můžeme zahrnout poškozování cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí apod. Lze konstatovat, že bezpečnostní situaci na území obce můžeme hodnotit jako stabilizovanou a bez vážnějších narušení veřejného pořádku. Zastupitelé dále schválili vyhodnocení strategického plánu, kdy se obci i přes problematické období daří plnit stanovené cíle. Neopomenutelným pak byl i bod ohledně změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné, ve kterém se projednávaly návrhy dvou vlastníků nemovitostí na území obce zkráceným způsobem, a kterou si tito hradili v plném rozsahu. (fotogalerie, videoreportáž).

Vykřičník 1Od úterý 9. 3. 2021 od 06.00 hodin do úterý 23. 3. 2021 do 09.00 hodin jsou úplně zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice u Karviné.

Místostarosta obce Petrovice u Karviné v souladu s usnesením Rady obce Petrovice u Karviné č. 955/88 ze dne 8. 3. 2021 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a v důsledku zajištění ochrany zdraví občanů České republiky a zaměstnanců obce Petrovice u Karviné   

dočasně omezuje

provoz Obecního úřadu Petrovice u Karviné spočívajícím v úplném zrušení úředních hodin
na všech pracovištích obce Petrovice u Karviné

do 23. března 2021 do 09.00 hodin.

 • Jedná se o budovy obecního úřadu, bývalé Salmonie, Kulturního centra.
 • Veškeré objednané termíny jsou z tohoto důvodu zrušeny, na změně termínu se prosím domluvte s příslušným úředníkem.
 • Veškerá podání Obecnímu úřadu Petrovice u Karviné lze činit dálkově, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. 
 • Písemnosti, u nichž není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možné podávat na podatelně ve vchodu do budovy obecního úřadu. Pokud někdo potřebuje potvrzení, musí dokument doručit buď prostřednictvím elektronické podatelny, datové schránky nebo skrze poskytovatele poštovních služeb. 
 • Telefonický a e-mailový kontakt s Obecním úřadem Petrovice u Karviné zůstává zachován.
 • Přístup veřejnosti do úředních budov bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, pouze po předchozí telefonické dohodě, včetně nutnosti prokázat totožnost.

 

Pro obecné dotazy využijte e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Elektronická podatelna úřadu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Roušky a respirátory:

 • Na zastavěném území obce platí povinnost nosit všude chirurgickou roušku. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě. 
 • Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. 
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor. Platit to bude například v prodejnách, provozovnách a dopravě.

Školy, školky, dětské skupiny

 • Od pondělí 1. března se zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Zavřená budou také jesle.

Obchody a služby

 • Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu.
 • Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé prodejny novin a tabáku. 
 • V provozu budou například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny jízdenek. Otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží. 
 • Zavřená budou papírnictví, prodejeny s dětským textilem a obuví nebo obchody se zbraněmi a střelivem. 
 • U stravovacích provozů se režim nezmění.
 • Občerstvení mohou prodávatpouze přes výdejní okénka nejdéle však do 21. hodiny.

Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:

 • Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce, nikoli okresu.  
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.
 • Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.

Omezení pohybu mezi okresy:

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány. 
 • Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob. 
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením. 
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky naleznete zde.

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest naleznete zde.

Mimořádné opatření – nařízení izolace a karantény naleznete zde.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili