IMG 20190616 152255Neděle 16.6.2019 se nesla v duchu „dětského dne“. Členové místní skupiny PZKO Petrovice totiž pozvali do Kulturního centra loutkové divadlo Bajka (Scena Lalek Bajka) z Českého Těšína. Loutková scéna BAJKA je třetím zcela profesionálním hereckým souborem (vedle České a Polské scény) Těšínského divadla v Českém Těšíně. Vznikla v roce 1948 a původně působila jako Loutkové divadlo Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) v České (Československé) republice. Od roku 2008 patří k Těšínskému divadlu. Herecký soubor Bajky má 4 loutkoherce. Připravuje 3 premiéry v sezóně, obvykle ve dvou jazykových verzích, v češtině a polštině.

Loutkoherci v Kulturním centru představili nejen dětem, ale i jejich rodičům dvojjazyčnou pohádku Karla Jaromíra Erbena „Obušku z pytle ven“ (O kiju Samobiju). V pohádce zazněly známé lidové písničky jako např. Koulelo se červené jablíčko, rovněž ve dvojjazyčné verzi. Děti také aktivně s herci spolupracovaly a zapojovaly se do dění pohádky. Všem dětem i přítomným divákům se toto podání známé pohádky moc líbilo (fotogalerie).

logo EU projekt

logo koňkyV sobotu 8. června pořádali marklovičtí hasiči veteránské závody s historickými koňskými stříkačkami a po soutěži následoval Festival bez hranic s česko-polským programem. Akce začala ve 12.30 průvodem z marklovického návsí přes Marklowice Górne a zpět. Čtyři páry koní táhly kočáry s představiteli obcí Petrovice u Karviné a Zebrzydowice, s delegací hasičů ze Starego Miasta a hlavně s mladými hasiči, pro které to byl mimořádný zážitek. Za nimi jela hasičská auta, která vezla na přívěsech koňky obsazené veterány v dobovém oblečení. K dobré náladě vyhrávala harmonika a zpíval celý průvod. Vlastní soutěž potom zahájili naši nejmladší. Ukázali, že s hadicemi pracovat umí a také si vědí rady v každé situaci. Potom ukázali své umění veteráni. Všichni dělali, co mohli, no s výsledky na bojišti zamíchal odpočet průměrného věku, takže pohár si už podruhé odvezli veteráni z Ostravy – Plesné. Naši veteráni, veteráni z Marklowic Górnych, Pogwizdowa a Jastrzębia byli ti druzí. Každý sbor dostal na památku diplom, skleničku a veteránku. Po soutěži se všichni přesunuli na hasičskou zahradu, kde vyhrávala kapela pana Švidrnocha. První vstup měla hráčka na cymbałki z Marklowic Górnych. Než dohrála, začala po zahradě pobíhat spousta dětí s pomalovanými tvářičkami, takže na skákacím hradu řádila celá ZOO. Vrcholem pro děti bylo vystoupení klauna Hopsalína. Mezitím z roštů mizela grilovaná kuřecí stehna i ražniči a ze stolů koláče a zákusky české i polské výroby. To vše zapíjely děti malinovkou a dospělí Radegastem. Vrcholem festivalu bylo večerní vystoupení skupiny Divoké kočky, které roztleskalo všechny přítomné. Pak už následovala volná zábava do pozdních nočních hodin. Díky počasí, sponzorům, divákům a hlavně obětavé práci pořadatelů se hasičský den v Dolních Marklovicích vydařil. Odměnou pro pořadatele byla dobrá nálada a usměvavé tváře hostů. (videoreportáž, fotogalerie)

Permoník.00 08 03 04.Still003V neděli 2.6.2019 se v Kulturním centru Petrovice u Karviné konala další velmi úspěšná akce. Sbor přátel zpěvu Permoník společně s Mužským komorním sborem Permoník přijeli ukázat své umění a talent. Koncert nazvaný "Z Petrovic až do Krakowa" byl pomyslnou „generálkou“ před pěveckou soutěží konanou v Krakově a které se SPZ zúčastnil ve dnech 7.- 8.6.2019. S myšlenkou uspořádat tento koncert přišli členové Místní skupiny PZKO Dolní Marklovice, kteří byli zároveň i organizátory celé akce. Koncert navštívilo přes 200 posluchačů nejenom z Karviné a Petrovic, ale také z Polska. Program koncertu byl velmi pestrý a přítomní posluchači ocenili každou píseň intensivním potleskem. (fotogalerie

logo EU projekt

Kkoncert rakousko.01 03 24 00.Still003V sobotu 8. června 2019 navštívil naši obec rakouský pěvecký sbor Musica con GRAZia a v kostele sv. Martina předvedl dechberoucí koncert renesanční hudby 16. a 17. století nazvaný „Láska – radost – vášeň“.
Umělecký vokální ansámbl Musica con GRAZia byl založen v roce 1994. Od roku 1999 je jeho stálou uměleckou vedoucí a dirigentkou Zuzana Ronck, rodačka z Karviné, jedna ze zakládajících členek Permoníku. Repertoár "Musica con GRAZia" je velmi různorodý: od světské a capella hudby renesance přes duchovní skladby všech období až po světové premiéry současných rakouských skladatelů. Díky nádherným madrigalám v podání tohoto hudebního tělesa měli posluchači možnost navštívit Německo, Anglii, Španělsko, Francii a celou hudební cestu uzavřela královna renesance - Itálie. Zazněly skladby takových umělců, jakými byli např. Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, John Bennet nebo Pierre Guédron. Své umění předvedli také sólisté. Sopranistka Tanja Vogrin zahrála na barokní harfě a její kolega Viktor Andriichenko jí doprovodil na barokních houslích. Největší zajímavostí celého koncertu byl zpěv sólisty Maria Lesiaka doprovázený hrou na dobovou loutnu. Celé hudební vystoupení v podání rakouského ansámblu bylo odměněno bouřlivými potlesky ve stoje. (fotogalerie)

log zast 6V pondělí 3. června 2019 se v odpoledních hodinách sešli v prostorách zasedacího sálu obecního úřadu zastupitelé na svém dalším jednání. Stěžejním bodem jednání bylo schvalování závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018. Obec v tomto roce vykázala přebytek hospodaření ve výši 5 197 093,06 Kč, přičemž rozpočtové příjmy činily 98 341 289,95 Kč a výdaje 93 144 196,89 Kč. Po zohlednění splátek z poskytnutých úvěrů a úroků vzrostl objem finančních prostředků na účtech obce k 31.12. 2018  oproti konci roku 2017 o 2 360 810,06 Kč na výslednou částku 68 132 227,97 Kč. Na celkových příjmech obce se potom významným způsobem podílely dotace, které obec v tomto roce obdržela ve výši 16 005 627,76 Kč. Na výdajové straně představovaly investiční výdaje 24,2 miliony korun. Uvedené hospodaření tak vedlo k nárůstu majetku obce na hodnotu 374 153 329,16 Kč. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné potom vykázala na konci roku majetek v celkové částce 32 350 851,41 Kč. Zastupitelé dále schválili poskytnutí dotace základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun, které mohou ve spolupráci s rodiči dětí využít na spolufinancování různých sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které bude škola v nadcházejícím školním roce pořádat. Částka, ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka či předškoláka zůstává stejná, jako tomu bylo v roce minulém. V neposlední řadě byl také schválen program, včetně výzvy, pro poskytování zápůjček na předfinancování pořízení ekologického kotle v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací. V souvislosti s tímto byla v rozpočtu vyčleněna částka 8,3 milionu Kč na tyto zápůjčky. Tento objem finančních prostředků vychází ze zájmů obyvatel naší obce o výměnu kotlů a v květnu podaných žádostí o poskytnutí dotace na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. O dotaci ve stejné výši požádala obec Státní fond životního prostředí ČR. (videoreportáž, fotogalerie)

logo radovanky 2019Za krásného slunečného počasí se v sobotu 1. června 2019 sešli děti petrovické základní školy na TJ Inter Petrovice, aby společně se svými rodiči a učiteli oslavili Den dětí. V úvodu odpoledne se představily děti s vystoupeními, které nacvičily se svými třídními učitelkami. Program zpestřily i děti z folklorního souboru z Polska. Odměnou pro všechny vystupující byl veliký potlesk publika a dobroty, které zajistilo SRPŠ. Po občerstvení se děti zúčastnily V. ročníku Olympiády. Bylo připraveno celkem 8 stanovišť, na kterých si změřily své síly. Nejzdatnější soutěžící byli odměněni diplomy, medailemi a cenami. Olympiádu připravila pro děti ZO ČSŽ Petrovice u Karviné. Po celé odpoledne děti využívaly skákací hrady a trampolínu. Také si mohly nechat namalovat něco hezkého  na obličej nebo si nechat vytetovat obrázek. Všichni si potom pochutnali na dobrotách, které připravili rodiče a TJ Inter Petrovice. Celé zábavné odpoledne završilo večer letní kino, kde se promítal film "Raubíř Ralf a internet". (videoreportáž, fotogalerie)

logo kácení májeV sobotu 18. května uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů v Závadě tradiční kácení máje, které je mezi místními obyvateli velmi oblíbenou akcí. Jak je dobrým zvykem, vydal se ve 14 hodin od hasičské zbrojnice průvod koňských spřežení na objížďku Závady. Na čele jela hasičská standarta následovaná koňskou hasičskou stříkačkou zapůjčenou od kolegů z Dolních Marklovic. Pak se již seřadily ostatní vozy, na které si mohl nasednout každý zájemce. Po několika zastávkách s občerstvením v podobě koláčků, chlebíčků, bonbónů a nepostradatelné ohnivé vody se průvod vrátil zpět do areálu hasičské zbrojnice, kde proběhla dražba májky, její pokácení a následovalo očekávané smažení "vaječiny". Rekord v podobě 1 000 vajec letos opět odolal a tak se již všichni těší na příští ročník. (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2019 - březen 2020

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:30-13:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili