Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Byty, nebytové prostory a pozemky

Kde můžete své požadavky ohledně bytu, nebytových prostor a pozemků vyřídit:

Bytové domy, nebytové prostory a pozemky:
Obecní úřad Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné č.p. 251, 73572 Petrovice u Karviné
kancelář číslo 1
Bc. Aneta Repperová, telefon: +420 558 848 047, mobil: +420 725 726 194
e-mail: aneta.repperova@petroviceuk.cz

Domy s Pečovatelskou službou:
Obecní úřad Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné č.p. 251, 73572 Petrovice u Karviné
kancelář číslo 5
Bc. Jiří Helvín, telefon: +420 558 848 053
e-mail: jiri.helvin@petroviceuk.cz

Uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor ve vlastnictví Obce Petrovice u Karviné

 • Záměr pronájmu nebytových prostor se uveřejňuje na Úřední desce
 • Bližší informace poskytuje kancelář č.1,
  paní Bc. Aneta Repperová, telefon: +420 558 848 047

Zábor pozemku, dočasné užívání pozemku

 • Žádost na zábor nebo dočasné užívání pozemku se podává volnu formou. V žádosti uveďte parcelní číslo pozemku, katastrální území, vyznačte rozsah a uvést období od, do.
 • Žádost se podává:
  • osobně na podatelně obecního úřadu,
  • písemně na adresu Obec Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné
  • elektronicky na e-mail: podatelna@petroviceuk.cz nebo do datové schránky, ID datové schránky obce qnjbb35
 • Žádost bude projednána radou obce

Vyjádření k existenci inženýrských sítí, ke stavebnímu záměru, souhlas s kolaudací

 • Žádost se rovněž podává volnou formou
 • Žádost se podává:
  • osobně na podatelně obecního úřadu,
  • písemně na adresu Obec Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné
  • elektronicky na e-mail: podatelna@petroviceuk.cz nebo do datové schránky, ID datové schránky obce qnjbb35

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E