Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Zajímavá místa

Kulturní památky v obci Petrovice u Karviné

Kulturní stavby na území Petrovic u Karviné, které nejsou kulturními památkami, ale mají místně historický význam

 • Pískovcový kolorovaný kříž

Závada-konečná, restaurován byl v roce 2003 MgA. Jakubem Gajdou – akademický sochař a restaurátor. Nachází se na hranici obecní cesty a soukromého pozemku – po konzultaci a prohlídce různě starých snímků map a dotazem u vlastníka pozemku p.č. 14l se pravděpodobně nachází na p.č. 141 nebo 143 v k.ú. Závada – vlastník Jaroslava Hanzlová, Závada čp.7

 • Mramorový kříž

Závada-Hory, restaurován byl v roce 1999 restaurátory Bogdanem Najdenovem a Cvetko Cvetkovem. V roce 2003 byl obnoven zničený zlacený nápis a provedena celková hydrofobizace MgA. Jakubem Gajdou. Stojí na pozemku p.č. 371 v k.ú. Závada  – vlastník Kovaczová Alžběta, Božkova 41, č.p. 542, Karviná-Ráj

 • Kaplička u cesty v Petrovicích

(vedle RD čp. 274 – Melekovi, na pozemku p.č. 1765/1 – vlastníci Daniela Křevká a Jana Meleková)

 • Kříž u cesty v Petrovicích

(vedle RD čp. 102 Sciskalových, p.č. 132 – vlastník - obec Petrovice u Karviné – komunikace)

 • Kříž mezi Urbanczykovými rybníky v Petrovicích

vedle staré pošty, přes mostek přes Petrůvku a vlevo, p.č. 1553 – na pozemku Českého rybařského svazu, místní organizace Karviná, Petrovice u Karviné č.p.: 648. V roce 2007 byl kříž  opraven; opravu zajistil a investoval Obecní úřad Petrovice u Karviné

 • Kříž u cesty v Petrovicích

(před činžáky v Dolních Markovicích, naproti RD 160, na pozemku p.č. 666 v k.ú. Petrovice u Karviné – vlastník – Radečtí – Jindřich, Bruno a Emil)

 • Pomník sv. Václava

(v Dolních Marklovicích – před činžáky, základní kámen byl položen 28.9.1929, pomník byl odhalen 28.října 1930. Na podstavci je vytesána prosba ke světci: “Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“! Pomník se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Petrovice u Karviné, p.č. 719 v k.ú. Dolní Marklovice)

 • Kaplička u cesty v Dolních Marklovicích

(u hraničního přechodu, o zapsání této kapličky do Ústředního seznamu kulturních památek již bylo  v minulosti žádáno soukromou osobou. Tato informace je z porady o památkové péči z minulých let.)

 • Kaplička v Dolních Marklovicích

(u dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně, v roce 2008 byla darována panem Janem Válkem obci Petrovice u Karviné)

 • Kříž na rozcestí v Petrovicích

(u RD čp. 370 Ing. Žyly, z roku 1890)

 • Kaplička u cesty v Prstné

(u bývalého statku rodiny Žyrkových, t.č. jsou vlastníky bývalých hospodářských usedlostí, obytného stavení i pozemků, které ke statku patřily, tedy i kapličky, manželé Peter a Ida Horváthovi, Závodní 2427/41, Karviná-Nové Město. Dle konzultace s Katastrálním úřadem v Karviné, není ve starých pozemkových knihách o kapličce žádná zmínka – p.č.164/1 nebo 164/4)

 • Kříž u prodejny potravin v Prstné

(na pozemku p.č. 606 v k.ú. Prstná, vlastníci Lalurný Edvard a Emilie, Prstná č. 49, v roce 2008 byla provedena jeho celková úprava)

V Petrovicích u Karviné je zajímavá stavba, která však nemá sakrální význam. Jedná se o dvojviadukt, který byl postaven více než před sto léty, je 87 metů dlouhý a drží ho čtyřicet železobetonových sloupů. V místě kde stojí, byla dříve údajně bažina. Proto zde byl vytvořen násep, který zpevnil místo pro výstavbu kolejiště, ale který vadil při přecházení kolejiště. A tak byl pro snadnější procházení a projíždění pod kolejištěm vybudován tento dvojitý viadukt.

Srdečně zveme na návštěvu Petrovic

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E