Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Úřad

Povinně zveřejňované informace

Svobodný přístup k informacím

 V současné době probíhá rekonstrukce informací.

Ochrana osobních údajů

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje obec Petrovice u Karviné informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a dobu uschování osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pan Bc. Daniel Stuchlíkdaniel.stuchlik@sms-sluzby.cz, mobil: +420 774 420 750.

Střet zájmů

Dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů je veřejným funkcionářům uložena mj. povinnost podávat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce, příjmech, darech a závazcích. Centrálním evidenčním orgánem se stává Ministerstvo spravedlnosti ČR, které zřizuje Centrální registr oznámení jako nástroj evidence oznámení a samotných veřejných funkcionářů s povinností podávat oznámení. Centrální registr oznámení eviduje také žádosti o nahlížení na oznámení. Obec Petrovice u Karviné má roli tzv. podpůrného orgánu, který má za povinnost zapsat do Centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře náležející do jeho oboru působnosti.

Činnost podpůrného orgánu vykonává tajemník obecního úřadu Ing. Alica Medková.

Úřední hodiny

Obecní úřad

 • Po 8:00-12:00 a 13:00-17:00
 • Út 9:00-12:00
 • St 8:00-12:00 a 13:00-17:00
 • Čt 9:00-12:00
 • Pá dle předchozí domluvy

Podatelna

 • Po 8:00-12:00 a 13:00-17:00
 • Út 8:00-12:00 a 13:00-14:30
 • St 8:00-12:00 a 13:00-17:00
 • Čt 8:00-12:00 a 13:00-14:30
 • Pá 8:00-12:00 a 13:00-14:30

Pokladna

 • Po 8:00-12:00 a 13:00-17:00
 • Út 9:00-12:00
 • St 8:00-12:00 a 13:00-17:00
 • Čt 9:00-12:00
 • Pá dle předchozí domluvy

Služby Obce Petrovice u Karviné budova bývalých stavebnin Salmonia

 • Po 7:30-12:00 a 13:00-16:00
 • Út 8:00-12:00
 • St 7:30-12:00 a 13:00-16:00
 • Čt 8:00-12:00
 • Pá 8:00-12:00

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E