Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Pro fyzické osoby

Kde, s kým a kdy můžete své požadavky tykající se ekologických a kotlíkových dotací vyřídit:
Obecní úřad Petrovice u Karviné,
Petrovice u Karviné č.p. 251, 73572 Petrovice u Karviné
kancelář číslo 3
Ing. Halina Dvořáková, telefon: +420 596 361 026, mobil: +420 725 526 610
e-mail: halina.dvorakova@petroviceuk.cz

Poskytování dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám

Poskytování dotace fyzickým osobám, které zajišťují na své náklady zřízení nového (doposud neexistujícího) zařízení pro ekologickou likvidaci odpadních vod pro stavby určené k trvalému bydlení umístěné v katastru obce Petrovice u Karviné a které mají v době podání žádosti o poskytnutí dotace trvalý pobyt na území obce Petrovice u Karviné.

  • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, starší 18 let, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost na území obce Petrovice u Karviné.

  • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Dotovaná záležitost musí splňovat podmínky dotačního programu – viz Dotační program

https://www.petroviceuk.cz/informace/informace-pro-obcany/dotace

  • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné včetně všech požadovaných příloh v souladu s vyhlášeným dotačním programem na podatelnu obecního úřadu Petrovice u Karviné.

 

 

Poskytování dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné na úhradu nákladů spojených s ekologickým vytápěním fyzickým osobám

Poskytování dotace fyzickým osobám, které vlastní nemovitost a mají trvalý pobyt na území obce Petrovice u Karviné, na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za kotel ekologický.

  • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům, starší 18 let.

  • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Dotovaná záležitost musí splňovat podmínky dotačního programu – viz odkaz na Dotační program

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci aktuální výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji včetně všech požadovaných příloh v souladu s vyhlášeným dotačním programem na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (elektronické podání žádosti o dotaci a následné písemné podání podepsaných originálů na Krajský úřad Moravskoslezského kraje).

Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné je vyplácená automaticky občanům obce Petrovice u Karviné v rámci poskytnutí dotace Moravskoslezským krajem, a to na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné s Moravskoslezským kraje.

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E