Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Individuální dotace a dary

Kde, s kým a kdy můžete své požadavky u individuálních dotací a darů vyřídit:
Obecní úřad Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné č.p. 251, 73572 Petrovice u Karviné
kancelář číslo 6
Ing. Eva Turečková, telefon: +420 596 361 061, e-mail: eva.tureckova@petroviceuk.cz

Žadatel předkládá svou individuální žádost o dotaci nebo dar písemně na podatelnu Obecního úřadu Petrovice u Karviné. Žádost musí splňovat zákonem stanovené náležitosti (právnická osoba doloží IČ, bezdlužnost, číslo bankovního účtu, fyzická osoba datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu apod.), forma žádosti není pevně stanovená.

Do této kategorie patří poskytování individuálních dotací, které nepodléhají Zásadám pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Petrovice u Karviné platným od 1. 1. 2020 a které se předkládají na předepsaných formulářích.

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E