Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Vyjádření ke stavbě

Kde můžete své požadavky k vyjádření ke stavbě vyřídit:
Obecní úřad Petrovice u Karviné
Petrovice u Karviné č.p. 251, 73572 Petrovice u Karviné

Vyjádžení k existenci sítí:
Bc. Aneta Repperová, telefon: +420 558 848 047, mobil: +420 725 726 194
e-mail: aneta.repperova@petroviceuk.cz, kancelář číslo 1

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o zřízení věcného břemene:
Ing. Martina Burzyková, telefon: +420 558 848 055, mobil: +420 725 735 357
e-mail: martina.burzykova@petroviceuk.cz, kancelář číslo 1

Povolení silničního úřadu:
Mgr. Petr Topolčan, telefon: +420 558 848 060
e-mail: petr.topolcan@petroviceuk.cz, kancelář číslo 2

V případě, že plánujete stavbu na území Obce Petrovice u Karviné, potřebujete ve většině případů ke svému záměru vyjádření obce. K žádosti o vyjádření přiložte projektovou dokumentaci stavby. 

Pokud nejsou stavbou dotčeny obecní pozemky, je posuzován zejména možný vliv na veřejná prostranství, veřejnou zeleň, sousední obecní pozemky, kvalitu prostředí a pohodu bydlení občanů.

Pokud jsou stavbou dotčeny obecní pozemky (běžně při budování inženýrských sítí), je kromě výše uvedeného posouzení nutné také požádat o vyjádření k existenci sítí, které následuje před uzavřením smlouvy  o smlouvě budoucí a následně smlouvě o zřízení věcného břemene.

Při plánovaném umístění inženýrských sítí do místních komunikací je také nutné vyřídit povolení silničního úřadu.

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E