Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Zvláštní příjemce důchodu

Zřízení zvláštního příjemce důchodu

Životní situace:

Žádost – podnět o zřízení zvláštního příjemce důchodu

Základní informace k životní situaci:

  • V situacích, kdy příjemce dávky důchodového pojištění není schopen dávku přijímatvzhledem ke svému zdravotnímu stavu, není schopen podpisu, není schopen přijímat dávky důchodového pojištění a nakládat s nimi.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat podnět apod.):

a) Občan nebo zákonný zástupce, který použije dávku důchodového pojištění ve prospěch osoby, které dávka důchodového pojištění náleží a tato osoba není schopna její výplatu přijímat (např. rodinný příslušník).

b) Právnická osoba-v odůvodněných případech.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

  • Podnět k ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze podat napříslušném obecním úřadu v místě trvalého bydliště příjemce dávky důchodového pojištění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

  • Podáním podnětu na podatelně Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné, v místě
    trvalého bydliště příjemce dávky důchodového pojištění.

Jaké doklady jsou nutné k podání žádosti:

  • Vyplněný formulář potvrzený lékařem, který se vyjádří ke zdravotnímu stavu příjemce dávky důchodového pojištění, aktuální výměr dávky důchodového pojištění nebo poslední ústřižek z pošty, občanský průkaz.

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E