Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Územní plán

logoKliknutím na obrázek vlevo se Vám spustí aplikace ObčanServer, která umožňuje zobrazení
katastrální mapy Obce Petrovice u Karviné, včetně mapy Územního plánu a leteckého snímku 

Oznámení - informace

o vydání a uložení „Územního plánu Petrovice u Karviné“ dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Petrovice u Karviné jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce
Petrovice u Karviné dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 04. 04. 2016 byl vydán Zastupitelstvem obce Petrovice u Karviné Územní plán Petrovice u Karviné formou opatření obecné povahy, a jako takový nabyl účinnosti dne 27. 04. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • -Obecní úřad Petrovice u Karviné, stavební úřad, Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Magistrát města Karviná, Odbor rozvoje, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Oznámení - informace

1. Titulní list OOP

1. Titulní list OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,29 kB

2. Textová část - Územní plán Petrovice.u.Ka. - výrok

2. Textová část - Územní plán Petrovice.u.Ka. - výrok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 874,69 kB

2a._Grafická_část_-_výrok

2a._Grafická_část_-_výrok.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 16,07 MB

3. Textová část - Územní plán Petrovice.u.Ka. - odůvodnění

3. Textová část - Územní plán Petrovice.u.Ka. - odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4 MB

3a._Grafická_část_-_odůvodnění

3a._Grafická_část_-_odůvodnění.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,5 MB

4. Vyhodnocení vlivů na URÚ

4. Vyhodnocení vlivů na URÚ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 899,57 kB

5. Příloha A k VVURÚ - SEA_Petrovice u Karviné

5. Příloha A k VVURÚ - SEA_Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,75 MB

6. Příloha B k VVURÚ - NATURA_Petrovice u Karviné

6. Příloha B k VVURÚ - NATURA_Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,17 MB

7. Poučení

7. Poučení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,2 kB

8. Příloha č. 1 - Rozhodnutí o námitkách - územní plán Petrovice u Karviné

8. Příloha č. 1 - Rozhodnutí o námitkách - územní plán Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 250,58 kB

9. Příloha č. 2 - Vyhodnocení podmínek - územní plán Petrovice u Karviné

9. Příloha č. 2 - Vyhodnocení podmínek - územní plán Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,98 kB

Přílohy_č._1_až_10_k_návrhu_rozhodnutí_o_námitkách

Přílohy_č._1_až_10_k_návrhu_rozhodnutí_o_námitkách.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 15,97 MB

Přílohy_č._1_až_3_k_návrhu_vyhodnocení_připomínek

Přílohy_č._1_až_3_k_návrhu_vyhodnocení_připomínek.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 1,26 MB

Úplné znění územního plánu Petrovice u Karviné, po vydání změny č. 1 schválené usnesením č. 245 ze dne 8. 3. 2021 Zastupitelstvem obce Petrovice u Karviné formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti 7. 5. 2021

1. Textová část - Územní plán Petrovice u Karviné, úplné znění po změně č.1

1. Textová část - Územní plán Petrovice u Karviné, úplné znění po změně č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 813,77 kB

část_1

část_1.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 13,99 MB

část_2

část_2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 13,78 MB

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice u Karviné - veřejná vyhláška

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice u Karviné - veřejná vyhláška.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,64 MB

Návrh změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné

Návrh změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné

Návrh změny č_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,04 kB

Návrh změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné

Návrh změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné

Návrh změny č. 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,33 kB

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E