Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Realizované projekty

#

Obnova vesnic ve venkovských oblastech

Datum: 18. 3. 2023

Registrační číslo: 22/006/19210/780/150/001624

#

Společnými silami k rozvoji příhraničí

Datum: 18. 3. 2023

Společnými silami k rozvoji příhraničí

#

Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

#

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Datum: 18. 3. 2023

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

#

Komunikace IV.třídy pro pěší – chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006857

#

Příhraniční služby

Datum: 18. 3. 2023

Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001303

#

Železná cyklotrasa

Datum: 18. 3. 2023

Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331

#

Analýza obnovení železniční tratě ve města Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení

Datum: 18. 3. 2023

Registrační číslo projektu (evidenční číslo): CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000378

Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

Datum: 18. 3. 2023

Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

#

Oranžový přechod

Datum: 18. 3. 2023

Oranžový přechod

#

Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém obce Petrovice u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Předmětem veřejné zakázky je vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Petrovice u Karviné, zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce prostřednictvím venkovních akustických jednotek, detekce zvýšení vodní hladiny a měření množství srážek pro včasné varov

#

Tribuna na hřišti v Petrovicích u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Předmětem projektu byla výstavba nové ocelové tribuny na pozemku parc. č. 546 v katastrálním území Závada nad Olší.

#

Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné

#

HŘIŠTĚ Petrovice u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

HŘIŠTĚ Petrovice u Karviné

#

Projekt BEZPEČNÁ HRANICE

Datum: 18. 3. 2023

Bezpečná hranice / Bezpieczna Granica

#

KULTURA A SPORT NÁS SBLIŽUJE

Datum: 18. 3. 2023

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Şląsk Cieszyński

#

Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Rozšíření separace biologických odpadů v Petrovicích u Karviné

#

Sběrný dvůr Petrovice u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Sběrný dvůr Petrovice u Karviné

#

Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích

Datum: 18. 3. 2023

Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích

#

Inovace ve výuce fyziky a biologie

Datum: 18. 3. 2023

Inovace ve výuce fyziky a biologie

#

Spolupráce mladých lidí nezná hranic

Datum: 18. 3. 2023

Współpraca młodych ludzi nie zna granic

#

Tělocvična základní školy v Petrovicích u Karviné

Datum: 18. 3. 2023

Předmětem projektu je výstavba nové budovy tělocvičny v areálu Základní školy Petrovice u Karviné.

#

SPOLEČNĚ RAZEM II

Datum: 18. 3. 2023

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Şląsk Cieszyński

#

SPOLEČNĚ RAZEM

Datum: 18. 3. 2023

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Şląsk Cieszyński

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E