Petrovice Vánoční koncert s Inflagranti 100Vánoční koncert patřil v naší obci k tradičním akcím, na kterou jsme se mohli každoročně těšit. Před dvěma lety se koncert kvůli covidovým opatřením nepořádal vůbec a v loňském roce se konal netradičně v sále Kulturního centra i v přímém přenosu na Youtube. Letošní Vánoční koncert byl opět výjimečný. Nejznámější smyčcové trio Inflagranti zavítalo do Kulturního centra v Petrovicích u Karviné a spolu s dětmi ze ZŠ Petrovice předvedli jedinečný koncert. Hned v úvodu celého koncertu vystoupili společně se známými českými koledami. Pak následovalo pásmo vánočních písní starších dětí ze školy v Petrovicích. Přímo pohádkově všechny v sále naladil zpěv mladších dětí z Dolních Marklovic, které zpívaly písně ze známých českých pohádek. Poté v sále zazněly slavné skladby klasiků i světoznámé rockové hity, které zahrály tři krásné a křehké muzikantky ze smyčcového tria Inflagranti. Koncert vyvrcholil společným vystoupením Inflagranti s oběma dětskými sbory. Dvoje housle, jedno violoncello a cca 40 dětí zahráli a zazpívali nejznámější vánoční písně a zvedli tak ze židlí všechny diváky v sále. (fotogalerie, videoreportáž)

 

Petrovice Předvánoční koledování 51Ve čtvrtek 15. 12. 2022 v rámci projektu Synergie - integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovic u Karviné proběhl v Kulturním centru, po dvouleté covidové pauze, další ročník úspěšné akce a to společné setkání spolků a organizací obcí Petrovice u Karviné, Godowa a Zebrzydowic pod názvem Společné předvánoční koledování. Více než 100 účastníků akce přijelo z Godowa, okolo 30 osob dorazilo z druhé sousední obce Zebrzydowice. Byli to představitelé spolků jako např. Koło Emerytów i Rencistów, Klub Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza straż pożarna atd. Z obce Petrovice u Karviné to byli představitelé takových spolků jako např. Klub důchodců, Český svaz žen, Český rybářský spolek, učitelé a pracovníci místní základní školy, členové spolku PZKO, členové SDH jak ze Závady tak i z Dolních Marklovice aj. Kromě společné večeře byl pro návštěvníky také připravený kulturní program jak za českou, tak i za polskou stranu. Za obec Petrovice to byly děti místní základní školy, které si připravily vánoční program pod vedením učitelek paní Martiny Kostkové a Kateřiny Uhrové, další děti této školy pod vedením paní učitleky Hany Komárkové vystoupily z krátkým divadelním představením. Dále vystoupil amaterský soubor mažoretek Petrovické panenky. Z polské strany se představil pěvecký soubor Kalina z Łazisk. Po programu a společné večeři následovala volná zábava.(fotogalerie, videoreportáž)

 

logo cz pl eu 2661x255 rgb

Petrovice Vítání občánků 50V obřadní obecního úřadu v sobotu 10. prosince proběhl letos již podruhé slavnostní ceremoniál Vítání občánků. Od května do října letošního roku se v naší obci narodilo celkem 15 dětí, z toho 7 děvčat a 8 chlapců. V krátkém kulturním programu vystoupily děti z MŠ Petrovice s pásmem roztomilých básniček a písniček. Na klávesy děti doprovázela paní učitelka Pavlína Jancová. Slavnostního obřadu se ujal starosta obce Marian Lebiedzik, který mezi nové obyvatele Petrovic u Karviné přivítal 11 přítomných dětí, a to: Vojtěcha Waloszka, Václava Kolka, Jana Tolasze, Karolínu Szyrockou, Viktorii Izsó, Jonáše Šustra, Kristiana Hegegy, Kiru Tichánkovou, Valerii Tichánkovou, Elišku Moravcovou, Martina Domese. Po podpisu do pamětní knihy maminky obdržely květinu, Pamětní list s dárky a společně s příbuznými tak prožily jeden z krásných okamžiků rodinného života. V závěru této slavnostní akce nemohlo chybět oblíbené rodinné focení, které si všichni užili. Fotografie tak budou milou vzpomínkou na tento dojemný okamžik. (fotogalerie, videoreportáž)

 

 

zpravodaj 06 2022 1.str. page 001Právě vyšel Petrovický zpravodaj č. 6/2022, který si můžete přečíst zde

Přílohu Synergie si můžete prolistovat zde.

 

 

 

 

 

 

 

Petrovice vánoční divadelní představení 55Dne 11. prosince jsme se opět po 2leté pauze sešli v Kulturním centru v Petrovicích u Karviné s malými i velkými diváky při našem tradičním vánočním představení. Hráli jsme pohádku, která se jmenovala „Vánoční pohádka“, od autora p. Stanislava Filipa. Režie se opět ujala p. Alena Hloušková. Tato pohádka podtrhla předvánoční atmosféru se sněžením za okny. V pohádce vystoupily hlavně děti, které ztvárnily role zvířátek. Děj provázely koledy a plný sál si je mohl s námi zazpívat a připomenout si, jak krásné koledy máme. Po skončení pohádky se dětem rozdaly dárky, děti si mohly vybarvovat omalovánky a rodiče si poseděli u kávy a domácích zákusků. Když jsme se rozcházeli ke svým domovům, venku krásně sněžilo. Rádi bychom poděkovali sponzorům za finanční příspěvky, za které jsme mohli dětem nakoupit dárečky. Naše poděkování rovněž patří firmám, které přispěly věcnými dary. Věříme, že jsme do domovů navodili tu správnou předvánoční atmosféru.(fotogalerie, videoreportáž)

 

logo cz pl eu 2661x255 rgb

 

 

REP zastupitelstvo.00 00 11 18.Still011Ve středu 7. prosince 2022 proběhlo první řádné zasedání zastupitelstva ve volebním období 2022-2026. A hned měli nově zvolení zastupitelé poměrně náročný program, který sestával ze 30 bodů. Jednání se tak protáhlo do večerních hodin.

Konec roku je vždy spojen s důležitým krokem, a to je schválení rozpočtu pro příští rok. Obec v příštím roce předpokládá příjmy ve výši 116 230 200 Kč a výdaje by měly činit 134 789 980 Kč. Nutné je také počítat se splátkami půjčky na výstavbu kanalizace a úvěru na stavbu Komunitního domova seniorů, které v součtu činí 4 221 000 Kč. Po přičtení této částky představují celkové výdaje 139 010 980 Kč. Výše schodku hospodaření obce v roce 2023 by tak měla dosáhnout 22 780 780 Kč. Tento deficit je schopna obec vzhledem k dlouhodobě úspěšnému hospodaření krýt úsporami z minulých let, které na konci roku 2022 převyšovaly částku 33,7 mil. korun.

V rámci sestavování rozpočtu byla zohledněna jak na straně příjmů, tak i výdajů skutečnost dalšího nejistého vývoje ekonomiky, vysoké inflace a také to, že v tomto roce bude končit obci fixace cen energií. I proto stěžejní investiční akce, které obec pro tento rok připravuje a zastupitelstvo zahrnulo do rozpočtu, jsou ty, které by měly vést k úspoře energií. Jedná se o výměnu svítilen veřejného osvětlení za úsporné LED svítilny a realizaci lokálních fotovoltaických elektráren při vybraných přečerpávacích stanicích a čistírnách odpadních vod provozovaných obcí. V obou případech bude požádáno o dotaci z fondů Evropské unie. Dále zastupitelstvo schválilo předložení žádosti o dotaci na výstavbu chodníku v centru obce v úseku od kruhového objezdu, směrem na Prstnou k Urbančíkovým rybníkům. Pokud obec se žádostí uspěje, měla by stavba začít ještě v tomto roce.

Již tradičně velmi diskutovaným bodem na jednom z prvních zastupitelstev v novém volebním období bylo stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. To je projednáváno zpravidla vždy jednou za 4 roky po ustanovení nového zastupitelstva, rady obce a volbě starosty a místostarosty. Naposledy byla výše odměn upravována v prosinci 2019, a to i přesto, že v posledních třech letech docházelo k významnému nárůstu průměrné mzdy v ekonomice (až na úroveň 39 858 Kč ve 3. čtvrtletí 2022) a také maximálních částek odměn, které pro neuvolněné zastupitelé stanoví vlády svým nařízením. Při stanovení částek nových odměn se vždy přihlíží ke změně průměrné mzdy v ekonomice, výši inflace v uplynulém období a také ke zmíněnému nařízení vlády, které stanoví maximální výši odměny. Vzhledem k uvedenému stanovilo zastupitelstvo obce s účinností od 1. ledna 2023 měsíční odměnu za výkon funkce starostovi ve výši 39 700 Kč (dle nařízení vlády může odměna dosahovat výše až 43 748 Kč), členu rady obce ve výši 6 000 Kč (dle nařízení vlády až 8 749 Kč), předsedovi výboru zastupitelstva či komise rady obce ve výši 1 500 Kč (dle nařízení vlády až 4 376 Kč), členu výboru zastupitelstva či komise rady obce ve výši 1 200 Kč (dle nařízení vlády až 3 645 Kč) a členu zastupitelstva 1 000 Kč (dle nařízení vlády až 2 188 Kč).

Zastupitelstvo dále schválilo dotace na činnost sportovním organizacím pro rok 2023 a podpořilo další dva žadatele o dotaci na podporu ekologické likvidace odpadních vod. Rozhodlo také o provedení další aktualizace Strategie rozvoje obce jakožto základního koncepčního rozvojového dokumentu obce Petrovice u Karviné.

DSC 2413V pondělí 5. prosince dopoledne navštívil Mikuláš děti ve  všech petrovických školkách a  nezapomněl ani na  děti z prvních tříd základních škol. V doprovodu laskavého anděla a neposedného čerta nesl pro děti spoustu krásných hraček a  sladkostí. Anděl rozdával úsměvy i  pohlazení a  snažil se  uklidnit děti, které se  čerta bály. Přestože se  čert tvářil mile, měl na  zlobivé děti připravený pytel. Naštěstí se mezi dětmi nenašel žádný velký rošťák, kterého by  si  čert odnesl s  sebou do  pekla, a  tak odešel s  prázdnou. Paní učitelky ovšem upozornily Mikuláše na  malé hříšníky a  děti, které zlobily jen malinko, musely Mikuláši slíbit, že  se  do  příští jeho návštěvy polepší. Na  návštěvu Mikuláše, čerta a  anděla byly všechny děti vzorně připravené a  jejich krásné básničky, písničky i  tanečky rozveselily tuto všem známou trojici. Za krásné vystoupení byly děti obdarované spoustou dárečků. (fotogalerie, videoreportáž

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili