kouricikominUž více než rok nabízí obec všem, kterým byla schválena dotace v rámci 3. kola kotlíkových dotací dle podmínek výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014—2020 bezúročnou půjčku na předfinancování nákladů spojených s výměnou kotle. Žádosti v rámci této výzvy se podávaly už v květnu roku 2019. Finanční prostředky, které obec formou bezúročné půjčky poskytuje těm, kteří realizují výměnu starého kotle za nový ekologický kotel, získala od Státního fondu životního prostředí. Na základě obcí učiněné výzvy se během jara minulého roku přihlásilo téměř 40 zájemců z řad našich občanů, kterým byla následně poskytnuta bezplatně pomoc s přípravou žádostí. Velká většina z nich dotaci nakonec získala. Obec zároveň zpracovala projekt na profinancování bezúročných půjček těmto zájemcům a získala finanční prostředky ve výši 7,8 mil. Kč. Pokud tyto bezúročné půjčky zájemcům z řad občanů obce poskytne, bude si po splacení půjček tyto prostředky ponechat v rozpočtu obce a využít je k realizaci ekologických projektů. V této chvíli tak budou uvedené prostředky využity ke spolufinancování zateplení jedné z budov právě rekonstruované základní školy v Petrovicích. Je také připravován projekt na zateplení budovy polytechnického centra.

O bezúročnou půjčku je možné zažádat až do 26. února 2021.

Bližší informace o podmínkách bezúročné půjčky lze získat u Ing. Haliny Dvořákové (tel: 596 361 026) nebo nalézt zde. 

 

seniortaxipetroviceV souvislosti se změnou poskytovatele této služby, kdy Český červený kříž již tuto službu nebude poskytovat, dochází k menším změnám v provozování této služby. Službu bude nově poskytuje obec ve spolupráci s firmou Renpet Plus s.r.o. I nadále bude senior taxi zajíždět na vybraná místa na území naší obce a v Karviné, kde se cílová místa rozšíří o budovu C Magistrátu města Karviná. Senior doprava bude provozována v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hodin. Služba je poskytována seniorům starším 65 let a lidem, kteří jsou držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, kteří mají trvalý pobyt na území obce Petrovice u Karviné. Senior taxi je nezbytné objednat minimálně dva dny před plánovanou jízdou, a to na telefonním čísle 800 153 961. Podrobnější informace k poskytované službě naleznete zde.  

 

antigenní testyV souvislosti se zahájením celoplošného testování antigenními testy bychom

Vás rádi informovali o tom, že je možné se nechat otestovat, pokud jste pacienti MUDr. Ryboňové.

Případní zájemci o testování antigenními testy volejte:

MUDr. Ryboňové na tel. číslo: 596 361 036.

 

 

V pondělí 14. prosince 2020 se sešli zastupitelé obce ke svému 12. zasedání v tomto volebním období. V rámci rozsáhlého programu byl klíčovým bodem jednání rozpočet na rok 2021. Při jeho sestavování a schvalování stál před zastupitelstvem nelehký úkol. Museli se vypořádat s předpokládaným výrazným poklesem daňových příjmů způsobených koronavirovou epidemií a právě v parlamentu schvalovanými daňovými změnami. Tento pokles by měl v příštím roce oproti roku 2020 činit cca 6 milionů korun a oproti roku 2019 dokonce více než 13 milionů, což je v procentuálním vyjádření propad o 9, respektive 17 procent. Navíc je i na příští rok plánována celá řada finančně náročných investičních akcí jako je dokončení rekonstrukce hlavní budovy základní školy a objektu polytechnického centra, výstavba chodníku v úseku od Urbančíkových rybníků směrem na Prstnou a především potom zahájení stavby Komunitního centra pro seniory v Závadě.

Díky dobrému hospodaření obce v minulých letech, kdy obec v současnosti disponuje na svých účtech částkou převyšující 8 milionů korun, bylo možné sestavit rozpočet s deficitem ve výši 72,4 milionu korun. Celkové příjmy by přitom měly činit 87,4 milionu korun a výdaje včetně splátek úvěrů 159,8 milionu korun. Dokumenty k rozpočtu obce jsou k dispozici zde.

 

PZ 6 2020 1.str. page 001Právě vyšel nový Petrovický zpravodaj č.6/2020, který si můžete přečíst zde.

Příloha zpravodaje: Synergie

 

Vážení občané,

velmi nás mrzí, že zrovna u posledního čísla Petrovického zpravodaje, které bychom chtěli mít ve vánočním duchu, došlo k pochybení tiskárny a dostaly se mezi některé z vás nekompletní výtisky.

Neprodleně po zjištění jsme kontaktovali tiskárnu, která nám sdělila, že chyba se stala selháním lidského faktoru a současně nás ujistila, že by se nemělo jednat o víc než 50 vadných tisků. Omluvný dopis jednatele tiskárny je přiložen zde.

Prosíme občany, kteří našli ve schránce vadné vydání Petrovického zpravodaje 6/2020, aby zavolali na obec a domluvili se na výměně výtisku. Vadné výtisky pak budou podkladem pro další jednání ve věci reklamace.

                                                    

 

cesta1 noexifV úterý 1. prosince byla plně zprovozněna rozšířená křižovatka u viaduktu v centru Petrovic a navazující komunikace směrem na Olšiny. Stavební práce zde probíhaly od konce září a i přes nepřízeň počasí byly úspěšně dokončeny v předpokládaném termínu. Náklady na realizaci akce představují částku téměř 6 milionů korun a o jejich úhradu se podělí obec a společnost Bekaert. Věříme, že úprava povede ke zvýšení plynulosti, komfortu i bezpečnosti dopravy v této části naší obce.

Videoreportáž z průběhu opravy najdete na tomto odkaze:
http://petroviceukarvine.tv/12-vse/ostatni/419-pokracovani-investicnich-akci-v-obci

 

 

vánoční strom 2020První adventní neděli 29. listopadu se rozzářil u obecního úřadu vánoční strom. Ten zdobí naší obec už desátým rokem. Je proto škoda, že vzhledem k přijatým protiepidemickým opatřením byl rozsvěcován bez tradičního doprovodného programu a bez stovek natěšených malých i velkých návštěvníků. Věříme však, že si alespoň v následujících dnech najdou děti i dospělí čas, aby se na strom s betlémem u obecního úřadu přišli podívat. Srdečně také všechny zveme ke zhlédnutí unikátního perníkového betlému s motivy různých míst v naší obci, který vytvořila paní Lýdie Grzybková a který je umístěn za okny Kulturního centra. (fotogalerie, videoreportáž).

Děkujeme společnosti ČEZ, a.s., která na letošní, bohužel neuskutečněné, Rozsvícení vánočního stromu přispěla částkou 20 tisíc Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na dokoupení zdobících prvků na náš vánoční strom.

Logo Skupina ČEZ na barevný podklad

                                                                     Hlavní partner této akce

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili