Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Místní akční skupina Bohumínsko informuje

Místní akční skupina Bohumínsko informuje 1

Místní akční skupina Bohumínsko, zvaná též jako MASka nabízí pro žadatele ze svého území (Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald a Rychvald) košík plný dotačních možností.

„Jako první jsme vyhlásili výzvu zaměřenou na infrastrukturu mateřských škol, dětských skupin a základních škol. Máme pro žadatele připraveno téměř 11 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl Lumír Macura, předseda spolku. Finanční prostředky mohou být využity kupříkladu na modernizaci odborných učeben ZŠ, rekonstrukce a pořízení vybavení pro školní družiny a kluby. V dalším běhu pak budeme vyhlašovat výzvu na podporu infrastruktury pro pěší a cyklisty (chodníky a cyklostezky) a výzvu pro podporu hasičů, kteří si budou moci pořídit novou techniku, vozidla či zrekonstruovat hasičárnu. Bližší informace o výzvách se dočtete na webu www.mas-bohuminsko.cz.

Kromě přerozdělování dotací žadatelům z území MASka realizuje rovněž projekt z Operačního programu Zaměstnanost Plus s názvem Společně pro Bohumínsko. Prostřednictvím ADRA Havířov, která je finančním partnerem projektu, jsou podporovány a rozšiřovány kapacity dobrovolníků v území, Tito mohou smysluplně trávit čas se seniory nejen v domovech pro seniory. Senioři v jednotlivých obcích a městech organizují prostřednictvím projektu zajímavé akce či besedy (jednalo se např. o pohybově-poznávací soutěž v Bohumíně, besedu se starostou obce, spojenou s návštěvou domova seniorů a sport. haly v Dětmarovicích, velikonoční tvoření v Dolní Lutyni, přednáška prevence požáru v domácnosti v Doubravě, posezení s harmonikářem a smažení vaječiny v Petrovicích u Karviné, akce s kouzelníkem v Petřvaldě nebo Den matek v Rychvaldu), které jsou místními hojně navštěvovány. „V našem projektu podporujeme rovněž venkovské komunitní tábory, které organizují naši další partneři projektu. V převážné většině se jedná o místní spolky. Od začátku prázdnin tak proběhly tábory malých fotbalistů, hasičů, jezdců na koních, pionýrů, plavců, šachistů, tanečníků  či sportovců nejen v Bohumíně, ale i Dolní Lutyni, Doubravě, Petrovicích u Karviné, Rychvaldu. Do konce prázdnin by se měly uskutečnit ještě tábor petřvaldských mažoretek a tábor malých šachistů a šachistek v Bohumíně.“ doplnil Macura.

LOGO

Autor: Obecní úřad

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E