Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

Název projektu:   Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

Název programu (kód):   Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území (ŽPZ/02/2019)

Celkové náklady projektu:   376 310 Kč včetně DPH

Výše dotace – příspěvek MSK:   244 563 Kč 

Doba realizace:    1/2019 - 1/2020

Popis projektu: Cílem projektu je zpracování studie s cílem definovat nejvhodnější způsob
řešení nakládání se srážkovými a odpadními vodami v obci Petrovice u Karviné a jejich
místních částech (katastrech – Závada nad Olší, Petrovice u Karviné, Prstná, Dolní Marklovice). Výstupem bude mj. mapa obce v posuzovaných plochách s technickými možnostmi odkanalizování včetně možnosti zasakování a odvádění srážkových vod. Tato aktivita je podpořena poskytovatelem dotace, Moravskoslezským krajem. Jedná se o spolufinancování v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území. Poskytovatel, MSK, poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu. maximálně však ve výši 248 900 Kč. 

Přílohy

Informace o projektu " Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné "

28_-_Tech._hospodářská_studie__PuK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,85 kB
Datum vložení: 18. 3. 2023 3:33
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:35
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E