Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Spolupráce mladých lidí nezná hranic

Spolupráce mladých lidí nezná hranic

Współpraca młodych ludzi nie zna granic

operační program:            přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007 – 2013

prioritní osa:                    22.2 Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

oblast podpory:               2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

název projektu:                Spolupráce mladých lidí nezná hranic

registrační číslo:                CZ.3.22/2.3.00/11.02562

Realizace projektu:            9/2011 – 6/2013

Předpokládané náklady:     max. 50 tis € na partnera (Obec Petrovice u Karviné 49.933 €)

 

Plánované akce financované z projektu:

Partnery v projektu jsou obec Petrovice u Karviné a polská obec Zebrzydowice. V rámci přípravy projektové žádosti byla uspořádána jednání představitelů obcí na území českém i polském. Byla vytýčená užší spolupráce a dne 5. května 2011 byla sepsána dohoda o realizaci projektu "Współpraca młodych ludzi nie zna granic - Spolupráce mladých lidí nezná hranic". Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi mladými lidmi z obou stran hranice, a to žáků základních škol jednotlivých obcí.

Aktivity jsou zaměřeny na zvyšování jazykových znalostí a dovedností žáků, a společné nevýukové aktivity. Hlavní aktivitou projektu je výukový kurz jazyka polského, jehož realizace je plánována na období září 2012 až červen 2013. Mezi další aktivity patří:

 • 27. 9. 2011           Konference - prezentace ZŠ a MŠ v Petrovicích u Karviné
 • 16. – 17. 9. 2011  Vánoční jarmark - pracovní činnosti
 • 27.1.2012             Družební klání aneb poznejme se při sportu
 • 2-5/2012              Ochrana přírody Petrovic, Zebrzydowice - společná výstava, atlas, brožura, soutěž
 • 4/2012                 Náš kraj - výtvarné činnosti, fotografie, společná výstava prací
 • 4-5/2012              nákup technického vybavení pro výuku polského jazyka
 • 5/2012                 Exkurze Archeopark Chotěbuz
 • 6/2012                 Poznáváme se vzájemně - informatika
 • 9/2012                 Prezentace kurzu polského jazyka
 • 9/2012                 Exkurze do Dinoparku Ostrava (Doubrava)
 • 11/2012               Lidé bez hranic - tvorba slovníku
 • 2/2012                 Talent mezi hranicemi - zpěv, tanec, aj.
 • 6/2012                 Společná akademie

Publicita: reportáže, trička, bannery, atlas, slovník, brožury, apod.

Obec Zebrzydowice má níže uvedené aktivity:

- 10měsíční kurz českého jazyka

- společné,  sportovní, vlastivědní, informatické, výtvarné aktivity: 1 prezentaci (konference) školy v Zebrzydowicích, 2 horské závody, 1 řemeslné dílny, 1 výtvarná soutěž, 2 výstavy  prací, 2 výlety cestou památek: muzeum v Těšíně včetně Těšínské knihovny a výlet k Chlebové chatě v Malých horách (Górki Małe),  příprava brožur (100szt), průvodce  (100szt) o historii a architektuře  na pohraničí, 2 sportovní závody, 2 festivale dětských písní, 5 videokonference, 2 divadelní představení, 2 akademie, prezentace projektu

- nákup audiovizuálního vybavení, zpracování technické dokumentace kabeláže (učebna pro výuku Českého jazyka), sportovního vybavení  a dalších materiálů

Publicita: propagační materiály, ceny, tabule, letáky, plakáty, banner, brožury, průvodce.

Datum vložení: 18. 3. 2023 3:12
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:13
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E