Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích

Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích

Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích

operační program:          Regionální operační program (ROP) NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

prioritní osa:                   3 Rozvoj měst

oblast podpory:              3.2 Subregionální centra

název projektu:               Přístavba mateřské školy v Dolních Marklovicích

registrační číslo:               dne 6. 1. 2012 by měla být vyhlášena výzva

Realizace projektu:          rok 2012

Předpokládané náklady:  4,5 mil. Kč

 

Z důvodu současných počtů dětí navštěvující ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, která má v současné době stanovenou celkovou kapacitu pro mateřské školy na území obce 100 žáků a v na základě podaných žádostí o přijetí do MŠ je kapacita nedostačující. Řešením situace je přístavba budovy č.p. 151 v Dolních Marklovicích (budova Mateřské školy Dolní Marklovice). Byl zpracován návrh přestavby, který byl předložen zastupitelům. Z dlouhodobého hlediska, každoročně v obci přibývá mladých lidí, vznikají nové stavby.

Místo stavby parc. č. 449/1, 448/1, 450 k.ú Dolní Marklovice. Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba bude využívána pro výuku dětí předškolního věku

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání  dne  27.6.2011 schválilo realizaci projektu rozšíření kapacity Mateřské školy v Dolních Marklovicích ve formě přístavby k budově č. p. 151 k.ú. Dolní Marklovice (7 ZO, bod. IV. / 2)

Datum vložení: 18. 3. 2023 3:14
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:15
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E