Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné

Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné

Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné

Předmětem projektu bylo zhodnocení stávajícího veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné. Předmětná elektrická zařízení používaná k osvětlování dotčených částí obce byla napojena ze stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení. V případech, kdy tyto rozvodnice nebyly technicky způsobilé pro napájení osvětlovacích soustav, byly rekonstruovány nebo zcela vyměněny. Rozvaděče v technicky nevyhovujícím stavu byly nahrazeny novými. Některé rozvaděče byly vyčištěny a nakonzervovány, do všech stávajících rozvaděčů byly doplněny astronomické spínací hodiny. Proběhla výměna podstatné části svítidel za moderní typy s vysokým krytím optické části svítidla a vysokou světelnou účinností. Svítidla, která se z hlediska stávajícího stavu jevila jako technicky vyhovujícící, byla ponechána stávající. V rámci rekonstrukce byly nahrazeny vytipované stávající svítidla za nová svítidla typu Atos nebo NANO. Svítidla Atos 50W a 70/50W byla použita pro osvětlení komunikací. Svítidla NANO nahradila svítidla na stávajících parkových stožárech. Všechna nová svítidla byla vybavena novými kvalitními výbojkovými světelnými zdroji s delší životností. Nová svítidla Atos 70/50W, umístěna na hlavních komunikacích, byla vybavena přepínatelným předřadníkem pro řízení příkonu svítidel. V době sníženého provozu na komunikacích dojde ke snížení příkonu svítidel. Touto regulací bude dosaženo úspor v odběru elektrické energie. Všechna svítidla napojena na nadzemní kabelové vedení byla vybavena jištěním. Při rekonstrukci byly současně s výměnou svítidel vyměněny kabely pro připojení k nadzemnímu vedení VO nebo k elektrovýzbroji stožárů za nové kabely CYKY-J 3x1,5 mm2.

Cílem obnovy veřejného osvětlení bylo zvýšení kvality osvětlení, snížení nároků na provoz a údržbu, snížení poruchovosti a energetické náročnosti.

Celkové výdaje projektu:                                        4 986 726,03 Kč vč. DPH

Doba realizace projektu:                                         1. 1. 2015 – 30. 6. 2015

Datum vložení: 18. 3. 2023 3:23
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:23
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E