Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Inovace ve výuce fyziky a biologie

Inovace ve výuce fyziky a biologie

Inovace ve výuce fyziky a biologie

operační program:                   CZ. 1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa:                            7.1 Počáteční vzdělávání
oblast podpory:                       7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
název projektu:                        Inovace ve výuce fyziky a biologie
registrační číslo:                       CZ.1.07/1.1.24/01.0027
Realizace projektu:                   33 měsíců (1. 4. 2012 - 31. 12. 2014)
Předpokládané náklady             2 959 236 Kč
 

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zkvalitnění výuky fyziky a biologie, a to formou celkové inovace výuky, propojením teoretické výuky s praktickým vyučováním.

Z průzkumů prováděných v poslední době vyplývá, že fyzika a biologie se řadí mezi nejméně oblíbené předměty ve škole, a proto je  třeba tyto předměty oživit a založit je na experimentech a pozorováních, které budou předcházet teoretickému výkladu nebo naopak budou na tento výklad navazovat a teoretické poznatky upřesňovat, doplňovat je a rozvíjet.

Celkovým výstupem projektu je inovovaná výuka fyziky a biologie založená na nově vytvořených výukových materiálech a propojení teoretické a praktické výuky, tj. na pokusech a praktických ukázkách. Experimenty a pokusy nelze provádět v běžné třídě a bez potřebného přístrojového vybavení. Specifickým cílem projektu je vytvoření technického zázemí pro realizaci klíčových aktivit, konkrétně vybavení laboratoře, kde budou prováděny pokusy a praktické ukázky na základě zpracovaných pracovních listů.  Proto je naším specifickým cílem vybudovat plně vybavenou laboratoř. Vyučující fyziky a biologie zpracují pracovní listy pro výuku laboratorních prací. Současně umožníme žákům praktickou výuku prostřednictvím exkurzí do zajímavých lokalit. Tyto exkurze mají  žáky motivovat v dalším poznávání přírody, pozorování živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Exkurze do technických zařízení umožní žákům sledovat využití fyzikálních zákonů v praxi. To vše pomůže směřovat žáky při volbě povolání na technické a přírodovědné obory.

Současně budou externím pedagogem vytvořeny testy zaměřené na praktické využití znalostí v obou předmětech, fyzice i biologii. Žáci projdou testováním na počátku projektu, kdy zjistíme výchozí úroveň znalostí žáků a poté po absolvování inovované výuky. Protože pedagogové kladou otázky a nastolují problémové úlohy svým specifickým způsobem, vytvoří testy externí pracovník. Tím bude dodržena objektivita a vysoká vypovídající hodnota testů.

Datum vložení: 18. 3. 2023 3:14
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:14
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E