Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

HŘIŠTĚ Petrovice u Karviné

HŘIŠTĚ Petrovice u Karviné

HŘIŠTĚ Petrovice u Karviné

Předmětem projektu byla výstavba nového tréninkového hřiště s výběhovou zónou, atletickou dráhou, doskočištěm pro skok daleký, která proběhla na stávající travnaté ploše v areálu fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 845/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné.

Nové fotbalové hřiště a výběhová zóna jsou provedeny z umělého trávníku 5. generace na polypropylenové podložce bez vsypu, včetně lajnování. Hřiště je vybaveno dvěma brankami           na malou kopanou včetně sítě. Atletický ovál je zhotoven z umělého povrchu PUR, včetně lajnování. Doskočiště navazuje na střední běžeckou dráhu. Povrch doskočiště je tvořen pískem. U doskočiště jsou umístěny lapače písku za účelem ochrany umělých povrchů atletické dráhy a fotbalového hřiště. Hřiště je odvodněno, v rámci lepší dostupnosti jsou zřízeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity obce Petrovice u Karviné zkvalitněním zázemí pro aktivity sportovního klubu a zkvalitněním a rozšířením sportovního zázemí pro žáky základní školy v obci. Smyslem  je podpora aktivního trávení volného času obyvatel obce a podpora zdravého způsobu života.

Projekt je v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.2 Subregionální centra.  Výbor Regionální rady na svém jednání dne 10. 11. 2015 schválil u projektu „Hřiště Petrovice u Karviné“ (reg. číslo CZ.1.10/3.2.00/06.01809) navýšení dotace na  4 734 799,84 Kč (tj. do výše 100 % celkových způsobilých výdajů).

Navýšení dotace nad úroveň 85 % způsobilých výdajů bude provedeno u všech projektů schválených ve výzvách na dočerpávací projekty a je podmíněno souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj (Odbor rozpočtu ) a Ministerstva financí (Platební a certifikační orgán). Po vydání souhlasu obou uvedených institucí s navýšením dotace nad 85 % způsobilých výdajů, bude maximální výše dotace do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu uvedena ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální tady.

Skutečná výše dotace a procentní míra dotace pak bude stanovena Výborem Regionální rady v 1. čtvrtletí 2016 dle podmínek stanovených ve výzvě k předkládání dotací č. 3.2-06.

Doba trvání projektu:                                   5.7.2013 – 30.6.2015

Datum vložení: 18. 3. 2023 3:21
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:22
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E