MASka2020Tzv. MASka, která sdružuje 7 obcí a měst, funguje na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje Bohumínska. Cílem je pomáhat regionu a na základě strategie rozvoje území snaha o získávání finančních prostředků na uskutečnění cílů. Za dobu působení se nám podařilo do území přinést přes 112 milionů korun.

V loňském roce jsme vyhlásili 5 výzev z Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Pomohli jsme tak podpořit projekt asistentů prevence kriminality, projekt odlehčovací služby, která pomáhá lidem s různým handicapem i seniorům na území obcí MAS Bohumínska a nabízí 10 lůžek s touto sociální asistencí nebo podpořili zaměstnanost prostřednictvím projektu na vytvoření pracovního místa. Úspěšní byli také žadatelé ze soukromé a podnikatelské sféry, kteří si pořídili zemědělské stroje, stroje pro podnikatelské účely, provedli rekonstrukce pro zemědělské účely. Rovněž byla podpořena rekonstrukce lesní cesty sloužící k rekreačním aktivitám.

Mimo to jsme za dobu našeho působení podpořili realizaci mnoha chodníků a cyklostezky, rekonstrukce učeben na základních a středních školách, vytvoření pracovních míst, příměstské tábory a další.

Na konci června proběhla výroční členská schůze spolku, kde byla schválena výroční zpráva, účetní závěrka nebo rozpočet, upravili jsme stanovy a jednací řády. Byla zvolena výběrová komise, která hodnotí a vybírá projekty. Stěžejním bodem byla volba programového výboru, jež je rozhodovacím a statutárním orgánem spolku a je tvořen 7 členy spolku. Následně byl předsedou MAS zvolen Ing. Lumír Macura, místostarosta Bohumína.

„V následujících letech budeme pokračovat v úsilí zvelebit území „masky“ a snaze dostat do území co možná nejvíce prostředků z EU. Děkujeme všem, kteří se zapojují do společné snahy pomoci našemu regionu,“ sdělil staronový předseda MAS Bohumínsko.

LogoMAScolor

JVC16335.00 00 54 31.Still006Poslední červnový den se děti dočkaly předání svého vysvědčení. Vzhledem ke koronavirovým opatřením vše probíhalo tak trochu jinak. Nechyběly roušky a přísná hygienická pravidla. Letošní školní rok byl obtížný zejména pro deváťáky, kteří při přijímací zkoušce na střední školu měli pouze jeden pokus. O tom, že byli úspěšní svědčí to, že ze 33 žáků, 26 nastupuje na střední školu s maturitou a 7 žáků bude studovat učební obor. Při předání vysvědčení si děti připravily pro své učitele malá překvapení. V září se žáci Základní školy mohou těšit na nové prostory polytechnického centra, které bude využíváno pro výuku praktických činností, jakými jsou například dílny, pěstitelství nebo i vaření. (fotogalerie,videoreportáž).

Díky výrazně se zlepšující epidemiologické situaci v sousedním Slezském vojvodství v Polsku nemusí Češi a cizinci při překročení hranic předkládat negativní test na nemoc covid-19, ani podstupovat 14-ti denní karanténu. Hranice s Polskem jsou otevřeny.

Lidé cestující za prací přes hranice (pendleři) musí v celém kraji předkládat svým zaměstnavatelům potvrzení o negativním testu na COVID-19, který bude platný pouze 10 dní.

phoca thumb l 20181005 113454V pondělí 22.června 2020 zastupitelstvo obce schválilo účelovou dotaci základní a mateřské škole ve výši 1 milion korun. Prostřednictvím této dotace obec už třetím rokem podporuje všechny školáky a předškoláky částkou 2 000 Kč, kterou mohou využít například na spolufinancování škol či školek v přírodě, výletů, lyžařských kurzů a dalších aktivit, které organizuje škola. O využití těchto finančních prostředků budou rozhodovat rodiče dětí ve spolupráci se školkou či školou, kterou jejich dítě navštěvuje a bude z ní možné hradit náklady, které by za své děti museli platit rodiče. Stejně jako v minulých letech nelze tuto dotaci využít na spolufinancování akcí, které jsou již organizovány za podpory obce či jiného dotačního titulu. Cílem této finanční podpory je umožnit co nejširšímu okruhu dětí aktivně se účastnit akcí, které škola organizuje, a v neposlední řadě podpořit i rozšíření jejich spektra.

401G6907 2.00 00 06 22.Still001Ke svému 10. zasedání se obecní zastupitelstvo sešlo v pondělí 22. června 2020 znovu v prostorách Kulturního centra za přísných hygienických podmínek souvisejících s neustálým růstem počtu nemocných COVID-19 na území obce. Na programu měli zastupitelé 18 bodů k projednání. Mezi ty nejdůležitější patřilo schvalování závěrečného účtu obce za rok 2019, projednání návrhu na pořízení změny č.2 Územního plánu Petrovice u Karviné či schvalování dotací a žádostí o dotace, kterými chce obec spolufinancovat své projekty. (fotogalerievideoreportáž).

PZ 3 2020 1 str. page 001Právě vyšel nový Petrovický zpravodaj č. 3/2020, který si můžete přečíst zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník jízdnéhoVážení cestující,

s účinnosti od neděle 14. června 2020 dochází k úpravě jízdních řádů linek 537 a 538, které zajišťují dopravní obslužnost na území obce Petrovice u Karviné. Obě linky budou nadále nabízet spojení Petrovic u Karviné s Karvinou. Změnou je to, že spoje autobusové linky 537 vedené zejména ze Závady pojedou přes Dolní Marklovice a budou obsluhovat novou zastávku Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,škola. Spoje autobusové linky 538 budou vedeny dnešní trasou, přičemž některé spoje budou nadále obsluhovat také Karvinou-Mizerov a Karvinou-Ráj. Mezi oběma linkami budou navíc u mnohých spojů zavedeny návaznosti v zastávce Petrovice u Karv.,střed.

U vybraných spojů bude možné ve směru do Karviné a také zpět mezi oběma linkami přestupovat také na zastávce Karviná, Hranice, Jäkl, kde budou autobusy obou linek na sebe vyčkávat. Cestující ze Závady se tak budou moci dostat přímo například k nemocnici v Karviné-Ráji.

Důležitou informací je také to, že změnou jízdních řádů nedojde ke změně cen jízdného. Cestující jedoucí ze zastávky Petrovice u Karv.,střed do Karviné tak vždy zaplatí shodnou částku nezávisle na tom, jestli pojedou linkou 538 přímou trasou nebo linkou 537 přes Dolní Marklovice. Také cestující jedoucí linkou 538 přes Karvinou-Ráj ke karvinskému Obchodnímu domu nezaplatí na jízdu více než cestující jedoucí přímou trasou přes zastávku Karviná, Nové Město, Osvobození.

Nový jízdní řád pro autobusovou linku 537 a 538.

A jaké základní možnosti úhrady jízdného existují?

Pravidelně jezdícím cestujícím doporučujeme pořízení bezkontaktní čipové karty ODISka a zakoupení dlouhodobé časové jízdenky pro zónu 6 (pro jízdy jen po Petrovicích) nebo zóny 5 a 6 pro cesty do Karviné.

Jednotlivé jízdné doporučujeme taktéž hradit z tzv. elektronické peněženky na ODISce. Dalšími možnostmi jsou úhrada v hotovosti či bankovní kartou. Při přestupu z jednoho spoje do druhého, například na zastávce Petrovice u Karv.,střed nebo Karviná,Hranice,Jäkl, a využití platby z elektronické peněženky ODISky přitom cestující nezaplatí více, než při jízdě přímým spojem.

A jak cestovat, když je mi nad 65 let a mám nárok na bezplatné cestování v Karviné?

Jednoduše! V takovém případě si na svou ODISku nechám nahrát bezplatný kupon pro tarifní zónu 5, tedy pro zónu Karviná v Dopravním infocentru na autobusovém nádraží. Následně si tam také můžu nahrát peníze do tzv. elektronické peněženky a tuto pak používat pro celou délku své cesty.

A proč je to nejjednodušší? Nastoupím do autobusu, oznámím řidiči svou výstupní zastávku, po jeho vyzvání přiložím ODISku ke čtecímu zařízení a zařízení mi vydá jízdenku jen pro úsek cesty, kde mi bezplatné cestování neplatí a strhne si z elektronické peněženky jen peníze za úsek v Petrovicích.

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili