Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Formuláře ke stažení

Dřeviny mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,04 kB

Kácení dřevin pro účely stavebního záměru

Kácení dřevin pro účely stavebního záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,24 kB

Ochrana stromů na staveništi

Ochrana stromů na staveništi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,74 kB

Ořez dřevin

Ořez dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,6 kB

Formulář - Žádost o povolení kácení dřevin

Formulář - Žádost o povolení kácení dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,45 kB

Formulář - Žádost o povolení kácení dřevin – stanovisko-stavební úřad

Formulář - Žádost o povolení kácení dřevin – stanovisko-stavební úřad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,33 kB

Formulář - Žádost o vydání závazného stanoviska

Formulář - Žádost o vydání závazného stanoviska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,16 kB

Formulář - Oznámení o kácení dřevin

Formulář - Oznámení o kácení dřevin.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,45 kB

Evidence obyvatel

Změna trvalého pobytu

Změna trvalého pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,04 kB

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,44 kB

Doručování zásilek osob s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Petrovice u Karviné

Doručování zásilek osob s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,78 kB

Formulář - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Formulář - Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 536,15 kB

Matrika

Informace k uzavírání manželství

Informace k uzavírání manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,03 kB

Termíny svatebních obřadů 2024

termíny svatebních obřadů 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 665,19 kB

Formulář - žádost o sňatek mimo stanovenou místnost

Formulář - žádost o sňatek mimo stanovenou místnost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,64 kB

Formulář - Církevní sňatek - žádost o osvědčení

Formulář - Církevní sňatek - žádost o osvědčení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,52 kB

Poplatky - svatební obřad

Poplatky-svatební obřad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,77 kB

Odpadové hospodářství

Kontejnery na bio odpad budou přistaveny v termínu od 1.4. do 30.11. na obvyklých místech.

Umístění kontejnerů na separovaný odpad

Umístění kontejnerů na separovaný odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 463,57 kB

Odpady v Obci Petrovice u Karviné

Odpady v Obci Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 496 kB

Proč má smysl třídit odpad?

letak_o_trideni_ctvercovy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,58 kB

Harmonogram svozu separovaného odpadu - papír, plasty, sklo

Harmonogram svozu separovaného odpadu - papír, plasty, sklo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 511,98 kB

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 504,37 kB

Zásady pro uzavírání nájemních smluv v domech DPS a v Komunitním domě

Zásady pro uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou a Komunitním domě pro seniory obce Petrovice u Karviné

Zásady pro uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou a Komunitním domě pro seniory obce Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 233,37 kB

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu s pečovatelskou službou a k bytu v Komunitním domě

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu s pečovatelskou službou a k bytu v Komunitním domě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,95 kB

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba - popis služby

Pečovatelská služba - popis služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,18 kB

Ceník služeb

Ceník služeb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,45 kB

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Žádost o poskytování pečovatelské služby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 405,32 kB

Zásady pro uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou pro seniory obce Petrovice u Karviné

Zásady pro uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou pro seniory obce Petrovice u Karviné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 167,39 kB

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu s pečovatelskou službou a k bytu v Komunitním domě

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu s pečovatelskou službou a k bytu v Komunitním domě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,95 kB

Plán zimní údržby

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmirňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka pozemních komunikací na straně druhé.

Plán zimní údržby

Plán zimní údržby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 327,54 kB

Senior doprava

Senior doprava pro občany obce Petrovice u Karviné na přepravní místa na území obce a přepravní místa na území Karviné k lékařům

Senior doprava pro občany obce Petrovice u Karviné na přepravní místa na území obce a přepravní místa na území Karviné k lékařům.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,38 kB

Souhlas s podmínkami provozování senior dopravy

Souhlas_s_podmínkami_provozování_senior_dopravy.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,43 kB

Plná moc

plná_moc.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,47 kB

Stavební úřad

(přízemí obecního úřadu kancelář č. 2) Žádosti dle vyhlášky 503/2006 Sb., v platném znění

Drobné stavby bez povolení stavebního úřadu

Drobné stavby bez povolení stavebního úřadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,09 kB

Správní poplatky

Správní poplatky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50 kB

Nový rodinný dům - povolení

Nový rodinný dům - povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,2 kB

Územní plánování

Návrh na pořízení (změny) územního plánu

Návrh na pořízení (změny) územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,66 kB

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o územně plánovací informaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,03 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využítí území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využítí území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,96 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,92 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,6 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,6 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,51 kB

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,31 kB

Oznámení záměru

Oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 306,67 kB

Stavební řád

(podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., pro stavby povolené před rokem 2007)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,23 kB

Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,19 kB

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,28 kB

Společné oznámení záměru

Společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,33 kB

Oznámení změny v užívání stavby

Oznámení změny v užívání stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,31 kB

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikováného inspektora

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikováného inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,1 kB

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,37 kB

Ohlášení odstranění

Ohlášení odstranění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,12 kB

Ohlášení dokončení stavby

Ohlášení dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,77 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 63,44 kB

Spisovna

Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně

Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 430,73 kB

Životní prostředí

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 596,47 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin mimo les pro účely stavebního záměru

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin mimo les pro účely stavebního záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 648,27 kB

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E