Úřední deska

   popis  vyvěšeno svěšeno 
48 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - umístění nového S a VZD na MK 10c 07.06.2023 -
 47

Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2022

Příloha: Údaje a plnění příjmů a výdajů za rok 2022 (v tis. Kč)

02.06.2023

02.06.2023

-

-

 46

Oznámení o vyhlášení právního přepisu: 154/2023

Nařízení státní veterinární správy - ZMĚNA mimořádných veterinárních opatření ze dne 03.05.2023 a 17.05.2023 vydaných v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy ptačí chřipky

30.05.2023

30.05.2023

-

-

 45

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - ke dni 31.12.2022 (v Kč)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ke dni 31.12.2022 (v Kč)

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, za rok 2022

3. Dotace a dary organizacím z rozpočtu obce Petrovice u Karviné v roce 2022

4. Hospodaření ZŠ Petrovice u Karviné a MŠ Petrovice u Karviné, příspěvkové organizace

30.05.2023

30.05.2022

30.05.2022

30.05.2023

30.05.2023

-

-

-

-

-

 43 Veřejná vyhláška - Návrh změny č.2 územního plánu Petrovice u Karviné ke společnému jednání (č.j: SMK/064413/2023) 10.05.2023 -
 38 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 - Automotoklub Petrovice u Karviné 26.04.2023 -
 34 Usnesení o opakované dražbě č.j.: 203 Ex 12731/22-86 20.04.2023 -
 32 Usnesení - 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 17.4.2023 20.04.2023 -
 29 Veřejná vyhláška - Výzva k přihlášení osob č.j.: RO-1/2022-803-435 ze dne: 6.4.2023, Sliwková Julie,č.p. 239 PuK, Mališ Viktor, č.p.64 PuK, Morcinek Karel a Morcinková Viktorie, č.p. 21 PuK, 12.04.2023 -
 24 Aukční vyhláška - Pozemek parc.č.427/9, k.ú.Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné 29.03.2023
 22 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 20.03.2023 -
 20 Usnesení - 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 6.3.2023 09.03.2023 -
 19 Upravený střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné do roku 2026 07.03.2023 -
 17

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1. 2. 2023

28.02.2023

28.02.2023

-

-

 10 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Prstná (01.04.2023 - 30.11.2023) 01.02.2023 -
  9 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Dolní Marklovice (01.04.2023 - 30.04.2024) 01.02.2023 -
  3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 - Z. F. K.  Petrovice, z.s. 03.01.2023 -
  2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 03.01.2023 -
  1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2023 - TS Lokomotiva Petrovice 03.01.2023 -
   2023    
97 Svazek měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) - Oznámení o schválení rozpočtu pro rok 2023 28.12.2022 -
96 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 22.12.2022 -
93

1. Rozpočet na rok 2023 - příjmy

2. Rozpočet na rok 2023 - výdaje

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2023-2026)

12.12.2022

12.12.2022

12.12.2022

-

-

-

83

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (MZE-59640/2022-16212)

Příloha

04.11.2022 -
75 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2022/00047 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Alena Orálková a Bedřich Orálek) 23.09.2022
74  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2022/00045 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Milan Švancara) 23.09.2022 -
73 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2022/00046 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Miroslav Píštek a Monika Píšteková) 23.09.2022 -
72 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2022/00044 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Jan Marcol) 23.09.2022 -
53 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2022/00030 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Ing. Recliková Ivana a Ing. Reclik Jindřich) 14.07.2022 -
52 Schválený závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2021 08.07.2022 -
51 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML /2022/00031 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Ing. Simandl Václav a JUDr. Simandlová Šárka). 04.07.2022   -
50 Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2021 20.06.2022
43 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 30.05.2022 -
42 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 (Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK, Dolní Marklovice 253, 735 72 Petrovice u Karviné) 30.05.2022 -
11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 21.01.2022 -
10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 - TS Lokomotiva Petrovice 21.01.2022 -
9 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2022 - Z. F. K. Petrovice, z.s. 21.01.2022 -
6

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00096 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Kamila Rewendová a Jakub Rewenda, Tomáš Řehák a Jana Řeháková)

04.01.2022 -
5 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00097 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Jozef Daniš a Jarnila Danišová) 04.01.2022 -
4 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00098 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Jaroslav Uherek a Marcela Uherková) 04.01.2022 -
3 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00099 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Mgr. Tomáš Coufal a Šárka Coufalová) 04.01.2022 -
   2022    
138 Zveřejňování dokumentů - sekce Rozpočet obce  15.12.2021 -
136 Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK) o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2023 - 2026  06.12.2021 -
116 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - č. SML/2021/00089 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Klára Kurowska) 15.10.2021 -
115 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - č. SML/2021/00072 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Tomáš Kunz) 15.10.2021 -
83 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00074 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Ing. Lenka Hanusková) 09.07.2021 -
82 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00073 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Ladislav Haas) 09.07.2021 -
81 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00071 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Zbyněk Michálek) 09.07.2021 -
80 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPÛJČCE) - SML/2021/00075 - Petr Beitel 09.07.2021 -
79 DODATEK č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 09.07.2021 -
78 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 (Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK, Dolní Marklovice 253, 735 72 Petrvice u Karviné) 02.07.2021 -
71 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - SML/2021/00069 O POSKYTNUTÍ DOTACE (Mgr. Jarmila Winklerová a Jindřich Winkler) 18.06.2021 -
45 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 13.04.2021 -
43 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE) - SML/2021/00050 - Helena Bergerová 13.04.2021 -
42 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉZÁPŮJČCE) - SML/2021/00049 - Erich Kaszta 13.04.2021 -
41 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE) - SML/2021/00048 - Pavlína Mikulová 13.04.2021 -
40 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČCE) - SML/2021/00047 - Marek Koliński 13.04.2021 -
18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Internacionál, z.s. 19.02.2021 -
17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TS Lokomotiva Petrovice 19.02.2021 -
16 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - Z. F. K. Petrovice, z.s. 19.02.2021 -
  2021    
167 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 87/2020/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Michal Ledwoň a Eva Ledwoňová) 21.12.2020 -
166 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 86/2020/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Milan Švancara a Valerie Švancarová) 21.12.2020 -
165 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 85/2020/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Jan Marcol)  21.12.2020 -
164 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 84/2020/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Věra Lelková) 21.12.2020 -
163 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  č. 83/2020/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Ing. Jaroslav Maslowski a Ing. Helena Maslowská) 21.12.2020 -
161 Dodatek č. 1 k výzvě k podávání žádostí o poskytnutí zápůjčky v rámci PROGRAMU č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné 17.12.2020 -
135 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 74/2020Puk O POSKYTNUTÍ DOTACE (Milada Krótká) 12.10.2020 -
126 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 70/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Zdeněk Wilczek 25.09.2020 -
125 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 68/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Ondřej Szweda 25.09.2020 -
124 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 66/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Jiří Macošek 25.09.2020 -
123 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 64/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Rostislav Komínek 25.09.2020 -
122 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 69/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Miroslav Handzel 25.09.2020 -
121 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 67/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Zdeněk Wilczek 25.09.2020 -
120 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 65/2020/Puk O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - František Štepán 25.09.2020  -
119 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 63/2020/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Lenka Krótká 25.09.2020  -
116 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace 22.09.2020 -
108 Veřejnoprávní smloouva o poskytnutí dotace - Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace 14.09.2020 -
77 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 41/2020/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Lukáš Gryc a Pavlína Grycová) 02.07.2020 -
24 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK, Dolní Marklovice 253, 735 72 Petrovice u Karviné) 09.03.2020 -
  2020
   
154 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE PETROVICE U KARVINÉ 05.12.2019 -
  2019    
188

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karvinév rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné

20.12.2017
  2017    
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili