operační program:                   CZ. 1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa:                            7.1 Počáteční vzdělávání
oblast podpory:                       7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
název projektu:                        Inovace ve výuce fyziky a biologie
registrační číslo:                       CZ.1.07/1.1.24/01.0027
Realizace projektu:                   33 měsíců (1. 4. 2012 - 31. 12. 2014)
Předpokládané náklady             2 959 236 Kč
 

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zkvalitnění výuky fyziky a biologie, a to formou celkové inovace výuky, propojením teoretické výuky s praktickým vyučováním.

Z průzkumů prováděných v poslední době vyplývá, že fyzika a biologie se řadí mezi nejméně oblíbené předměty ve škole, a proto je  třeba tyto předměty oživit a založit je na experimentech a pozorováních, které budou předcházet teoretickému výkladu nebo naopak budou na tento výklad navazovat a teoretické poznatky upřesňovat, doplňovat je a rozvíjet.

Celkovým výstupem projektu je inovovaná výuka fyziky a biologie založená na nově vytvořených výukových materiálech a propojení teoretické a praktické výuky, tj. na pokusech a praktických ukázkách. Experimenty a pokusy nelze provádět v běžné třídě a bez potřebného přístrojového vybavení. Specifickým cílem projektu je vytvoření technického zázemí pro realizaci klíčových aktivit, konkrétně vybavení laboratoře, kde budou prováděny pokusy a praktické ukázky na základě zpracovaných pracovních listů.  Proto je naším specifickým cílem vybudovat plně vybavenou laboratoř. Vyučující fyziky a biologie zpracují pracovní listy pro výuku laboratorních prací. Současně umožníme žákům praktickou výuku prostřednictvím exkurzí do zajímavých lokalit. Tyto exkurze mají  žáky motivovat v dalším poznávání přírody, pozorování živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Exkurze do technických zařízení umožní žákům sledovat využití fyzikálních zákonů v praxi. To vše pomůže směřovat žáky při volbě povolání na technické a přírodovědné obory.

Současně budou externím pedagogem vytvořeny testy zaměřené na praktické využití znalostí v obou předmětech, fyzice i biologii. Žáci projdou testováním na počátku projektu, kdy zjistíme výchozí úroveň znalostí žáků a poté po absolvování inovované výuky. Protože pedagogové kladou otázky a nastolují problémové úlohy svým specifickým způsobem, vytvoří testy externí pracovník. Tím bude dodržena objektivita a vysoká vypovídající hodnota testů.

logo_inovace_vyuky_m

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili