Úřední deska

    
 popis

vyvěšeno

svěšeno

124 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO - 1680/2019/08 - oznámení o zahájení správního řízení) 18.09.2019 -
123 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO - 1680/2019/07 - usnesení o ustanovení opatrovníka) 18.09.2019 -
122 Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 03.10.2019 18.09.2019 -
121 OZNÁMENÍ obce Petrovice u Karviné o záměru prodeje pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace, parc.č. 177/2 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.09.2019 -
120 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 87/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Martin Švancara 11.09.2019 -
119 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 86/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - René Borecki 11.09.2019 -
118 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 85/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Vítězslav Babczynski 11.09.2019 -
117 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 83/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Doc.Ing. Marian Lebiedzik,Ph.D. 11.09.2019 -
116 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 82/2019/PuK O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI (BEZÚROČNÉ ZÁPUJČCE) - Petr Uherek 11.09.2019 -
115 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 79/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Marian Zielonka) 11.09.2019 -
114 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 78/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE (Antonín Meisner) 11.09.2019 -
113 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 02.09.2019 11.09.2019 -
112 OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ČEPS, a.s. (čj. SMK/131255/2019 ze dne 05.09.2019) 10.09.2019 -
111 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - PATRIOT, spol. s r.o.(čj. SMK/131210/2019 ze dne 03.09.2019) 05.09.2019 -
110 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné 05.09.2019 -
109

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 20.09.2019

část Prstná

část Petrovice u Karviné

04.09.2019 -
108 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - XXV.obecní slavnosti (čj. SMK/126323/2019 ze dne 26.08.2019) 26.08.2019 11.09.2019
107 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 02.09.2019 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 23.08.2019 04.09.2019
106 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 04.09.2019 19.08.2019 05.09.2019
105 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 63/2019/PuK O POSKYTNUTÍ DOTACE 14.08.2019 -
104 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení (čj. SMK/116389/2019) 09.08.2019 26.08.2019
103 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO-0739/2019/15-rozhodnutí o zrušení údaje o TP) 07.08.2019 23.08.2019
102 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 23.08.2019 06.08.2019 26.06.2019
101

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 22.08.2019

situace

Česká pošta - informace

06.08.2019 26.08.2019
100 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 21.08.2019 02.08.2019 22.08.2019
99

Veřejná zakázka 9/2019 - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na období od 01.01.2020 do 31.12.2021

Zadávací dokumentace

Seznam zadavatelů

Seznam odběrných míst

Souhlas s obchodními podmínkami

Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Tabulka pro zadání cen

29.07.2019 15.08.2019
98

Veřejná zakázka 8/2019 - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 01.01.2020 do 31.12.2021 

Zadávací dokumentace

Seznam zadavatelů

Seznam odběrných míst

Souhlas s obchodními podmínkami

Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Tabulka pro zadání cen

29.07.2019  15.08.2019 
97 Usnesení - Dražební vyhláška 26.07.2019 27.08.2019
96 Oznámení - záměr vypůjčky nebytových prostor v části budovy čp. 151 v Dolních Marklovicích 23.07.2019 13.08.2019
95 Nařízení obce č. 1/2019 - Tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce 23.07.2019 09.08.2019
94 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/EO-0739/2019/14 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí) 22.07.2019 07.08.2019
93 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.07.2019 09.07.2019 30.07.2019
92

VEŘEJNÁ VÝZVA - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent fiskální politiky, rozpočtu a financování

Přihláška do výběrového řízení

08.07.2019 25.07.2019
91 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 26.07.2019 08.07.2019 29.07.2019
90 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 25.07.2019 08.07.2019 29.07.2019
89 Vyhlášení nálezu - 1/2019 24.06.2019 10.07.2019
88 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 12.07.2019 24.06.2019 15.07.2019
87 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.07.2019 21.06.2019 12.07.2019
86 VEŘEJNÁ VÝZVA - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent kultury, projektový manažer 20.06.2019 08.07.2019
85 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.07.2019 20.06.2019 11.07.2019
84 OZNÁMENÍ - záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu byti formou licitace - 8. kolo 20.06.2019 11.07.2019
83 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1922/2019 (Karin Horvátová) 12.06.2019 27.06.2019
82 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1921/2019 (Alžběta Horváthová) 12.06.2019 27.06.2019
81 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1682/2019 (Štefan Gubiš) 12.06.2019 27.06.2019
80

Vyhlášení Výzvy k podání žádostí o poskytnutí zápůjčky v rámci Programu č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné

Program č. 1/2019/K obce Petrovice u Karviné

10.06.2019 
79 Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 03.06.2019 10.06.2019 11.09.2019
78

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2018

Zveřejňování

06.06.2019 -
77 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/EO-0739/2019/09 - oznámení o zahájení správního řízení (Peter Bibeň) 05.06.2019 20.06.2019
76 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/EO-0739/2019/08 - usnesení o ustanovení opatrovníka (Peter Bibeň) 05.06.2019 20.06.2019
75

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení eĺektronické dražby nemovité věci (čj. 203 Ex 10991/18-73)

USNESENÍ o odročení dražebního jednání

05.06.2019

06.08.2019

01.08.2019

-

74

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (čj. 203 Ex 10991/18-72)

USNESENÍ o odročení dražebního jednání

05.06.2019

06.08.2019

01.08.2019

-

73 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.06.2019 05.06.2019 25.06.2019
72 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.06.2019 05.06.2019 25.06.2019
71 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 21.06.2019 03.06.2019 24.06.2019
70 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci 03.06.2019 02.08.2019
69 Nařízení státní veterinární správy (čj. SVS/2019/067073-T ze dne 31.05.2019) 31.05.2019 18.06.2019
68 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.06.2019 30.05.2019 20.06.2019
67 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 18.06.2019 29.05.2019 19.06.2019
66 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 17.06.2019 28.05.2019 18.06.2019
65 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK - OR čj. SMK/077975/2019 ze dne 27.05.2019) 27.05.2019 12.06.2019
64 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 03.06.2019 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 24.05.2019 05.06.2019
63 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.06.2019 21.05.2019 11.06.2019
62 Oznámení SMOOK 17.05.2019 -
61

Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2018

Zveřejňování

14.05.2019 06.06.2019
60 Zveřejnění "Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019" v jazycích národnostních menšin 07.05.2019 27.05.2019
59

Výzva svědkům - kolize linkového autobusu a vozidla

příloha

06.05.2019 11.09.2019
58 Informace FÚ pro MSK - placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO a zasílání údajů pro placení daně e-mailem 06.05.2019 -
57 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2018) 06.05.2019 06.06.2019
56 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava, a.s. - za kalendářní rok 2018) 03.05.2019 03.06.2019
55 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 03.06.2019
54 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 03.06.2019
53 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2018) 02.05.2019 03.06.2019
52 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Státní pozemkový úřad, SPU 178761/2019/Cr) 02.05.2019 09.08.2019
51 OZNÁMENÍ - záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 7. kolo 02.05.2019 21.05.2019
50 Veřejná vyhláška (čj. 2013839/19/3200-11460-803051 ze dne 17.04.2019) 26.04.2019 28.05.2019
49 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního řádu 24.04.2019 20.05.2019
48 Dodatek č.2 k programu č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné 17.04.2019 -
47 Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 08.04.2019 16.04.2019 10.06.2019
46 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (čj.203 Ex 19012/17-49 ze dne 12.04.2019) 15.04.2019 20.05.2019
45 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 02.05.2019 12.04.2019 06.05.2019
44

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2018 (vč. Komentáře k závěrečnému účtu za rok 2018)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2018

Zpráva o inventarizaci k 31.12.2018

Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 28.8.2018

09.04.2019

06.05.2019

 

43

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území podle bodu 1. opatření

2. rozdělovník

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství - čj. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019)

(kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019)

1. příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1. až 2.4. uvedená v opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 a opatření 2.5 uvedené v tomto opatření

2.rozdělovník

04.04.2019

04.09.2019

-

-

42 OZNÁMENÍ, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 6.kolo 03.04.2019 25.04.2019
41 Oznámení o záměru výpůjčky nebytových prostor - místnost č. 208 (klubovna) a místnost č. 209 (kuchyňka) v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné pro spolkovou činnost 02.04.2019 24.04.2019
40 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního řádu 29.03.2019 24.04.2019
39 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/047773/2019 ze dne 25.03.2019) 29.03.2019 15.04.2019
38 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 08.04.219 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 29.03.2019 09.04.2019
37 Usnesení - 1.elektronická dražba - dražební vyhláška (čj. 063 EX 1881/14-298/dr. ze dne 21.03.2019) 27.03.2019 16.05.2019
36 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.04.2019 27.03.2019 17.04.2019
35 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 25.03.2019 27.05.2019
34 Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 04.03.2019 25.03.2019 16.04.2019
33 Dražební vyhláška (čj. 081 EX 03759/16-134) 22.03.2019 29.04.2019
32 Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška (čj. 97EX 13392/11-126) 22.03.2019 06.05.2019
31 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.04.2019 22.03.2019 11.04.2019
30 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (čj. 203 Ex 03091/16-44 ze dne 14.3.2019) 21.03.2019 24.04.2019
29 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 03.04.2019 20.03.2019 04.04.2019
28 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01 04.2019 20.03.2019 02.04.2019
27 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 20.03.2019 -
26 Doručení veřejnou vyhláškou OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 14.03.2019 29.03.2019
25 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer  05.03.2019 25.03.2019
24 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu   05.03.2019 25.03.2019
23

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné

04.03.2019 25.03.2019
22 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 01.03.2019 06.05.2019
21

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (04.03.2019 v 16.30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné)

22.02.2019 05.03.2019
20 OZNÁMENÍ, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 5. kolo 20.02.2019 14.03.2019
19 Záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 12.02.2019 04.03.2019
18 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 06.02.2019 28.02.2019
17

VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer

06.02.2019 28.02.2019
16 MĚSTO PŘÍBOR - OZNÁMENÍ o konání veřejného licitačního řízení 25.01.2019 13.03.2019
15 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 24.01.2019 21.03.2019
14 Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 4.4.2016, ve věci územního plánu 24.01.2019 20.02.2019
13 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 07.02.2019 (07:15 - 15:00) - lokalita u autobusové zastávky Prstná, konečná 23.01.2019 12.02.2019
12 Vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok 2019 21.01.2019 01.03.2019
11 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 16.01.2019 -
10 Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Karviné 14.01.2019 27.02.2019
9 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 11.01.2019 29.01.2019
8 Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 10.01.2019 28.08.2019
7 Usnesení odročení - 199 EX 00081/18-117  10.01.2019 12.08.2019 
6 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné 09.01.2019 -
5 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 4. kolo 09.01.2019 31.01.2019
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - TS Lokomotiva Petrovice 09.01.2019 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 08.01.2019 -
2 Zveřejňování 2019 08.01.2019 -
1 Oznámení SMOOK - střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2020 02.01.2019 -
  R O K    2 0 1 9    
169 OZNÁMENÍ - úřední hodiny Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 31.12.2018 21.12.2018 02.01.2019
168 Veřejná vyhláška-Usnesení o opravě nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č.1 ZÚR MSK 19.12.2018

16.01.2019

167

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2019-2022)

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové výdaje

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

-

-

-

166 Usnesení/vyhláška ve věci určení data smrti zemřelého Jindřicha Kunze 14.12.2018 18.01.2019
165 Dodatek č.1 k programu č.1/2017/K obce Petrovice u Karviné 13.12.2018 29.03.2019
164 Usnesení 2.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 10.12.2018 13.12.2018 25.03.2019
163 Oznámení SMOOK - rozpočet pro rok 2019 12.12.2018 -
162 Oznámení SMOOK - rozpočtová úprava č.2 pro rok 2018 12.12.2018 03.01.2019
161 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 07.12.2018 11.01.2019
160 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 06.12.2018 11.01.2019 
159 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ( 10.12.2018 v 16.30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 30.11.2018 11.12.2018
158 Výluková činnost ČD, a.s. na trati č. 270/320 27.11.2018

10.12.2018

157 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 27.11.2018 05.02.2019
156 Oznámení - omezení provozu podatelny 21.11.2018 26.11.2018
155 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 16.11.2018 06.12.2018
154

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2019

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Petrovice u Karviné na rok 2019 - 2022

16.11.2018 18.12.2018
153 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 15.11.2018 18.01.2019
152 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 3. kolo 14.11.2018 06.12.2018
151 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo 14.11.2018 06.12.2018
150 Usnesení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 31.10.2018 13.11.2018 13.12.2018
149 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 09.11.2018 -
148 České dráhy, a.s. - Výlukový jízdní řád na trati 270 platný od 12.11. do 2.12.2018 09.11.2018 03.12.2018
147 Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy. Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 08.11.2018 06.12.2018
146 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 06.11.2018 27.11.2018
145 Pozvánka na 1. (ustavující) zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné - 31.10.2018 (16,30 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 19.10.2018 01.11.2018
144 Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č.1/2018 18.10.2018 09.11.2018
143 Záměr výpůjčky nebytových prostor v budově čp.151, k.ú. Dolní Marklovice 18.10.2018 09.11.2018
142 Výluka na trati ČD č. 270 - ve dnech 21.10. až 08.12. 2018 18.10.2018 10.12.2018
141 Výluka na trati ČD č. 320 - ve dnech 18. až 19.10. 2018 (od 6:20 - 17:10 hod.) 18.10.2018 22.10.2018
140 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 06.11.2018 (Petrovice u Karviné, lokalita U Salve, čp. 260 a 629) 17.10.2018 9.11.2018
139

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.11.2018 (07:15-15:00, část obce Závada)

služba zasílání informací o poruchách a plánovaných odstávkách - všeobecné informace

Informace zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

12.10.2018 09.11.2018
138

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 30.10.2018 (08:30 - 12:00 hodin, Petrovice u Karviné - část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná)

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 30.10.2018 (08:00 - 15:00 hodin, Petrovice u Karviné - část obce Prstná)

11.10.2018 09.11.2018
137 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019 09.10.2018 02.01.2019
136 Nabídka státních pozemků k prodeji (Zemědělský podnik Rázová,státní podnik v likvidaci) 09.10.2018

16.01.2019

135 Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 3.9.2018 08.10.2018 13.11.2018
134  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 06.10.2018 22.10.2018 
133 Výlukový jízdní řád ČD (platný 8., 9. a 14.10.2018 vždy denně v době od 20:20 do 23:59 hod.) 05.10.2018 15.10.2018
132 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 03.10.2018

06.02.2019

131 Oznámení - záměr pronájmu pozemku 26.09.2018 12.10.2018
130 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 26.09.2018

12.10.2019

129 Oznámení - záměr směnit obecní nemovitý majetek v katastrálním území Závada nad Olší p. č. 758/4 o výměře 2.841 m2 – ostatní plocha - neplodná půda, p. č. 757/3 o výměře 1.603 m2 – ostatní plocha – neplodná půda, 785/2 o výměře 1.200 m2 – ostatní plocha - neplodná půda a p. č. 373/17 o výměře 1.484 m2 orná půda 24.09.2018 10.10.2018
128  Oznámení - plán společných lovů v honitbách ORP Karviná v roce 2018 24.09.2018  12.10.2017 
127 Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu Parlamentu České Republiky, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, v jazycích národnostních menšin. 21.09.2018 08.10.2018
126 Oznámení - záměr prodat pozemek - zahrada, par. číslo 1275 v katastrálním území Petrovice u Karviné o celkové výměře 155 m2 17.09.2018 03.10.2018
125 Usnesení - vydání dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovité věci 17.09.2018 13.11.2018
124 Oznámení - SMOOK 17.09.2018

03.01.2019

123

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - "Expanze výrobního závodu Bekaert Petrovice, s.r.o." (čj. MSK 97331/2018 ze dne 05.09.2018)

vyjádření ČIŽP

vyjádření KHS MSK

vyjádření KÚ MSK

vyjádření MMK-OSaŽP

 

06.09.2018 05.10.2018
122 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 06.09.2018

16.01.2019

121 Informace o plánovaném přerušení dodávky vody - 20.09.2018 (08:00-14:00, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná) 06.09.2018 21.09.2018
120 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/127947/2018 ze dne 29.08.2018) 05.09.2018 24.09.2018
119 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.09.2018 (07:30-15:30, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná - lokalita "U motokrosu") 03.09.2018 17.09.2018
118 Vyhlášení nálezu č. 2/2018 (mobilní telefon zn. Mobiola) 03.09.2018 190.9.2018
117 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/123259/2018 z 22.08.2018) 31.08.2018 17.09.2018
116 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 22.08.2018 05.09.2018
115 Oznámení záměru uzavřít smlouvu k obecním bytům formou licitace - 2. kolo 22.08.2018 13.09.2018 
114

Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje (čj. MSK 115842/2018 ze dne 09.08.2018)

Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (čj. MSK 124788/2018 ze dne 4. září 2018)

13.08.2018 05.09.2018
113 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.08.2018 (07:15-15:00, část obce Petrovice u Karviné - lokalita Jih) 09.08.2018 03.09.2018
112 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent kultury, projektový manažer 08.08.2018 03.09.2018
111 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/úřednice - Vedoucí oddělení - Útvar kultury, sportu a projektových činností 08.08.2018 03.09.2018
110 Informace o oznámení záměru "Expanze výrobního závodu Bekaert Petrovice, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (čj. MSK 111273/2018 ze dne 31.07.2018) 06.08.2018 06.09.2018
109 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/2351/2018 ze dne 06.08.2018) 06.08.2018 03.09.2018
108 Oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu - Veřejná vyhláška (čj. SMK/113165/2018 ze dne 30.07.2018) 06.08.2018 03.09.2018
107 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 22.08.2018 (07:30 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné - lokalita Olšiny) 03.08.2018 03.09.2018
106 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné - XXIV. Obecní slavnosti (čj. SMK/113228/2018 ze dne 1.8.2018) 02.08.2018 03.09.2018
105 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 350599/2018/cr ze dne 30.7.2018) 01.08.2018 01.10.2018
104 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konaných ve dnech 05. a 06. října 2018 31.07.2018 08.10.2018
103 Usnesení o určení data smrti - Libor Števko (čj. 42 Nc 1304/2018-14, 42 P a Nc 236/2018) 27.07.2018 03.09.2018
102 Oznámení - zveřejnění záměru Obce Petrovice u Karviné - uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 1.kolo (k bytu č. 4 a k bytu č. 8 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 26.07.2018 13.08.2018
101 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Prodej rodinného domu v obci Petrovice u Karviné, část Závada (č.j. 054/2018-A) 26.07.2018 13.09.2018
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/108453/2018 ze dne 18.07.2018) 20.07.2018 06.08.2018
99 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Ministerstvo obrany-sekce dozoru a kontroly) 17.07.2018 06.08.2018
98 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.07.2018 (07:15 - 16:15 hodin, část obce Závada) 16.07.2018 26.07.2018
97

Výluka ČD - trať 322 (Český Těšín - Frýdek Místek a zpět) - 16., 17. a 18.7.2018

Výluka ČD - trať 322 (Český Těšín - Frýdek Místek a zpět) - 20.7. až 5.8.2018

13.07.2018

13.07.2018

19.07.2018

06.08.2018

96

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné)

13.07.2018 13.08.2018
95 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 544 v k.ú. Závada nad Olší (vč. budovy občanské vybavenosti s čp. 253) 09.07.2018 26.07.2018
94 Výlukový jízdní řád Českých drah, a.s. - trať 320 03.07.2018 18.07.2018
93 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 27.06.2018 -
92 Zveřejňování - rozpočet obce 21.06.2018 25.04.2019
91 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace) 21.06.2018 -
90 Výpis Usnesení Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ze dne 5.3.2018 21.06.2018 08.10.2018
89 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Kostel sv.Martina v Petrovicích u Karviné oprava střechy věže" 20.06.2018 29.06.2018
88 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1605/2018) 19.06.2018 09.07.2018
87 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1608/2018) 19.06.2018 09.07.2018
86 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1647/2018) 19.06.2018 09.07.2018
85 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1603/2018) 19.06.2018 09.07.2018
84 Výlukový jízdní řád Českých drah, a.s. - trať č. 320 19.06.2018 22.06.2018
83

Informace o poruše na vodovodní síti (č. 79117 ) - 15.06.2018 (08:00 - 14:00 hodin, zčásti část obce Petrovice u Karviné a Prstná) 

POZOR ! změna oblasti výluky - viz www.smvak.cz

POZOR ! pokračování v opravě poruchy (18.06.2018) - viz www.smavk.cz

13.06.2018 19.06.2018
82 Vyhlášení nálezu 1/2018 12.06.2018 09.07.2018
81 Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2017 11.06.2018 06.06.2019
80 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29. 06. 2018 (07:30 - 15:30 hodin, Dolní Marklovice - Dům s pečovatelskou službou čp.145) 11.06.2018 09.07.2018
79 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 544 v k.ú. Závada nad Olší (vč.občanské vybavenosti) 08.06.2018 26.06.2018
78 USNESENÍ 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 4. 6. 2018 08.06.2018 08.10.2018
77 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (čj. 171 EX 03275/14-260) 08.06.2018 27.07.2018
76 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (čj. 024 EX 216/11-209, VS opr.: 10-010031) 08.06.2018 20.09.2018
75 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné 06.06.2018 01.08.2018
74 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (čj. SMK/075592/2018 ze dne 28.05.2018) 30.05.2018 15.06.2018
73 Informace o plánované opravě na vodovodní síti (č.78844) - 13.06.2018 (08:00 - 16:00 hodin, zčásti část obce Petrovice u Karviné a Prstná) 29.05.2018 14.06.2018
72 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 07.06.2018 (07:30 - 15:30 hodin, lokalita U motokrosu) 29.05.2018 08.06.2018
71 Dražební vyhláška ve věci exekuce 120 EX 19482/14 25.05.2018 27.09.2018
70 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 04.06.2018 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 25.05.2018 05.06.2018
69 České dráhy - Výluky a omezení na trati č. 322 a 320 s použitím náhradní autobusové dopravy dráhy 24.05.2018 31.05.2018
68 USNESENÍ - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Exekutorský úřad Přerov - čj. 203 Ex 24827/16-32) 17.05.2018 26.06.2018
67 USNESENÍ - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (Exekutorský úřad v Šumperku - čj. 065 EX 00413/13-395) 17.05.2018 22.06.2018
66 Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2017 17.05.2018 05.06.2018
65 Uzavření pošty Petrovice u Karviné dne 27.06.2018 (08:00 - 11:00 hodin - z technických důvodů) 14.05.2018 28.06.2018
64

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná)

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

14.05.2018 14.05.2018
63

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.05.2018 (07:15 - 15:30 hodin, lokalita "U motokrosu")

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

03.05.2018 14.05.2018
62

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné čp. 251 (04.05.2018, 09.05.2018 a 29.05.2018 - z technických důvodů)

Zrušení plánovaného uzavření Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné čp. 251 dne 29.05.2018

02.05.2018 14.05.2018
61 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 15.05.2018 (07:15 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice) 02.05.2018 16.05.2018
60 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.05.2018 (07:15 - 15:30 hodin, část obce Závada) 02.05.2018 14.05.2018
59 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Krajský pozemkový úřad Ostrava, čj. SPU 212696/2018/Cr ze dne 30.4.2018) 02.05.2018 01.08.2018
58 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (OÚ Petrovice u Karviné-stavební úřad, čj. OÚPuK/1275/2018 ze dne 25.04.2018 - Kopečka Jiří) 27.04.2018 14.05.2018
57 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška (Exekutorský úřad Brno-Město, čj. 97EX 13392/11-107 ze dne 20.04.2018) 27.04.2018 20.06.2018
56 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava, a.s. - za kalendářní rok 2017) 27.04.2018 28.05.2018
55 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 (Finanční úřad pro MSK čj. 2037604/18/3200-11460-803051) 27.04.2018 30.05.2018
54 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2017) 24.04.2018 28.05.2018
53

Informace Českých drah o výluce a omezení provozu na trati č. 320/321 (od 21.4.2018 do 15.10.2018)

prodloužení termínu výluky z důvodu nedokončených stavebních prací - do 25.10.2018

20.04.2018 09.11.2018
52 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 09.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná) 19.04.2018 10.05.2018
51 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na účelové komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. SMK/051236/2018 ze dne 18.4.2018) 18.04.2018 07.05.2018
50 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 04.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná) 16.04.2018 07.05.2018
49 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 12.04.2018 -
48 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
47 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
46 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
45 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.04.2018 (07:15 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné, lokalita - řadovky Petrovice - Jih) 03.04.2018 16.04.2018
44 Oznámení SMOOK 28.03.2018 17.05.2019
43 Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu (3.5.2018) 28.03.2018 07.05.2018
42 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/043352/2018 ze dne 23.03.2018) 26.03.2018 11.04.2018
41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SDH Závada 23.03.2018 -
40 OZNÁMENÍ o uzavření obecního úřadu - 27.03.2018 (úterý) 23.03.2018 28.03.2018 
39 Uzávěra železničních přejezdů P6515 (drážní kilometr 289,404) a P6516 (drážní kilometr 289,600) ve dnech 18.04.2018 (07:00 hod.) až 19.04.2018 (16:00 hod.) 16.03.2018 20.04.2018
38 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253) 12.03.2018 -
37 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 (Český kynologický svaz ZKO Petrovice u Karviné - 069) 12.03.2018 -
36 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.03.2018 (07:15 - 15:15 hodin, část obce - Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné, Prstná a Závada) 07.03.2018 28.03.2018
35 Exekuční příkaz (čj. 204 EX 1759/17-112) 07.03.2018 29.03.2018
34 USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 5.3.2018 07.03.2018 08.06.2018
33

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017

komentář k závěrečnému účtu za rok 2017

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2017

zpráva o inventarizaci k 31.12.2017

zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná (ze dne 19.12.2017)

05.03.2018 07.06.2018
32

Vyhlášení regulace - pátek 02.03.2018

odvolání regulace (středa 07.03.2018)

05.03.2018 08.03.2018
31

Vyhlášení smogové situace - čtvrtek 01.03.2018

odvolání smogové situace (středa 07.03.2018)

05.03.2018 08.03.2018
30 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (5.3.2018 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 23.02.2018 06.03.2018
29 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 06.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 20.02.2018 07.03.2018
28

Vyhlášení smogové situace - pondělí 19. 02. 2018

odvolání smogové situace

19.02.2018 23.02.2018
27 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 02.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 13.02.2018 05.03.2018
26

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada)

informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

13.02.2018 05.03.2018
25 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 28.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 09.02.2018 05.03.2018
24

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada)

informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

09.02.2018 26.02.2018
23 Plánovaná oprava na vodovodní síti - č. 77415 (27.02.2018, 08:00 - 12:00 hodin, dotčená oblast: Petrovice u Karviné, ZE-FA statek u Dakolu) 09.02.2018 05.03.2018
22

Vyhlášení smogové situace - čtvrtek 08. 02. 2018

odvolání regulace - neděle 11. 02. 2018

odvolání smogové situace i smogové regulace

08.02.2018 12.02.2018
21 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 07.02.2018 26.02.2018
20 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 22.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 07.02.2018 23.02.2018
19 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 060551/2018/Cr ze dne 5.2.2018)  07.02.2018 02.05.2018
18 Zveřejňování - rozpočet obce a rozpočtová opatření 06.02.2018 25.04.2019
17 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 05.02.2018 20.02.2018
16 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 31.01.2018 19.02.2018
15 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 31.01.2018 15.02.2018
14

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

31.01.2018 06.02.2018
13 Rozpočtové opatření č. 15 31.01.2018 05.03.2018
12 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby 24.01.2018 12.02.2018
11 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a účelové pozemní komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. MMK/009812/2018 ze dne 19.01.2018) 22.01.2018 07.02.2018
10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 19.01.2018 -
9 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) 17.01.2018 02.05.2018
8 OZNÁMENÍ o vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 16.01.2018 05.03.2018
7

INFORMACE o době a místě konání volby prezidenta republiky

INFORMACJE w sprawie terminu i miejsca wyboru Prezydenta Republiki

16.01.2018 29.01.2018
6 Rozpočtové opatření č. 14 12.01.2018 05.03.2018
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 11.01.2018 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Tělovýchovný spolek Lokomotiva Petrovice 11.01.2018 -
3 Informacje o sposobie głosowania w wyborach prezydenta republiki na terytorium Republiki Czeskiej odbywających się w dniach 12 i 13 stycznia 2018 r.   08.01.2018 29.01.2018
 2

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2018-2021)

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové výdaje

 

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

18.02.2019

05.03.2018

05.03.2018

18.02.2019

18.02.2019

 1 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení 03.01.2018  04.01.2019 
  ROK 2018                         
191

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Informacje w sprawie terminu i miejsca wyboru Prezydenta Republiki

28.12.2017 15.1.2018 
190 Oznámení o omezení provozu podatelny Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 20.12.2017 4.1.2018 
189 OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůo místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2017 10.1.2018 
188

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karvinév rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné

20.12.2017  
187 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konané dne 11.12.2017 18.12.2017 7.3.2018 
186 Vysvětlení k ZD "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018 - dodatečné informace č.1 12.12.2017 4.1.2018 
185 Usnesení o odročení dražebního jednání (čj. 120 EX 19482/14-194 ze dne 6.12.2017)  7.12.2017 4.1.2018
184 Plánovaná odstávka vody - č. 1464 (22.12.2017 - 08:00-15:00 hodin - Petrovice u Karviné, Prstná - lokalita U zámečku) 7.12.2017 4.1.2018
183 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitostí - nabytí právní moci (čj. 065 EX 00413/13-010 ze dne 5.12.2017)  7.12.2017 4.1.2018
182 Oznámení - záměr prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání do 31.12.2018 5.12.2017 4.1.2018
181

Výzva k předkládáním cenových nabídek - "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018" 

příloha

4.12.2017 4.1.2018
180

Výzva k předkládání cenových nabídek - "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018" 

příloha

4.12.2017 4.1.2018
179 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 11.12.2017 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 1.12.2017 4.1.2018
178

Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020  

29.11.2017 15.1.2018
177

Veřejná zakázka 18/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

29.11.2017 4.1.2018
176

Veřejná zakázka 15/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

29.11.2017 4.1.2018
175 Okresní soud v Karviné - usnesení (čj. 43 Nc 1302/2017-31 ze dne 27.11.2017) 28.11.2017 4.1.2018
174

"Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00 -4,60" - veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dne 12.prosince.2017 - 14:00 hodin - tělocvična u ZŠ Petrovice u Karviné čp. 186)

28.11.2017 8.1.2018
173 Oprava poruchy č. 74646 a přerušení dodávky vody - 29.11.2017 (8:00-14:00 hodin) 22.11.2017 1.12.2017
172

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2018

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2018 - 2021

21.11.2017 11.12018
171 Rozpočtové opatření č. 11 21.11.2017 1.2.2018
170 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 30.11.2017 (07:15-15:15 hodin) 14.11.2017 1.12.2017
169 Veřejná vyhláška-opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Karviné dne 13.prosince.2017 ve 14:00 hodin (čj. MMK/165112/2017 ze dne 08.11.2017)  14.11.2017 4.1.2018
168 Dražební vyhláška dobrovolné elektronické dražby (19.12.2017) 14.11.2017 4.1.2018
167 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Opatření obecné povahy-"Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice" (čj. MMK/162835/2017 ze dne 08.11.2017) 14.11.2017 7.12.2017
166 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání volby prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II.kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 13.11.2017 29.1.2018
165 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (MZE Praha, čj. 66595/2017-MZE-16212 ze dne 7.11.2017) 9.11.2017 1.12.2017
164 Oznámení o možnosti nahlédnutí do dokumentace vlivů záměrů "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00-4,600" na životní prostředí 7.11.2017 22.11.2017
163 Dodatečné informace č. 4 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení 3.11.2017 10.11.2017
162

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOV/002/2017 a jeho podmínkách (čj. UZSVM/O/13359/2017-HMSU)

podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

3.11.2017 1.12.2017
161

Veřejná zakázka 15/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

1.11.2017 21.11.2017
160 Dodatečné informace č. 3 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 1.11.2017  10.11.2017 
159 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 507760/2017/Cr ze dne 30.10.2017) 1.11.2017  7.2.2018 
158 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.11.2017 a 16.11.2017 (07:15 - 15:15 hodin) 30.10.2017 20.11.2017
157 Dodatečné informace č. 2 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 26.10.2017 10.11.2017
156 Dodatečné informace č. 1 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 18.10.2017 10.11.2017
155 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Jícha - čj. 203 Ex 23466/17-30) 16.10.2017 20.11.2017
154 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Jícha - čj. 203 Ex 13465/08-144) 16.10.2017 7.12.2017
153 Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 25.09.2017 16.10.2017 18.12.2017
152

Okresní soud v Karviné - usnesení (čj.38 Nc 1303/2017-22 ze dne 4.10.2017)

oprava usnesení

12.10.2017

18.10.2017

20.11.2017
151 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/146511/2017 ze dne 09.10.2017)  12.10.2017 1.11.2017
150 Rozpočtové opatření č. 10 11.10.2017 1.2.2018
149

 Veřejná zakázka č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022

příloha č. 3

příloha č. 4

11.10.2017  10.11.2017 
148 Oznámení o uzavření obecního úřadu ve dnech 10.-11.10.2017 4.10.2017 9.10.2017 
147

Veřejná zakázka 11/2017 - Dodávka vybavení pro Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace k VZ

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Čestné prohlášení

Příloha 4 ZD - Seznam dodávek

Příloha 5 ZD - Projektová dokumentace

 3.10.2017 19.10.2017 
146 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (Komunikace IV. třídy pro pěší - chodník, k.ú. Závada nad Olší) 29.9.2017 9.10.2017
145 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba - 06.12.2017) 27.9.2017 7.12.2017
144

Veřejná zakázka 13/2017 - Slaboproudé systémy - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Slaboproudé systémy - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 

27.9.2017 16.10.2017
143

Veřejná zakázka 12/2017 - Stavební úpravy objektu Inter Petrovice u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu TJ Inter Petrovice u Karviné 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

27.9.2017 16.10.2017
142 Rozpočtové opatření č. 9  27.9.2017 1.2.2018
141 Vyhlášení nálezu č. 2/2017 (kolo značky Favorit) 21.9.2017 11.10.2017
140 Vyhlášení nálezu č. 1/2017 (mobilní telefon CAT) 21.9.2017 11.10.2017
139 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 16.10.2017
138 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 30.10.2017
137 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 20.10.2017
136 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 12.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 13.10.2017
135

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

21.9.2017

9.10.2017

12.10.2017
134

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

21.9.2017

9.10.2017

12.10.2017
133 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017 20.11.2017
132 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/135202/2017 ze dne 15.09.2017)  20.9.2017 9.10.2017
131 Plánovaná oprava č. 73584 na vodovodní síti (Dolní Marklovice-za Hotelovým domem, 04.10.2017, 08:00-14:00 hodin)  18.9.2017 9.10.2017
130 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. - 21. října 2017  18.9.2017 23.10.2017
129 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 09.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)  18.9.2017 10.10.2017
128 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 05.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 18.9.2017 9.10.2017
127 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, č.j. 55197/2017-MZE-16212)  15.9.2017 9.10.2017
126 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 25.9.2017 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné)  15.9.2017 26.9.2017
125 Sdělení (výlep volebních plakátů a jiných volebních reklam)  15.9.2017 23.10.2017
124 Rozpočtové opatření č. 8  14.9.2017 1.2.2018
123 Plánovaná oprava č. 73623 na vodovodní síti (Prstná u zámečku, 03.10.2017, 09:00-12:00 hodin)  12.9.2017 9.10.2017
122 Zveřejnění Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, v jazycích národnostních menšin  12.9.2017 23.10.2017
121 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci  7.9.2017 1.11.2017
120 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání (MSK 109418/2017 ze dne 29.8.2017)  5.9.2017 18.10.2017
119 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/128808/2017 ze dne 31.08.2017)  4.9.2017 20.9.2017
118 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/123432/2017 ze dne 29.08.2017)  4.9.2017 20.9.2017
117 Veřejná vyhláška, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Opatření obecné povahy 24.8.2017 8.9.2017 
116 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 23.8.2017 4.9.2017 
115 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 23.8.2017  18.10.2017 
114 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 21.8.2017 23.10.2017 
113 "Veřejná zakázka č. 9/2017 - zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018" 17.8.2017 7.9.2017 
112

Vyhlášení veřejné zakázky č. 10/2017 pod názvem "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 1.9.2017 do 31.12.2019"

Zadávací dokumentace

příloha č. 1 seznam zadavatelů

příloha č. 2 - seznam odběrných míst

příloha č. 3 - souhlas s obchodními podmínkami

příloha č. 4 - čestné prohlášení ke kvalifikaci

příloha č. 5 - tabulka pro zadání cen 

16.8.2017 4.9.2017
111 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.09.2017 (07:30-15:00 hodin)  16.8.2017 14.9.2017
110 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 08.09.2017 (07:15-16:00 hodin)  16.8.2017 11.9.2017
109 Rozpočtové opatření č. 7  9.8.2017 1.2.2018
108 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy - XXIII. Obecní slavnosti (26.08.2017)  9.8.2017 4.9.2017
107

Vyhlášení veřejné zakázky č. 9/2017 pod názvem "Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

příloha č. 1 - Návrh smlouvy

příloha č. 2 - Krycí list 

9.8.2017 7.9.2017
106 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent majetkové správy  7.8.2017 4.9.2017
105

Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu

Božena Paršová

Milan Hanzel

3.8.2017 27.9.2017
104 Nabídka pozemků k pronájmu (SPU 354175/2017/Cr ze dne 28.7.2017)  2.8.2017 1.11.2017
103 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/109783/2017 ze dne 19.07.2017)  21.7.2017 7.8.2017
102 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - čj. 203 Ex 13465/08-101) 18.7.2017 7.9.2017
101 Rozpočtové opatření č. 6  18.7.2017 1.2.2018
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/107116/2017 ze dne 12.07.2017)  14.7.2017 31.7.2017
99 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v obci Petrovice u Karviné  11.7.2017 19.7.2017
98 Exekuční příkaz (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - čj. 203 Ex 17929/17-10) 11.7.2017 27.7.2017
97 Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 26.06.2017  30.6.2017 16.10.2017
96 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné č. 402)  29.6.2017 -
95

Rozpočtové opatření

č. 4

č. 5

28.6.2017 1.2.2018
94

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2016 

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6 

28.6.2017 9.7.2018
93 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOV/002/2017 a jeho podmínkách (čj. UZSVM/O/593/2017-HMSU)  26.6.2017 27.7.2017
92 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti sv. Martina Petrovice u Karviné  26.6.2017 -
91 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v obci Petrovice u Karviné" (čj. OÚPuK/1738/2017 ze dne 21.6.2017)  22.6.2017 30.6.2017
90 Usnesení o zastavení řízení - čj. OÚPuK/2002/2017 ze dne 19.6.2017 (Markéta a Martin Šugovi) 20.6.2017 11.7.2017
89 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer  19.6.2017 11.7.2017
88 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné  16.6.2017 27.6.2017
87 Exekuční příkaz (č.j. 97EX 13392/11-14 ze dne 22.11.2011 - Martin Góralik)  16.6.2017 3.7.2017
86 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1712/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Vargová Kateřina) 14.6.2017 29.6.2017
85 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1699/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Pospíchalová Růžena)  14.6.2017 29.6.2017
84 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1697/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Luknár Lubomír)  14.6.2017 29.6.2017
83 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1696/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Kristen Michal) 14.6.2017 29.6.2017
82 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1688/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Duszek Jiří)  14.6.2017 29.6.2017
81 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/089692/2017 ze dne 07.06.2017)  9.6.2017 26.6.2017
80 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 806/5 v katastrálním území Petrovice u Karviné  7.6.2017 22.6.2017
79

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2016 

Příloha č. 1 - 1.část

Příloha č. 1 - 2.část 

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

7.6.2017 30.6.2017
78

Vyhlášení veřejné zakázky 8/2017 pod názvem Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace dokumentace včetně výkazu výměr 

6.6.2017 23.6.2017
77 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné  5.6.2017 1.8.2017
76 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20.06.2017 (07:15 do 15:30 hodin - část obce Petrovice u Karviné)  26.5.2017 21.6.2017
75

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 7/2017 - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

příloha

25.5.2017 5.6.2017
74 Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 24.04.2017  23.5.2017 30.6.2017
73 Oznámení o možnosti nahlédnout do dokumentace vlivů záměrů "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00 - 4,60" na životní prostředí  19.5.2017 5.6.2017
72 Dražební vyhláška (JUDr.Smékal, soudní exekutor - č.j. 081 EX 15146/12-174 ze dne 16.5.2017)  17.5.2017 27.6.2017
71

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 6/2017 - Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa 

vysvětlení ZD

15.5.2017 26.5.2017
70 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.05.2017 (07:15 do 16:00 hodin - část obce Petrovice u Karviné a Dolní Marklovice)  10.5.2017 2.6.2017
69 Nařízení Státní veterinární správy pro MSK - ukončení mimořádných veterinárních opatření (čj. SVS/2017/056509-T)  10.5.2017 26.5.2017
68 Usnesení o odročení dražebního jednání (Exekutorský úřad Přerov - čj. 203 Ex 00707/16-60)  9.5.2017 25.5.2017
67

Vyhlášení veřejné zakázky 7/2017 pod názvem Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace a výkaz výměr

5.5.2017 5.6.2017
66 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/046473/2017 ze dne 02.05.2017)  4.5.2017 22.5.2017
65 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stačné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava - za kalendářní rok 2016)  4.5.2017 5.6.2017
64 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Státní pozemkový úřad - čj. SPU 207571/2017/Cr)  3.5.2017 2.8.2017
63 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2016)  28.4.2017 2.6.2017
62 Veřejná vyhláška (Finanční úřad pro MSK - čj. 1952823/17/3200-11460-803051)  28.4.2017 2.6.2017
61 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
60 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
59 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
58 Oznámení SMOOK 27.4.2017 28.3.2018
57 Rozpočtové opatření č. 3 26.4.2017 1.2.2018
56 Rozpočtové opatření č. 2 26.4.2017 1.2.2018
55

Vyhlášení veřejné zakázky č. 6/2017 pod názvem "Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa"

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné -projekt Železná cyklotrasa

příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

příloha č. 2 - Krycí list nabídky

příloha č. 3 - Seznam osob (poddodavatelů)

příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

 

26.4.2017 26.5.2017
54

 Nové rozpočtové opatření č. 1

 26.4.2017 1.2.2018 
53 Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy (MMK/066197/2017 ze dne 25.04.2017) 26.4.2017 12.5.2017
52 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 13.4.2017 25.4.2017
51

Vyhlášení veřejné zakázky č. 5/2017 pod názvem "Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné"

příloha č. 1 - tabulka pro vyplnění nabídkových cen bez DPH

příloha č. 2 - krycí list nabídky

10.4.2017 17.5.2017
50 Nabídka na prodej nemovitých věcí (město Bohumín) 10.4.2017 6.6.2017
49 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (MMK/057893/2017 ze dne 04.04.2017) 10.4.2017 26.4.2017
48 Dodatečné informace k zadávacímu řízení - Veřejná zakázka č. 4/2017 pod názvem Dodávka minibusu 7.4.2017 24.4.2017
47

Vyhlášení veřejné zakázky 4/2017 pod názvem Dodávka minibusu

příloha - Krycí list nabídky

 

5.4.2017 24.4.2017
46 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení a zrušení nařízení čj. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 a čj. SVS/2017/035990-T ze dne 21.03.2017   3.4.2017 19.4.2017
45 Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016 31.3.2017 21.4.2017
44 Oznámení - zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 2. kolo (byt č.2 v domě č.p. 31 v Dolních Marklovicích) 22.3.2017 6.4.2017
43

Nařízení Státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření (čj. SVS/2017/024769 ze dne 22.02.2017)

příloha - mapa s vyznačeným pásmem dozoru

21.3.2017 3.4.2017
42 Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou (Markéta Baťová a Martin Šuga) 21.3.2017 5.4.2017
41 Čerpání rozpočtu obce 2016 17.3.2017 5.3.2018
40

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

Schválený rozpočet na rok 2017 (rozpočtové příjmy a výdaje)

17.3.2017 11.1.2018
39 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SMOOK 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 16.3.2017 03.01.2019
38

Veřejná vyhláška o vyložení hromadného předpisného seznamu č. 1/2017

Hromadný předpisný seznam č. 1/2017

16.3.2017 27.4.2017
37 Usnesení - dražební vyhláška (čj. 203 Ex 00707/16-43) 15.3.2017 4.5.2017
36

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitostí

příloha - seznam nemovitostí (aktualizace v r. 2019)

15.03.2017

15.03.2017

15.08.2019

-

15.08.2019

-

35 Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy (čj. MMK/046250/2017 ze dne 10.03.2017) 14.3.2017 31.3.2017
34 Nařízení státní veterinární správy (č.j. SVS/2017/032579-T ze dne 13.03.2017) 14.3.2017 3.4.2017
33

Oznámení o vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"  

příloha č. 1 - Zásady

příloha č. 2 - Podmínky

příloha č. 3 - Žádost

13.3.2017 3.5.2017
32 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice)  7.3.2017 -
 31 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné) 7.3.2017 
30 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - VZ č. 2 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 6.3.2017 24.3.2017
29 Nařízení státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 6.3.2017 14.3.2017
28 Usnesení - dražební vyhláška 1.3.2017 7.4.2017
27 Rozpočtové opatření č. 1 28.2.2017 11.1.2018
26 Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 20.02.2017 27.2.2017 23.5.2017
25

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy 

příloha - mapa s vyznačenými pásmy

23.2.2017 3.4.2017
24 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy 20.2.2017 8.3.2017
23 Odvolání smogové situace 20.2.2017 20.2.2017
22 Veřejná výzva, oznámení Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků 13.2.2017 1.3.2017 
21 Pozvánka na 16. jednání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 10.2.2017 22.2.2017 
20 Nařízení státní veterinární správy 8.2.2017 14.3.2017
19 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (k.ú. Petrovice u Karviné, k.ú. Prstná) 1.2.2017 3.5.2017
18

Rozhodnutí - stavební povolení - veřejná vyhláška  "Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa"

přílohy

30.1.2017  14.2.2017 
17 Odvolání regulace (smogová situace) 30.1.2017 30.1.2017
16 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.2/2017 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 27.1.2017 31.1.2017
15 Vyhlášení regulace (smogová situace) 26.1.2017 30.1.2017
14 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (spis.zn. MMK/051724/2015/11, čj. MMK/007680/2017 ze dne 26.01.2017 - Karel Kotula) 26.1.2017  10.2.2017 
13 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.2/2017 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 24.1.2017 31.1.2017
12 Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací částic PM10 20.1.2017 20.2.2017
11 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.14/2016 - PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné 17.1.2017 20.1.2017
10 Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou (Markéta a Martin Šugovi) 13.1.2017 30.1.2017
9 Informace k ptačí chřipce 13.1.2017 19.4.2017
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, z.s.) 10.1.2017 -
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné) 10.1.2017 -
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, část Závada) 10.1.2017 -
  ROK 2017    
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2019 - říjen 2019

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili