popis

 

vyvěšeno

 

svěšeno

169 Sbírka zákonů, částka 242/2020 - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 28.12.2020 02.02.2021
168 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na výjezdech vozidel stavby v souvislosti s realizací akce pod názvem "Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice PR, BC"  22.12.2020 15.01.2021
162

1. ROZPOČET NA ROK 2021 - rozpočtové příjmy

2. ROZPOČET NA ROK 2021 - rozpočtové výdaje

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2021 - 2024)

21.12.2020

 

 

03.08.2022

 

160 Usneseni 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 14. 12. 2020 17.12.2020 12.04.2020
159 Rozhodnutí - společné povolení - SO 201 Splašková kanalizace, SO 202 Čerpací stanice, SO 401 Přípojka NN ( č.j. SMK/142815/2020 ze dne 14.12.2020) 16.12.2020 05.01.2021
158 Sbírka zákonů, částka 215/2020 - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a změně krizových opatření 14.12.2020 11.01.2021
157 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 14.12.2020 04.01.2021
156 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška, č.j. 003 ED 103/20-4 07.12.2020 09.02.2021
155 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení -§ 56 ZOPK monitoring vlka 07.12.2020 31.12.2020
154 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 14.12.2020 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 03.12.2020 15.12.2020
153 ROZHODNUTÍ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ - Veřejná vyhláška - SO 101 Chodník s odvodněním 03.12.2020 23.12.2020
152 Nařízení č. 30/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 02.12.2020 12.04.2020
151 Oznámení o možnost převzít písemnost 02.12.2020 22.12.2020
150 Oznámení o možnosti převzít písemnost 02.12.2020 22.12.2020
149 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2021 25.11.2020 09.12.2021
148 Sbírka zákonů, částka 194/2020 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a změny krizových opatření 24.11.2020 28.12.2020
147

1. Návrh rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové příjmy

2. Návrh rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové výdaje 

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2021 - 2024)

20.11.2020  21.12.2020
146 Zveřejňování dokumentů 20.11.2020 03.08.2022
145 Oznámení Svazku měst a obcí okresu Karviná (rozpočtová úprava č. 1 pro rok 2020) 12.11.2020 04.01.2021
144 OZNÁMENÍ - Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné - Veřejná vyhláška 11.11.2020 11.01.2021
143 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 10.11.2020  01.12.2020
141 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a přijetí krizových opatření 04.11.2020 11.01.2021
142 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné 05.11.2020 24.11.2020
140 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodného dopravního značení (č.j. SMK/134268/2020 ze dne 29.10.2020) 03.11.2020 20.11.2020
139 ROZHODNUTÍ - Stavební povolení - Veřejná vyhláška - Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 02.11.2020 20.11.2020
138 Nařízení  č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě - mimořádné opatření při epidemii 21.10.2020 03.12.2020
137 Vyhlášení nálezu 4/2020 13.10.2020 03.11.2020
136 Mimořádné opatření č. 28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 13.10.2020 12.11.2020
134 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (16.10.2020, 07:30 - 14:00 hodin, k.ú. Petrovice u Karviné 12.10.2020 19.10.2020
133 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - Veřejná vyhláška 09.10.2020 27.10.2020
132 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - Veřejná vyhláška 08.10.2020 27.10.2020
131 OZNÁMENÍ o záměru obce Petrovice u Karviné - záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 847/1 v k.ú. Petrovice u Karviné 06.10.2020 23.10.2020
130 Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 01.08.2020 06.10.2020 03.09.2021
129 Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 05.10.2020 13.10.2020
128 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 02.10.2020 23.10.2020
127 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - NOUZOVÝ STAV 02.10.2020 04.11.2020
118 Rozhodnutí - společné povolení - veřejná vyhláška (č.j.SMK/114709/2020 ze dne 21.09.2020) 24.09.2020 19.10.2020
117 Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Praha 7 23.09.2020 19.10.2020
115 Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 14. 9. 2020 22.09.2020 17.12.2020
114 Plánovaná odstávka vody - č. poruchy 91770 a 91771 (07.10. 2020, 08:00 - 14:00 hodin - k.ú. Prstná) 21.09.2020 09.10.2020
113 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2020 03.03.2021
112 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (07.10. 2020, 07:30 - 15:00 hodin - k.ú. Petrovice u Karviné parc.č. 1974) 18.09.2020 09.10.2020
111 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky 15.09.2020 12.10.2020
110

Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020, v jazycích národnostních menšin

- polština

- slovenština

- maďarština

- němčina

- řečtina

- ukrajinština

- bulharština

- chorvatština

- vietnamština

- romština

- ruština

15.09.2020 12.10.2020
109

Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 2. a 3. října 2020, v jazycích národnostních menšin

- polština

- slovenština

- maďarština

- němčina

- řečtina

- ukrajinština

- bulharština

- chorvatština

- vietnamština

- romština

- ruština

- běloruština

- srbština

15.09.2020 12.10.2020
107 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (02.10.2020, 07:30-12:30 hodin - část Dolní Marklovice - Mickiewiczova ulice - u č.p. 245) 14.09.2020 06.10.2020
106 Plánovaná odstávka vody - č.poruchy 91642 a 91643 (30.09.2020, 08:00 - 14:00 hodin - lokalita od ZŠ čp.186 - směr "Půstky" a "Dolní Marklovice") 10.09.2020 06.10.2020
105 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (30.09.2020, 07:30 - 13:30 hodin - lokalita rodinných domů v Petrovicích u Karviné -směr Závada - lipová alej) 10.09.2020 06.10.2020
104 Plánovaná odstávka vody - č.poruchy 91630 a 91631 (24.09.2020, 08:00 -14:00 hodin - od obecního úřadu směr Závada - po čp. 17 v k.ú. Petrovice u Karviné) 09.09.2020 25.09.2020
103  Volby do Zastupitelstva krajů a do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 2 a 3. října 2020 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise (9.září 2020 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné) 07.09.2020 10.09.2020
102  Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 14.09.2020 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 03.09.2020 15.09.2020
101 Mimořádné opatření č. 22/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 31.08.2020 05.10.2020
100  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/106663/2020 ze dne 26.08.2020) 27.08.2020 15.09.2020
99  Mimořádné opatření č. 20/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 14.08.2020 31.08.2020
98  Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 658/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.08.2020 28.08.2020
97  Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr pronajmout části pozemků parc. č. 251, 658/1, 827, 847/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné 12.08.2020 28.08.2020
96  Obec Petrovice u Karviné oznamuje záměr vypůjčit nebytové prostory včetně vnitřního vybavení a příslušenství 12.08.2020 28.08.2020
95 Řád veřejného pohřebiště obce Petrovice u Karviné  05.08.2020 27.08.2020
94 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení na místní komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. SMK/099869/2020 ze dne 10.8.2020) 11.08.2020 27.08.2020
93  Mimořádné opatření č. 18/2020 KHS MSK se sídlem v Ostravě 07.08.2020 14.08.2020
92  Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (čj. MSK 89409/2020 ze dne 20.07.2020) 05.08.2020 24.08.2020
91 OZNÁMENÍ o zahájení společného řízení - Veřejná vyhláška  30.07.2020 17.08.2020
90  Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě 27.07.2020 07.08.2020
89 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 27.07.2020 12.10.2020
88  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, ktereým se stanoví přechodné dopravní značení na výjezdech vozidel stavby v souvislosti s realizací akce pod názvem "Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice PR, BC" (č.j. SMK/092956/2020 ze dne 22.7.2020) 23.07.2020 10.08.2020
87  Nařízení Státní veterinární správy (čj. SVS/2020/079696-T ze dne 22.7.2020) 23.07.2020 17.08.2020
86  Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádných událostí (čj. OÚPuK/MP-2346/2020/02-Win ze dne 21.07.2020) 23.07.2020 17.08.2020
85 Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě   20.07.2020 27.07.2020
84  Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (č.j. OÚPuK/24060/2020 ze dne 20.07.2020) 20.07.2020 07.08.2020
83  Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí (č.j. 097 EX 5170/14-93 ze ne 02.08.2019) 20.07.2020 07.08.2020
82 Oznámení o zahájení stavby "OPRAVA KOLUMBÁRIA A VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ NA VEŘEJNÉM HŘBITOVĚ" 16.07.2020 07.10.2020
81 Vyhlášení nálezu č. 3/2020 15.07.2020 03.08.2020
80  Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné číslo 20200397 dle zák.č. 26/2000 Sb. v platném znění 15.07.2020 07.08.2020
79  Mimořádné opatření č. 14/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 13.07.2020 27.07.2020
76  Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 01.07.2020 27.07.2020
75  OZNÁMENÍ o záměru obce Petrovice u Karviné - uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou licitace - 2. kolo (byt č.3 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 30.06.2020 30.07.2020
74  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/083187/2020 ze dne 29.06.2020) 30.06.2020 17.07.2020
73  Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 30.06.2020 27.07.2020
72

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2019

Zveřejňování

29.06.2020 04.08.2021
71 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 22.6.2020 26.06.2020 22.09.2020
70  Plánovaná odstávka na vodovodní síti č. 3269, Petrovice u Karviné a Dolní Marklovice (08.07.2020, 08:00 - 14:00) 23.06.2020 09.07.2020
69  OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE U KARVINÉ 23.06.2020 07.08.2020
68  Mimořádné opatření č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 22.06.2020 27.07.2020
67  Nařízení Státní veterinární správy pro MSK (č.j. SVS/2020/066996-T ze dne 18.06.2020) 22.06.2020 09.07.2020
66

Dražební vyhláška (čj. 169EX 3630/19-52 ze dne 17.06.2020)

Usnesení o odročení dražby (čj. 169EX 3630/19-56 ze dne 18.06.2020)

19.06.2020  22.06.2020 
65  Mimořádné opatření č. 6/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 15.06.2020 03.07.2020
64  Plánovaná odstávka na vodovodní síti č. 3269 Petrovice u Karviné (02.07.2020, 08:00 - 10:00 - oblast u firmy BEKAERT, firma KJK stavební údržba a dále Obecní úřad směr Závada) 15.06.2020 03.07.2020
63 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 22.06.2020 v 16.30 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 12.06.2020 23.06.2020
62 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o pořízení návrhu úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Karviná (čj.SMK/073428/2020) 12.06.2020 07.10.2020
60  Vyhlášení nálezu - č. 2/2020 09.06.2020 01.07.2020
59  Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP-1592/2020/05 - Gubiš Śtefan) 08.06.2020 25.06.2020
58  Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP-1592/2020/27 - Góralik Martin) 08.06.2020 25.06.2020
57  Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP-1592/2020/17 - Balázs Štefan) 08.06.220 25.06.2020
56  Dražební vyhláška (Oznámení) o konání Dražby dobrovolné opakované (GAUTE, a.s.) 02.06.2020 13.07.2020
55 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 18.06.2020 (část Petrovice u Karviné a Závada, 7:15 - 16:15 hod.) 01.06.2020 19.06.2020
54  Mimořádné opatření č. 4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 28.05.2020  15.06.2020
53  Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2019 26.05.2020 29.06.2020
52  Oznámení - zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 4. kolo k bytu č. 6 v domě č. p. 32 26.05.2020 16.06.2020
51  Oznámení - zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo k bytu č. 3 v domě č. p. 32 26.05.2020 16.06.2020
50  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 25.05.2020 01.07.2020
49  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 25.05.2020 01.07.2020
48  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 25.05.2020 01.07.2020
47  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 25.05.2020 01.07.2020
46  Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 19. 5. 2020 20.05.2020 26.06.2020
45  Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 19. 05. 2020 ve 13.00 hodin v Kulturním centru obce Petrovice u Karviné 12.05.2020  20.05.2020
44  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy dopravního značení na silnici II/475 v Petrovicích u Karviné (čj. SMK/039384/2020 ze dne 4.5.2020) 06.05.2020  25.05.2020
43  ROZHODNUTÍ - Územní rozhodnutí - "Nadzemní vedení veřejné datové sítě v Petrovicích u Karviné" (čj. OÚPuK/1258/2020 ze dne 30.04.2020) 30.04.2020  18.05.2020
42 Oznámení (Svazek měst a obcí okresu Karviná ze dne 28.04.2020) 30.04.2020 04.08.2021
41  Plánovaná odstávka č. 3190 na vodovodní síti - 06.05.2020 (08:00-12:00 - oblast u firmy Bekaert, střední školy Dakol, K J K stavební údržby) 24.04.2020 12.05.2020
40 Veřejná vyhláška (Finanční úřad pro MSK č.j. 1904601/20/3200-11460-803051 ze dne 23.04.2020) 24.04.2020 28.05.2020
39  Nařízení státní veterinární správy (č.j. SVS/2020/047464-T ze dne 23.04.2020) 24.04.2020 12.05.2020
38  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 24.04.2020  25.05.2020
37 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 20.04.2020 25.04.2023
36 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Sbor dobrovolných hasičů Petrovice-Marklovice, Dolní Marklovice 73, 735 72 Petrovice u Karviné) 17.04.2020 18.04.2023
35  Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020 17.04.2020  20.04.2020
34  Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení "Dětmarovice - Petrovice u Karviné - státní hranice PR, BC" (Drážní úřad Olomouc čj. DUCR-20053/20/Vs ze dne 16.dubna 2020) 16.04.2020 06.05.2020
33  DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA elektronické dražby dobrovolné číslo 20200037 dle zák.č. 26/2000 Sb. v platném znění 08.04.2020 12.05.2020
32

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství čj. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020)

příloha - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1 až 2.3 uvedené v tomto opatření 

příloha - rozdělovník

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství čj. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020)

příloha č.1 k č.j. 33784/2020-MZE-16212 (nahrazuje přílohu - seznam katastrálních území, v nichž platí opatření 2.1 až 2.3 uvedené v opatření čj. 17110/2020-MZE-16212 

rozdělovník k čj.33784/2020-MZE-16212

06.04.2020

06.04.2020

06.04.2020

28.07.2020

28.07.2020

28.07.2020

02.01.2023

28.07.2020

02.01.2023

02.01.2023

02.01.2023

02.01.2023

31  Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška  01.04.2020 17.04.2020
30  Rozhodnutí - Stavební povolení - Veřejná vyhláška (MMK-OSaŽP, čj. SMK/038958/2020 ze dne 23.03.2020) 25.03.2020  14.04.2020
29  Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška 20.03.2020  06.04.2020
28  Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnici II/475 v Petrovicích u Karviné (čj. SMK/038850/2020 ze dne 10.03.2020) 19.03.2020  06.04.2020
27  Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou (čj. DUCR-13467/20/Vs ze dne 11. března 2020) 19.03.2020  06.04.2020
26  

Sbírka zákonů ČR, částka 31

70. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 71. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 72. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 73. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 74. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 13.07.2020
25  

Sbírka Zákonů ČR, částka 30

69. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

13.03.2020 13.07.2020
23 Veřejnoprávní smlouva č. 12/2020/PuK o poskytnutí dotace - Glíž Petr, manželé Glíž Jiří a Monika 06.03.2020 08.03.2023
22 Veřejnoprávní smlouva č. 8/2020/PuK o poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné zápůjčce) - Pliska Josef 06.03.2020 08.03.2023
21 Veřejnoprávní smlouva č. 7/2020/PuK o poskytnutí návratné finanční výpomoci (bezúročné zápůjčce) - Rypar Stanislav 06.03,.2020 08.03.2023
20 

 

Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611 za rok 2019

Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019

Zápis z jednání kontrolní komise Svazku mět a obcí okresu Karviná, konaného dne 11.11.2019

05.03.2020  30.04.2020 
19  Dražební vyhláška (Exekutorský úřad Praha 10, čj. 003 ED 8/20-4 ze dne 28.02.2020) 02.03.2020  06.04.2020
18  Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 24.2.2020 02.03.2020  20.05.2020
17 Dodatek č. 3 k dotačnímu programu č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 27.02.2020 13.07.2020
16  Oznámení záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 3. kolo (byt č. 6 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 26.02.2020  19.03.2020
15  ROZHODNUTÍ - Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška (MMK-OSaŽP čj. SMK/003431/2020 ze dne 21.02.2020) 26.02.2020  17.03.2020
14  OZNÁMENÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY - Veřejná vyhláška (čj. OÚPuK/0674/2020 ze dne 24.02.2020) 24.02.2020  12.03.2020
13  Vyhlášení nálezu (1/2020) 24.02.2020  17.03.2020
12 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.03.2020 (07:15 - 15:15)  20.02.2020  12.03.2020
11

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, z.s., č.p. 673, 735 72 Petrovice u Karviné)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

17.02.2020

03.08.2020

01.03.2023

01.03.2023

10  Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 24.02.2020 v 16.30 hodin 14.02.2020  25.02.2020
9 Oznámení o zahájení stavebního řízení - veřejná vyhláška (č.j.:SMK/017996/2020 ze dne 30.01.2020) 04.02.2020 24.02.2020
8

Oznámení o vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2020

Přílohy

04.02.2020 02.03.2020
7 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 17.02.2020 28.01.2020 18.02.2020
6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, Závada 253, 735 72 Petrovice u Karviné)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

27.01.2020

27.01.2023

01.03.2023

01.03.2023

5 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků 24.01.2020 06.04.2020
4 Oznámení záměru uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou licitace - 2. kolo (byt č. 6 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 15.01.2020 06.02.2020
3 Oznámení záměru uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu formou licitace - 3. kolo (byt č. 3 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 15.01.2020 06.02.2020
2 Oznámení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 847/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné (od 01.02.2020 do 06.04.2020 - provozování plochy na lední bruslení v rámci spolkové činnosti) 13.01.2020 29.01.2020
1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 (Z.F.K. Petrovice, z.s., č.p. 402, 735 72 Petrovice u Karviné) 06.01.2020 10.01.2023
                                                                                                                                       2020    
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili