169 OZNÁMENÍ - úřední hodiny Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 31.12.2018 21.12.2018 02.01.2019
168 Veřejná vyhláška-Usnesení o opravě nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č.1 ZÚR MSK 19.12.2018

16.01.2019

167

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2019-2022)

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2019 - rozpočtové výdaje

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

11.02.2020

11.02.2020

11.02.2020

166 Usnesení/vyhláška ve věci určení data smrti zemřelého Jindřicha Kunze 14.12.2018 18.01.2019
165 Dodatek č.1 k programu č.1/2017/K obce Petrovice u Karviné 13.12.2018 29.03.2019
164 Usnesení 2.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 10.12.2018 13.12.2018 25.03.2019
163 Oznámení SMOOK - rozpočet pro rok 2019 12.12.2018 02.01.2020
162 Oznámení SMOOK - rozpočtová úprava č.2 pro rok 2018 12.12.2018 03.01.2019
161 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent územního plánování a stavebního úřadu 07.12.2018 11.01.2019
160 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 06.12.2018 11.01.2019 
159 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ( 10.12.2018 v 16.30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 30.11.2018 11.12.2018
158 Výluková činnost ČD, a.s. na trati č. 270/320 27.11.2018

10.12.2018

157 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů 27.11.2018 05.02.2019
156 Oznámení - omezení provozu podatelny 21.11.2018 26.11.2018
155 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 16.11.2018 06.12.2018
154

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2019

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Petrovice u Karviné na rok 2019 - 2022

16.11.2018 18.12.2018
153 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 15.11.2018 18.01.2019
152 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 3. kolo 14.11.2018 06.12.2018
151 Oznámení, záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecnímu bytu formou licitace - 1. kolo 14.11.2018 06.12.2018
150 Usnesení 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 31.10.2018 13.11.2018 13.12.2018
149 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 09.11.2018 02.08.2022
148 České dráhy, a.s. - Výlukový jízdní řád na trati 270 platný od 12.11. do 2.12.2018 09.11.2018 03.12.2018
147 Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy. Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 08.11.2018 06.12.2018
146 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 06.11.2018 27.11.2018
145 Pozvánka na 1. (ustavující) zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné - 31.10.2018 (16,30 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 19.10.2018 01.11.2018
144 Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č.1/2018 18.10.2018 09.11.2018
143 Záměr výpůjčky nebytových prostor v budově čp.151, k.ú. Dolní Marklovice 18.10.2018 09.11.2018
142 Výluka na trati ČD č. 270 - ve dnech 21.10. až 08.12. 2018 18.10.2018 10.12.2018
141 Výluka na trati ČD č. 320 - ve dnech 18. až 19.10. 2018 (od 6:20 - 17:10 hod.) 18.10.2018 22.10.2018
140 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 06.11.2018 (Petrovice u Karviné, lokalita U Salve, čp. 260 a 629) 17.10.2018 9.11.2018
139

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.11.2018 (07:15-15:00, část obce Závada)

služba zasílání informací o poruchách a plánovaných odstávkách - všeobecné informace

Informace zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

12.10.2018 09.11.2018
138

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 30.10.2018 (08:30 - 12:00 hodin, Petrovice u Karviné - část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná)

Plánovaná odstávka na vodovodní síti - 30.10.2018 (08:00 - 15:00 hodin, Petrovice u Karviné - část obce Prstná)

11.10.2018 09.11.2018
137 Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2019 09.10.2018 02.01.2019
136 Nabídka státních pozemků k prodeji (Zemědělský podnik Rázová,státní podnik v likvidaci) 09.10.2018

16.01.2019

135 Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 3.9.2018 08.10.2018 13.11.2018
134  Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 06.10.2018 22.10.2018 
133 Výlukový jízdní řád ČD (platný 8., 9. a 14.10.2018 vždy denně v době od 20:20 do 23:59 hod.) 05.10.2018 15.10.2018
132 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu 03.10.2018

06.02.2019

131 Oznámení - záměr pronájmu pozemku 26.09.2018 12.10.2018
130 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 26.09.2018

12.10.2019

129 Oznámení - záměr směnit obecní nemovitý majetek v katastrálním území Závada nad Olší p. č. 758/4 o výměře 2.841 m2 – ostatní plocha - neplodná půda, p. č. 757/3 o výměře 1.603 m2 – ostatní plocha – neplodná půda, 785/2 o výměře 1.200 m2 – ostatní plocha - neplodná půda a p. č. 373/17 o výměře 1.484 m2 orná půda 24.09.2018 10.10.2018
128  Oznámení - plán společných lovů v honitbách ORP Karviná v roce 2018 24.09.2018  12.10.2017 
127 Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu Parlamentu České Republiky, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018, v jazycích národnostních menšin. 21.09.2018 08.10.2018
126 Oznámení - záměr prodat pozemek - zahrada, par. číslo 1275 v katastrálním území Petrovice u Karviné o celkové výměře 155 m2 17.09.2018 03.10.2018
125 Usnesení - vydání dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovité věci 17.09.2018 13.11.2018
124 Oznámení - SMOOK 17.09.2018

03.01.2019

123

Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - "Expanze výrobního závodu Bekaert Petrovice, s.r.o." (čj. MSK 97331/2018 ze dne 05.09.2018)

vyjádření ČIŽP

vyjádření KHS MSK

vyjádření KÚ MSK

vyjádření MMK-OSaŽP

06.09.2018 05.10.2018
122 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 06.09.2018

16.01.2019

121 Informace o plánovaném přerušení dodávky vody - 20.09.2018 (08:00-14:00, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná) 06.09.2018 21.09.2018
120 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/127947/2018 ze dne 29.08.2018) 05.09.2018 24.09.2018
119 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.09.2018 (07:30-15:30, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice a Prstná - lokalita "U motokrosu") 03.09.2018 17.09.2018
118 Vyhlášení nálezu č. 2/2018 (mobilní telefon zn. Mobiola) 03.09.2018 190.9.2018
117 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/123259/2018 z 22.08.2018) 31.08.2018 17.09.2018
116 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 22.08.2018 05.09.2018
115 Oznámení záměru uzavřít smlouvu k obecním bytům formou licitace - 2. kolo 22.08.2018 13.09.2018 
114

Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje (čj. MSK 115842/2018 ze dne 09.08.2018)

Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (čj. MSK 124788/2018 ze dne 4. září 2018)

13.08.2018 05.09.2018
113 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.08.2018 (07:15-15:00, část obce Petrovice u Karviné - lokalita Jih) 09.08.2018 03.09.2018
112 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent kultury, projektový manažer 08.08.2018 03.09.2018
111 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/úřednice - Vedoucí oddělení - Útvar kultury, sportu a projektových činností 08.08.2018 03.09.2018
110 Informace o oznámení záměru "Expanze výrobního závodu Bekaert Petrovice, s.r.o." podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (čj. MSK 111273/2018 ze dne 31.07.2018) 06.08.2018 06.09.2018
109 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/2351/2018 ze dne 06.08.2018) 06.08.2018 03.09.2018
108 Oznámení vlastníkům lesa o možnosti převzít lesní hospodářskou osnovu - Veřejná vyhláška (čj. SMK/113165/2018 ze dne 30.07.2018) 06.08.2018 03.09.2018
107 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 22.08.2018 (07:30 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné - lokalita Olšiny) 03.08.2018 03.09.2018
106 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodné dopravní značení v Petrovicích u Karviné - XXIV. Obecní slavnosti (čj. SMK/113228/2018 ze dne 1.8.2018) 02.08.2018 03.09.2018
105 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 350599/2018/cr ze dne 30.7.2018) 01.08.2018 01.10.2018
104 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konaných ve dnech 05. a 06. října 2018 31.07.2018 08.10.2018
103 Usnesení o určení data smrti - Libor Števko (čj. 42 Nc 1304/2018-14, 42 P a Nc 236/2018) 27.07.2018 03.09.2018
102 Oznámení - zveřejnění záměru Obce Petrovice u Karviné - uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 1.kolo (k bytu č. 4 a k bytu č. 8 v domě č.p. 32 v Dolních Marklovicích) 26.07.2018 13.08.2018
101 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby - Prodej rodinného domu v obci Petrovice u Karviné, část Závada (č.j. 054/2018-A) 26.07.2018 13.09.2018
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/108453/2018 ze dne 18.07.2018) 20.07.2018 06.08.2018
99 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Ministerstvo obrany-sekce dozoru a kontroly) 17.07.2018 06.08.2018
98 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24.07.2018 (07:15 - 16:15 hodin, část obce Závada) 16.07.2018 26.07.2018
97

Výluka ČD - trať 322 (Český Těšín - Frýdek Místek a zpět) - 16., 17. a 18.7.2018

Výluka ČD - trať 322 (Český Těšín - Frýdek Místek a zpět) - 20.7. až 5.8.2018

13.07.2018

13.07.2018

19.07.2018

06.08.2018

96

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné)

13.07.2018 13.08.2018
95 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 544 v k.ú. Závada nad Olší (vč. budovy občanské vybavenosti s čp. 253) 09.07.2018 26.07.2018
94 Výlukový jízdní řád Českých drah, a.s. - trať 320 03.07.2018 18.07.2018
93 Darovací smlouva (Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné) 27.06.2018 28.06.2021
92 Zveřejňování - rozpočet obce 21.06.2018 25.04.2019
91 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace) 21.06.2018 27.06.2021
90 Výpis Usnesení Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné ze dne 5.3.2018 21.06.2018 08.10.2018
89 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Kostel sv.Martina v Petrovicích u Karviné oprava střechy věže" 20.06.2018 29.06.2018
88 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1605/2018) 19.06.2018 09.07.2018
87 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1608/2018) 19.06.2018 09.07.2018
86 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1647/2018) 19.06.2018 09.07.2018
85 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (čj. OÚPuK/MP - 1603/2018) 19.06.2018 09.07.2018
84 Výlukový jízdní řád Českých drah, a.s. - trať č. 320 19.06.2018 22.06.2018
83

Informace o poruše na vodovodní síti (č. 79117 ) - 15.06.2018 (08:00 - 14:00 hodin, zčásti část obce Petrovice u Karviné a Prstná) 

POZOR ! změna oblasti výluky - viz www.smvak.cz

POZOR ! pokračování v opravě poruchy (18.06.2018) - viz www.smavk.cz

13.06.2018 19.06.2018
82 Vyhlášení nálezu 1/2018 12.06.2018 09.07.2018
81 Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2017 11.06.2018 06.06.2019
80 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29. 06. 2018 (07:30 - 15:30 hodin, Dolní Marklovice - Dům s pečovatelskou službou čp.145) 11.06.2018 09.07.2018
79 Oznámení o záměru pronájmu pozemku parc.č. 544 v k.ú. Závada nad Olší (vč.občanské vybavenosti) 08.06.2018 26.06.2018
78 USNESENÍ 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 4. 6. 2018 08.06.2018 08.10.2018
77 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (čj. 171 EX 03275/14-260) 08.06.2018 27.07.2018
76 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (čj. 024 EX 216/11-209, VS opr.: 10-010031) 08.06.2018 20.09.2018
75 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné 06.06.2018 01.08.2018
74 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (čj. SMK/075592/2018 ze dne 28.05.2018) 30.05.2018 15.06.2018
73 Informace o plánované opravě na vodovodní síti (č.78844) - 13.06.2018 (08:00 - 16:00 hodin, zčásti část obce Petrovice u Karviné a Prstná) 29.05.2018 14.06.2018
72 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 07.06.2018 (07:30 - 15:30 hodin, lokalita U motokrosu) 29.05.2018 08.06.2018
71 Dražební vyhláška ve věci exekuce 120 EX 19482/14 25.05.2018 27.09.2018
70 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 04.06.2018 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 25.05.2018 05.06.2018
69 České dráhy - Výluky a omezení na trati č. 322 a 320 s použitím náhradní autobusové dopravy dráhy 24.05.2018 31.05.2018
68 USNESENÍ - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Exekutorský úřad Přerov - čj. 203 Ex 24827/16-32) 17.05.2018 26.06.2018
67 USNESENÍ - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí (Exekutorský úřad v Šumperku - čj. 065 EX 00413/13-395) 17.05.2018 22.06.2018
66 Návrh závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2017 17.05.2018 05.06.2018
65 Uzavření pošty Petrovice u Karviné dne 27.06.2018 (08:00 - 11:00 hodin - z technických důvodů) 14.05.2018 28.06.2018
64

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 29.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná)

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

14.05.2018 14.05.2018
63

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.05.2018 (07:15 - 15:30 hodin, lokalita "U motokrosu")

Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

03.05.2018 14.05.2018
62

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné čp. 251 (04.05.2018, 09.05.2018 a 29.05.2018 - z technických důvodů)

Zrušení plánovaného uzavření Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné čp. 251 dne 29.05.2018

02.05.2018 14.05.2018
61 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 15.05.2018 (07:15 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice) 02.05.2018 16.05.2018
60 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.05.2018 (07:15 - 15:30 hodin, část obce Závada) 02.05.2018 14.05.2018
59 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Krajský pozemkový úřad Ostrava, čj. SPU 212696/2018/Cr ze dne 30.4.2018) 02.05.2018 01.08.2018
58 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (OÚ Petrovice u Karviné-stavební úřad, čj. OÚPuK/1275/2018 ze dne 25.04.2018 - Kopečka Jiří) 27.04.2018 14.05.2018
57 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - elektronická dražební vyhláška (Exekutorský úřad Brno-Město, čj. 97EX 13392/11-107 ze dne 20.04.2018) 27.04.2018 20.06.2018
56 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava, a.s. - za kalendářní rok 2017) 27.04.2018 28.05.2018
55 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 (Finanční úřad pro MSK čj. 2037604/18/3200-11460-803051) 27.04.2018 30.05.2018
54 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2017) 24.04.2018 28.05.2018
53

Informace Českých drah o výluce a omezení provozu na trati č. 320/321 (od 21.4.2018 do 15.10.2018)

prodloužení termínu výluky z důvodu nedokončených stavebních prací - do 25.10.2018

20.04.2018 09.11.2018
52 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 09.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná) 19.04.2018 10.05.2018
51 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterou se stanoví přechodná úprava provozu na účelové komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. SMK/051236/2018 ze dne 18.4.2018) 18.04.2018 07.05.2018
50 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 04.05.2018 (07:15 - 17:15 hodin, část obce Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, Závada a Prstná) 16.04.2018 07.05.2018
49 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné 12.04.2018 16.04.2021
48 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
47 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
46 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2017) 12.04.2018 14.05.2018
45 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.04.2018 (07:15 - 15:00 hodin, část obce Petrovice u Karviné, lokalita - řadovky Petrovice - Jih) 03.04.2018 16.04.2018
44 Oznámení SMOOK 28.03.2018 17.05.2019
43 Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu (3.5.2018) 28.03.2018 07.05.2018
42 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (čj. SMK/043352/2018 ze dne 23.03.2018) 26.03.2018 11.04.2018
41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SDH Závada 23.03.2018 26.03.2021
40 OZNÁMENÍ o uzavření obecního úřadu - 27.03.2018 (úterý) 23.03.2018 28.03.2018 
39 Uzávěra železničních přejezdů P6515 (drážní kilometr 289,404) a P6516 (drážní kilometr 289,600) ve dnech 18.04.2018 (07:00 hod.) až 19.04.2018 (16:00 hod.) 16.03.2018 20.04.2018
38 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253) 12.03.2018 16.03.2021
37 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace na rok 2018 (Český kynologický svaz ZKO Petrovice u Karviné - 069) 12.03.2018 16.03.2021
36 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.03.2018 (07:15 - 15:15 hodin, část obce - Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné, Prstná a Závada) 07.03.2018 28.03.2018
35 Exekuční příkaz (čj. 204 EX 1759/17-112) 07.03.2018 29.03.2018
34 USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 5.3.2018 07.03.2018 08.06.2018
33

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2017

komentář k závěrečnému účtu za rok 2017

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2017

zpráva o inventarizaci k 31.12.2017

zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná (ze dne 19.12.2017)

05.03.2018 07.06.2018
32

Vyhlášení regulace - pátek 02.03.2018

odvolání regulace (středa 07.03.2018)

05.03.2018 08.03.2018
31

Vyhlášení smogové situace - čtvrtek 01.03.2018

odvolání smogové situace (středa 07.03.2018)

05.03.2018 08.03.2018
30 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (5.3.2018 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 23.02.2018 06.03.2018
29 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 06.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 20.02.2018 07.03.2018
28

Vyhlášení smogové situace - pondělí 19. 02. 2018

odvolání smogové situace

19.02.2018 23.02.2018
27 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 02.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 13.02.2018 05.03.2018
26

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 01.03.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada)

informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

13.02.2018 05.03.2018
25 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 28.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 09.02.2018 05.03.2018
24

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada)

informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

09.02.2018 26.02.2018
23 Plánovaná oprava na vodovodní síti - č. 77415 (27.02.2018, 08:00 - 12:00 hodin, dotčená oblast: Petrovice u Karviné, ZE-FA statek u Dakolu) 09.02.2018 05.03.2018
22

Vyhlášení smogové situace - čtvrtek 08. 02. 2018

odvolání regulace - neděle 11. 02. 2018

odvolání smogové situace i smogové regulace

08.02.2018 12.02.2018
21 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 07.02.2018 26.02.2018
20 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 22.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 07.02.2018 23.02.2018
19 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 060551/2018/Cr ze dne 5.2.2018)  07.02.2018 02.05.2018
18 Zveřejňování - rozpočet obce a rozpočtová opatření 06.02.2018 25.04.2019
17 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 05.02.2018 20.02.2018
16 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 31.01.2018 19.02.2018
15 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 14.02.2018 (07:15 - 15:15, část obce Závada) 31.01.2018 15.02.2018
14

Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 3

31.01.2018 06.02.2018
13 Rozpočtové opatření č. 15 31.01.2018 05.03.2018
12 VEŘEJNÁ VÝZVA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - referent správy ve věcech archivnictví a spisové služby 24.01.2018 12.02.2018
11 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a účelové pozemní komunikaci v Petrovicích u Karviné (čj. MMK/009812/2018 ze dne 19.01.2018) 22.01.2018 07.02.2018
10 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - TJ Internacionál Petrovice, z.s. 19.01.2018 19.02.2021
9 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon) 17.01.2018 02.05.2018
8 OZNÁMENÍ o vyhlášení programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 16.01.2018 05.03.2018
7

INFORMACE o době a místě konání volby prezidenta republiky

INFORMACJE w sprawie terminu i miejsca wyboru Prezydenta Republiki

16.01.2018 29.01.2018
6 Rozpočtové opatření č. 14 12.01.2018 05.03.2018
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Z.F.K. Petrovice u Karviné 11.01.2018 19.02.2021
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - Tělovýchovný spolek Lokomotiva Petrovice 11.01.2018 19.02.2021
3 Informacje o sposobie głosowania w wyborach prezydenta republiki na terytorium Republiki Czeskiej odbywających się w dniach 12 i 13 stycznia 2018 r.   08.01.2018 29.01.2018
 2

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné (2018-2021)

Rozpočtové opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 13

Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové příjmy

Rozpočet na rok 2018 - rozpočtové výdaje

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

18.02.2019

05.03.2018

05.03.2018

18.02.2019

18.02.2019

 1 Svazek měst a obcí okresu Karviná - Oznámení 03.01.2018  04.01.2019 
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili