191

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky

Informacje w sprawie terminu i miejsca wyboru Prezydenta Republiki

28.12.2017 15.1.2018 
190 Oznámení o omezení provozu podatelny Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné 20.12.2017 4.1.2018 
189 OZV 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůo místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2017 10.1.2018 
188

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karvinév rámci PROGRAMU č. 1/2017/K obce Petrovice u Karviné, pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné

20.12.2017  
187 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné konané dne 11.12.2017 18.12.2017 7.3.2018 
186 Vysvětlení k ZD "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018 - dodatečné informace č.1 12.12.2017 4.1.2018 
185 Usnesení o odročení dražebního jednání (čj. 120 EX 19482/14-194 ze dne 6.12.2017)  7.12.2017 4.1.2018
184 Plánovaná odstávka vody - č. 1464 (22.12.2017 - 08:00-15:00 hodin - Petrovice u Karviné, Prstná - lokalita U zámečku) 7.12.2017 4.1.2018
183 Exekuční příkaz - exekuce prodejem nemovitostí - nabytí právní moci (čj. 065 EX 00413/13-010 ze dne 5.12.2017)  7.12.2017 4.1.2018
182 Oznámení - záměr prodloužení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání do 31.12.2018 5.12.2017 4.1.2018
181

Výzva k předkládáním cenových nabídek - "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018" 

příloha

4.12.2017 4.1.2018
180

Výzva k předkládání cenových nabídek - "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné v roce 2018" 

příloha

4.12.2017 4.1.2018
179 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 11.12.2017 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné) 1.12.2017 4.1.2018
178

Návrh rozpočtu SMOOK na rok 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2020  

29.11.2017 15.1.2018
177

Veřejná zakázka 18/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích II

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

29.11.2017 4.1.2018
176

Veřejná zakázka 15/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

29.11.2017 4.1.2018
175 Okresní soud v Karviné - usnesení (čj. 43 Nc 1302/2017-31 ze dne 27.11.2017) 28.11.2017 4.1.2018
174

"Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00 -4,60" - veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dne 12.prosince.2017 - 14:00 hodin - tělocvična u ZŠ Petrovice u Karviné čp. 186)

28.11.2017 8.1.2018
173 Oprava poruchy č. 74646 a přerušení dodávky vody - 29.11.2017 (8:00-14:00 hodin) 22.11.2017 1.12.2017
172

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2018

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2018 - 2021

21.11.2017 11.12018
171 Rozpočtové opatření č. 11 21.11.2017 1.2.2018
170 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 30.11.2017 (07:15-15:15 hodin) 14.11.2017 1.12.2017
169 Veřejná vyhláška-opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Karviné dne 13.prosince.2017 ve 14:00 hodin (čj. MMK/165112/2017 ze dne 08.11.2017)  14.11.2017 4.1.2018
168 Dražební vyhláška dobrovolné elektronické dražby (19.12.2017) 14.11.2017 4.1.2018
167 Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-Opatření obecné povahy-"Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice" (čj. MMK/162835/2017 ze dne 08.11.2017) 14.11.2017 7.12.2017
166 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání volby prezidenta republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II.kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 13.11.2017 29.1.2018
165 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (MZE Praha, čj. 66595/2017-MZE-16212 ze dne 7.11.2017) 9.11.2017 1.12.2017
164 Oznámení o možnosti nahlédnutí do dokumentace vlivů záměrů "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00-4,600" na životní prostředí 7.11.2017 22.11.2017
163 Dodatečné informace č. 4 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení 3.11.2017 10.11.2017
162

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOV/002/2017 a jeho podmínkách (čj. UZSVM/O/13359/2017-HMSU)

podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

3.11.2017 1.12.2017
161

Veřejná zakázka 15/2017 - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zpevnění komunikace na pozemku parc.č. 1049 v Dolních Marklovicích

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

1.11.2017 21.11.2017
160 Dodatečné informace č. 3 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 1.11.2017  10.11.2017 
159 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (čj. SPU 507760/2017/Cr ze dne 30.10.2017) 1.11.2017  7.2.2018 
158 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.11.2017 a 16.11.2017 (07:15 - 15:15 hodin) 30.10.2017 20.11.2017
157 Dodatečné informace č. 2 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 26.10.2017 10.11.2017
156 Dodatečné informace č. 1 k Veřejné zakázce č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022 18.10.2017 10.11.2017
155 Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Jícha - čj. 203 Ex 23466/17-30) 16.10.2017 20.11.2017
154 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Jícha - čj. 203 Ex 13465/08-144) 16.10.2017 7.12.2017
153 Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 25.09.2017 16.10.2017 18.12.2017
152

Okresní soud v Karviné - usnesení (čj.38 Nc 1303/2017-22 ze dne 4.10.2017)

oprava usnesení

12.10.2017

18.10.2017

20.11.2017
151 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/146511/2017 ze dne 09.10.2017)  12.10.2017 1.11.2017
150 Rozpočtové opatření č. 10 11.10.2017 1.2.2018
149

 Veřejná zakázka č. 14/2017 - pronájem multifunkčního zařízení a skartovacího zařízení na období 2018-2022

příloha č. 3

příloha č. 4

11.10.2017  10.11.2017 
148 Oznámení o uzavření obecního úřadu ve dnech 10.-11.10.2017 4.10.2017 9.10.2017 
147

Veřejná zakázka 11/2017 - Dodávka vybavení pro Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace k VZ

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Čestné prohlášení

Příloha 4 ZD - Seznam dodávek

Příloha 5 ZD - Projektová dokumentace

 3.10.2017 19.10.2017 
146 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (Komunikace IV. třídy pro pěší - chodník, k.ú. Závada nad Olší) 29.9.2017 9.10.2017
145 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba - 06.12.2017) 27.9.2017 7.12.2017
144

Veřejná zakázka 13/2017 - Slaboproudé systémy - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Slaboproudé systémy - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr 

27.9.2017 16.10.2017
143

Veřejná zakázka 12/2017 - Stavební úpravy objektu Inter Petrovice u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu TJ Inter Petrovice u Karviné 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

27.9.2017 16.10.2017
142 Rozpočtové opatření č. 9  27.9.2017 1.2.2018
141 Vyhlášení nálezu č. 2/2017 (kolo značky Favorit) 21.9.2017 11.10.2017
140 Vyhlášení nálezu č. 1/2017 (mobilní telefon CAT) 21.9.2017 11.10.2017
139 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 16.10.2017
138 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 30.10.2017
137 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 19.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 20.10.2017
136 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 12.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 21.9.2017 13.10.2017
135

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

21.9.2017

9.10.2017

12.10.2017
134

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 10.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)

Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

21.9.2017

9.10.2017

12.10.2017
133 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017 20.11.2017
132 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/135202/2017 ze dne 15.09.2017)  20.9.2017 9.10.2017
131 Plánovaná oprava č. 73584 na vodovodní síti (Dolní Marklovice-za Hotelovým domem, 04.10.2017, 08:00-14:00 hodin)  18.9.2017 9.10.2017
130 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. - 21. října 2017  18.9.2017 23.10.2017
129 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 09.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin)  18.9.2017 10.10.2017
128 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 05.10.2017 (07:15 - 16:00 hodin) 18.9.2017 9.10.2017
127 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství, č.j. 55197/2017-MZE-16212)  15.9.2017 9.10.2017
126 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné (pondělí dne 25.9.2017 - 16:30 hodin - zasedací místnost Obecního úřadu obce Petrovice u Karviné)  15.9.2017 26.9.2017
125 Sdělení (výlep volebních plakátů a jiných volebních reklam)  15.9.2017 23.10.2017
124 Rozpočtové opatření č. 8  14.9.2017 1.2.2018
123 Plánovaná oprava č. 73623 na vodovodní síti (Prstná u zámečku, 03.10.2017, 09:00-12:00 hodin)  12.9.2017 9.10.2017
122 Zveřejnění Informace o způsobu hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, v jazycích národnostních menšin  12.9.2017 23.10.2017
121 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů ve Vaší obci  7.9.2017 1.11.2017
120 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání (MSK 109418/2017 ze dne 29.8.2017)  5.9.2017 18.10.2017
119 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/128808/2017 ze dne 31.08.2017)  4.9.2017 20.9.2017
118 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/123432/2017 ze dne 29.08.2017)  4.9.2017 20.9.2017
117 Veřejná vyhláška, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Opatření obecné povahy 24.8.2017 8.9.2017 
116 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 23.8.2017 4.9.2017 
115 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 23.8.2017  18.10.2017 
114 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 21.8.2017 23.10.2017 
113 "Veřejná zakázka č. 9/2017 - zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018" 17.8.2017 7.9.2017 
112

Vyhlášení veřejné zakázky č. 10/2017 pod názvem "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na období od 1.9.2017 do 31.12.2019"

Zadávací dokumentace

příloha č. 1 seznam zadavatelů

příloha č. 2 - seznam odběrných míst

příloha č. 3 - souhlas s obchodními podmínkami

příloha č. 4 - čestné prohlášení ke kvalifikaci

příloha č. 5 - tabulka pro zadání cen 

16.8.2017 4.9.2017
111 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 13.09.2017 (07:30-15:00 hodin)  16.8.2017 14.9.2017
110 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 08.09.2017 (07:15-16:00 hodin)  16.8.2017 11.9.2017
109 Rozpočtové opatření č. 7  9.8.2017 1.2.2018
108 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy - XXIII. Obecní slavnosti (26.08.2017)  9.8.2017 4.9.2017
107

Vyhlášení veřejné zakázky č. 9/2017 pod názvem "Zimní údržba pozemních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2017 - 2018"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

příloha č. 1 - Návrh smlouvy

příloha č. 2 - Krycí list 

9.8.2017 7.9.2017
106 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Referent majetkové správy  7.8.2017 4.9.2017
105

Dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu

Božena Paršová

Milan Hanzel

3.8.2017 27.9.2017
104 Nabídka pozemků k pronájmu (SPU 354175/2017/Cr ze dne 28.7.2017)  2.8.2017 1.11.2017
103 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/109783/2017 ze dne 19.07.2017)  21.7.2017 7.8.2017
102 Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - čj. 203 Ex 13465/08-101) 18.7.2017 7.9.2017
101 Rozpočtové opatření č. 6  18.7.2017 1.2.2018
100 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/107116/2017 ze dne 12.07.2017)  14.7.2017 31.7.2017
99 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v obci Petrovice u Karviné  11.7.2017 19.7.2017
98 Exekuční příkaz (Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Lukáš Jícha - čj. 203 Ex 17929/17-10) 11.7.2017 27.7.2017
97 Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 26.06.2017  30.6.2017 16.10.2017
96 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné č. 402)  29.6.2017 3.7.2020
95

Rozpočtové opatření

č. 4

č. 5

28.6.2017 1.2.2018
94

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2016 

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6 

28.6.2017 9.7.2018
93 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. OOV/002/2017 a jeho podmínkách (čj. UZSVM/O/593/2017-HMSU)  26.6.2017 27.7.2017
92 Darovací smlouva - poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti sv. Martina Petrovice u Karviné  26.6.2017 3.7.2020
91 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - "Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v obci Petrovice u Karviné" (čj. OÚPuK/1738/2017 ze dne 21.6.2017)  22.6.2017 30.6.2017
90 Usnesení o zastavení řízení - čj. OÚPuK/2002/2017 ze dne 19.6.2017 (Markéta a Martin Šugovi) 20.6.2017 11.7.2017
89 Veřejná výzva - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - Investiční referent, referent veřejných zakázek a projektový manažer  19.6.2017 11.7.2017
88 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné  16.6.2017 27.6.2017
87 Exekuční příkaz (č.j. 97EX 13392/11-14 ze dne 22.11.2011 - Martin Góralik)  16.6.2017 3.7.2017
86 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1712/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Vargová Kateřina) 14.6.2017 29.6.2017
85 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1699/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Pospíchalová Růžena)  14.6.2017 29.6.2017
84 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1697/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Luknár Lubomír)  14.6.2017 29.6.2017
83 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1696/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Kristen Michal) 14.6.2017 29.6.2017
82 Doručování veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost - OÚPuK/MP-1688/2017 ze dne 26.05.2017 (Platební výměr č. 1 - Duszek Jiří)  14.6.2017 29.6.2017
81 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy (MMK/089692/2017 ze dne 07.06.2017)  9.6.2017 26.6.2017
80 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 806/5 v katastrálním území Petrovice u Karviné  7.6.2017 22.6.2017
79

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2016 

Příloha č. 1 - 1.část

Příloha č. 1 - 2.část 

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6 

7.6.2017 30.6.2017
78

Vyhlášení veřejné zakázky 8/2017 pod názvem Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace dokumentace včetně výkazu výměr 

6.6.2017 23.6.2017
77 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné  5.6.2017 1.8.2017
76 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20.06.2017 (07:15 do 15:30 hodin - část obce Petrovice u Karviné)  26.5.2017 21.6.2017
75

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 7/2017 - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

příloha

25.5.2017 5.6.2017
74 Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 24.04.2017  23.5.2017 30.6.2017
73 Oznámení o možnosti nahlédnout do dokumentace vlivů záměrů "Hráz na Petrůvce, Petrovice u Karviné, místní část Závada, km 2,00 - 4,60" na životní prostředí  19.5.2017 5.6.2017
72 Dražební vyhláška (JUDr.Smékal, soudní exekutor - č.j. 081 EX 15146/12-174 ze dne 16.5.2017)  17.5.2017 27.6.2017
71

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 6/2017 - Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa 

vysvětlení ZD

15.5.2017 26.5.2017
70 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 30.05.2017 (07:15 do 16:00 hodin - část obce Petrovice u Karviné a Dolní Marklovice)  10.5.2017 2.6.2017
69 Nařízení Státní veterinární správy pro MSK - ukončení mimořádných veterinárních opatření (čj. SVS/2017/056509-T)  10.5.2017 26.5.2017
68 Usnesení o odročení dražebního jednání (Exekutorský úřad Přerov - čj. 203 Ex 00707/16-60)  9.5.2017 25.5.2017
67

Vyhlášení veřejné zakázky 7/2017 pod názvem Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Stavební úpravy objektu MŠ a PZKO v Marklovicích 

Příloha 1 ZD - Obchodní podmínky

Příloha 2 ZD - Krycí list nabídky

Příloha 3 ZD - Seznam osob (poddodavatelů)

Příloha 4 ZD - Projektová dokumentace a výkaz výměr

5.5.2017 5.6.2017
66 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (MMK/046473/2017 ze dne 02.05.2017)  4.5.2017 22.5.2017
65 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stačné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (SmVaK Ostrava - za kalendářní rok 2016)  4.5.2017 5.6.2017
64 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (Státní pozemkový úřad - čj. SPU 207571/2017/Cr)  3.5.2017 2.8.2017
63 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Bekaert Petrovice s.r.o. - za kalendářní rok 2016)  28.4.2017 2.6.2017
62 Veřejná vyhláška (Finanční úřad pro MSK - čj. 1952823/17/3200-11460-803051)  28.4.2017 2.6.2017
61 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
60 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
59 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (Obec Petrovice u Karviné - za kalendářní rok 2016) 28.4.2017 2.6.2017
58 Oznámení SMOOK 27.4.2017 28.3.2018
57 Rozpočtové opatření č. 3 26.4.2017 1.2.2018
56 Rozpočtové opatření č. 2 26.4.2017 1.2.2018
55

Vyhlášení veřejné zakázky č. 6/2017 pod názvem "Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa"

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné -projekt Železná cyklotrasa

příloha č. 1 - Obchodní podmínky 

příloha č. 2 - Krycí list nabídky

příloha č. 3 - Seznam osob (poddodavatelů)

příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

26.4.2017 26.5.2017
54

 Nové rozpočtové opatření č. 1

 26.4.2017 1.2.2018 
53 Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy (MMK/066197/2017 ze dne 25.04.2017) 26.4.2017 12.5.2017
52 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 13.4.2017 25.4.2017
51

Vyhlášení veřejné zakázky č. 5/2017 pod názvem "Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné"

příloha č. 1 - tabulka pro vyplnění nabídkových cen bez DPH

příloha č. 2 - krycí list nabídky

10.4.2017 17.5.2017
50 Nabídka na prodej nemovitých věcí (město Bohumín) 10.4.2017 6.6.2017
49 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (MMK/057893/2017 ze dne 04.04.2017) 10.4.2017 26.4.2017
48 Dodatečné informace k zadávacímu řízení - Veřejná zakázka č. 4/2017 pod názvem Dodávka minibusu 7.4.2017 24.4.2017
47

Vyhlášení veřejné zakázky 4/2017 pod názvem Dodávka minibusu

příloha - Krycí list nabídky

5.4.2017 24.4.2017
46 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení a zrušení nařízení čj. SVS/2017/024769-T ze dne 22.02.2017 a čj. SVS/2017/035990-T ze dne 21.03.2017   3.4.2017 19.4.2017
45 Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2016 31.3.2017 21.4.2017
44 Oznámení - zveřejnění záměru uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům formou licitace - 2. kolo (byt č.2 v domě č.p. 31 v Dolních Marklovicích) 22.3.2017 6.4.2017
43

Nařízení Státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření (čj. SVS/2017/024769 ze dne 22.02.2017)

příloha - mapa s vyznačeným pásmem dozoru

21.3.2017 3.4.2017
42 Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou (Markéta Baťová a Martin Šuga) 21.3.2017 5.4.2017
41 Čerpání rozpočtu obce 2016 17.3.2017 5.3.2018
40

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

Schválený rozpočet na rok 2017 (rozpočtové příjmy a výdaje)

17.3.2017 11.1.2018
39 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu SMOOK 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu SMOOK 16.3.2017 03.01.2019
38

Veřejná vyhláška o vyložení hromadného předpisného seznamu č. 1/2017

Hromadný předpisný seznam č. 1/2017

16.3.2017 27.4.2017
37 Usnesení - dražební vyhláška (čj. 203 Ex 00707/16-43) 15.3.2017 4.5.2017
36

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

příloha - seznam nemovitostí

příloha - seznam nemovitostí (aktualizace v r. 2019)

příloha - seznam nemovitostí - nedostatečně identifikovaný vlastník, tzn. neznámý vlastník k 01.08.2021

15.03.2017

15.03.2017

15.08.2019

03.09.2021

28.02.2022

15.08.2019

03.09.2021

28.02.2022

35 Veřejná vyhláška - Návrh na Opatření obecné povahy (čj. MMK/046250/2017 ze dne 10.03.2017) 14.3.2017 31.3.2017
34 Nařízení státní veterinární správy (č.j. SVS/2017/032579-T ze dne 13.03.2017) 14.3.2017 3.4.2017
33

Oznámení o vyhlášení programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"  

příloha č. 1 - Zásady

příloha č. 2 - Podmínky

příloha č. 3 - Žádost

13.3.2017 3.5.2017
32 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice)  7.3.2017 17.03.2020
 31 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné) 7.3.2017  17.03.2020 
30 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - VZ č. 2 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 6.3.2017 24.3.2017
29 Nařízení státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných a zdolávacích opatření 6.3.2017 14.3.2017
28 Usnesení - dražební vyhláška 1.3.2017 7.4.2017
27 Rozpočtové opatření č. 1 28.2.2017 11.1.2018
26 Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 20.02.2017 27.2.2017 23.5.2017
25

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy 

příloha - mapa s vyznačenými pásmy

23.2.2017 3.4.2017
24 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Opatření obecné povahy 20.2.2017 8.3.2017
23 Odvolání smogové situace 20.2.2017 20.2.2017
22 Veřejná výzva, oznámení Referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků 13.2.2017 1.3.2017 
21 Pozvánka na 16. jednání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné 10.2.2017 22.2.2017 
20 Nařízení státní veterinární správy 8.2.2017 14.3.2017
19 Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění (k.ú. Petrovice u Karviné, k.ú. Prstná) 1.2.2017 3.5.2017
18

Rozhodnutí - stavební povolení - veřejná vyhláška  "Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa"

přílohy

30.1.2017  14.2.2017 
17 Odvolání regulace (smogová situace) 30.1.2017 30.1.2017
16 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.2/2017 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 27.1.2017 31.1.2017
15 Vyhlášení regulace (smogová situace) 26.1.2017 30.1.2017
14 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (spis.zn. MMK/051724/2015/11, čj. MMK/007680/2017 ze dne 26.01.2017 - Karel Kotula) 26.1.2017  10.2.2017 
13 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.2/2017 - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné 24.1.2017 31.1.2017
12 Vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací částic PM10 20.1.2017 20.2.2017
11 Dodatečné informace k veřejné zakázce č.14/2016 - PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné 17.1.2017 20.1.2017
10 Oznámení pokračování společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou (Markéta a Martin Šugovi) 13.1.2017 30.1.2017
9 Informace k ptačí chřipce 13.1.2017 19.4.2017
8  

Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné - Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky

smlouva na zhotovení PD, výkon IČ a autorský dozor

krycí list nabídky

vzor formuláře dílčího hodnotícího kritéria

12.01.2017  31.01.2017 
7  

Veřejná zakázka č. 3/2017 - Vysprávka místních a účelových komunikací na území obce Petrovice u Karviné - Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

návrh smlouvy o dílo

krycí list nabídk

11.01.2017  30.01.2017 
6 Veřejná zakázka č. 1/2017 "Dodávka užitkového automobilu" - Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 10.01.2017  26.01.2017 
5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Internacionál Petrovice, z.s.) 10.01.2017 24.01.2020
4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Z.F.K. Petrovice u Karviné) 10.01.2017 24.01.2020
3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2017 (Tělovýchovná jednota Lokomotiva Petrovice, část Závada) 10.01.2017 24.01.2020
2  Vysvětlení zadávací dokumentace - VZ č. 14/2016 - PD - komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné  05.01.2017 20.01.2017 
1  

VZ č. 14/2017 - PD - komunikace IV.třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné

smlouva

krycí list

02.01.2017

 

 

 

20.01.2017 
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili