149 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Veřejná vyhláška ( Rekonstrukce komunikace v úseku Závada - Olšiny v Petrovicích u Karviné - projekt Železná cyklotrasa) 22.12.2016 9.1.2017
148 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Petrovice u Karviné, parkování vozidel na místní komunikaci 13c) 22.12.2016 23.1.2017
147

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba čj. 024 EX 1319/11-169

Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba čj. 024 EX 1319/11-170

22.12.2016 9.2.2017
146 Výzva o uložení povinnosti odstranit vrak - veřejnou vyhláškou 21.12.2016 2.1.2017
145

Schválený rozpočet na rok 2017

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

21.12.2016 8.1.2018
144 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 12. 12. 2016 19.12.2016 27.2.2017
143 Operační plán zimní údržby místních komunikací 2016/2017 15.12.2016 3.5.2017
142 Obecně závazná vyhláška obce Petrovice u Karviné č. 3/2016, o nočním klidu 14.12.2016 29.12.2016
141

Výzva k předkládaní cenových nabídek - "Zajištění grafických a tiskařských prací pro obec Petrovice u Karviné v roce 2017"

příloha - návrh smlouvy

14.12.2016 09.01.2017
140

Výzva k předkládání cenových nabídek - "Výroba zpravodajských videoreportáží a fotodokumentace pro obec Petrovice u Karviné v roce 2017"

příloha - návrh smlouvy

14.12.2016 09.01.2017
139 Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o možnosti převzít písemnost (MMK-OR čj. MMK/105092/2016, spis.zn. MMK/051724/2015/07 ze dne 20.07.2016 - Karel Kotula) 12.12.2016 2.1.2017
138

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)

přílohy

12.12.2016 13.4.2017
137 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 581 v k.ú. Petrovice u Karviné 7.12.2016 2.1.2017
136 Dražební vyhláška - dražební jednání movitých věcí - 13.01.2017 v 10:00 hodin (oprávněný - Český inkasní kapitál, povinný - Stanislav Mácha) 6.12.2016 16.1.2017
135 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí - 22.02.2017, 11:00 - 11:30 hodin (oprávněný - PROFI CREDIT Czech, a.s., povinný Martin Hanuš) 5.12.2016 23.2.2017
134 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 12. prosince 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné 2.12.2016 13.12.2016
133

Vyhlášení veřejné zakázky 13/2016 pod názvem PD - komunikace IV. třídy pro pěší - Chodník, k.ú. Závada, obec Petrovice u Karviné

Zadávací dokumentace

Příloha 1 - Příkazní smlouva

Příloha 2 - Krycí list nabídky

1.12.2016 20.12.2016
132 ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (Veřejná zakázka 12/2016 pod názvem Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné) 1.12.2016 9.12.2016
131 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (Prstná - 09. 12. 2016, 07:15 - 11:30) 23.11.2016 12.12.2016
130

Návrh rozpočtu obce Petrovice u Karviné na rok 2017

1. rozpočtové příjmy

2. rozpočtové výdaje

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2017 až 2020

21.11.2016 13.12.2016
129

Vyhlášení veřejné zakázky 12/2016 pod názvem Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Projektová dokumentace pro Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 - Návrh smlouvy

Příloha 2 - Krycí list

Příloha 3 - Studie

21.11.2016 1.12.2016
128 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. OOV/149/2016 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Petrovice u Karviné 10.11.2016 8.12.2016
127 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy (Mk 13c, parc.č. 207, k.ú. Petrovice u Karviné - zákaz státní s dodatkovou tabulkou) 3.11.2016 21.11.2016
126 Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro MSK 2.11.2016 1.2.2017
125 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/21 - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 31.10.2016 15.11.2016
124 Rozpočet SMOOK na rok 2017 26.10.2016 10.11.2016
123 VÝZVA A USNESENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - doplnění žádosti a prodloužení lhůty k doplnění žádosti - Markéta Šugová a Martin Šuga 18.10.2016 2.11.2016
122 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/20 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - zrušení trvalého pobytu - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 10.10.2016 25.10.2016
121 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (01.11.2016, 11:00 - 15:00) 7.10.2016 2.11.2016
120

VYZVA - Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky č. 11/2016 - "Rámcová smlouva - realizace vysprávek a oprav komunikací"

2. obchodní podmínky

3. seznam osob

4. TP

5.10.2016 25.10.2016
119 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v budově čp. 141 v k.ú. Petrovice u Karviné 5.10.2016 21.10.2016
118 Plánovaná oprava na vodovodní síti a přerušení dodávky vody - 14. 10. 2016 (8:00 - 12:00 hodin) - Závada 5.10.2016 17.10.2016
117 Dražební vyhláška - dražební jednání movitých věcí - 11.11.2016 v 10:00 hodin (oprávněný - Český inkasní kapitál, a.s. Praha, povinný - Stanislav Mácha) 5.10.2016 14.11.2016
116 Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 19.9.2016 26.9.2016 19.12.2016
115

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v otevřené výzvě (Dodávka šatních skříněk)

příloha č. 1 - výkres

příloha č. 2 - čestné prohlášení

příloha č. 3 - krycí list nabídky

21.9.2016 10.10.2016 
114

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

informace o způsobu hlasování

21.9.2016 10.10.2016
113 Oznámení o uložení písemnosti - VÝZVA č.j. 112688-3/2016-570000-62 ze dne 14.9.2016  19.9.2016 5.10.2016
112 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 19. září 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné 12.9.2016 20.9.2016 
111 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 9.9.2016 16.11.2016
110 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (29.9.2016, 07:00 - 18:00) 9.9.2016 30.9.2016
109 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-1583/2016/23 - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Lucie Adámková (nar. 1997) 8.9.2016 23.9.2016
108 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-1583/2016/22 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - zrušení trvalého pobytu - Lucie Adámková (nar. 1997) 29.8.2016 13.9.2016
107 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/13 - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení trvalého pobytu - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 26.8.2016 12.9.2016
106 Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-2192/2016/12 - usnesení o ustanovení opatrovníka - Tomáš Šamonil (nar. 1986) 26.8.2016 12.9.2016
105 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Cyklostezka Dolní Marklovice, zúžená vozovka - umístění dopravního značení a zařízení) 25.8.2016 12.9.2016
104 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci v obci 24.8.2016 31.10.2016
103 Dražební vyhláška vyhotovená dle § 20 zák. č. 26/2000 Sb., pro dražbu dobrovolnou dne 11. října 2016 v 11:00 hodin (dražebník - společnost AC Aukcredit Dobřichovice, navrhovatel - PRIOR - Sm. OD - Ostrava v likvidaci) 22.8.2016 12.10.2016
102 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy (XXII. obecní slavnosti - 27.08.2016 - přechodné dopravní značení) 17.8.2016 2.9.2016
101 Usnesení - Prodloužení lhůty k doplnění žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (Markéta Baťová a Martin Šuga) 5.8.2016 22.8.2016
100 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy (Závada - Pastviska, dodatková tabulka ke stávajícímu DZ) 5.8.2016 22.8.2016
99

Vyhlášení veřejné zakázky 9/2016 pod názvem Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2016 - 2017

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - Zimní údržba místních komunikací na území obce Petrovice u Karviné v období 2016 - 2017

Příloha 1 - Návrh smlouvy

4.8.2016 23.8.2016
 98 Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí v obci Petrovice u Karviné v době konání voleb do Zastupitelstva krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 3.8.2016 10.10.2016
 97 Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro MSK 3.8.2016 2.11.2016
 96 Plánovaná oprava na vodovodní síti a přerušení dodávky vody - 5. 8. 2016 (08:00 - 12:00 hodin) - Petrovice u Karviné, RD čp. 339 až 17 22.7.2016 8.8.2016
95

Veřejná zakázka č. 8/2016 "Dodávka užitkového automobilu"  

13.7.2016 1.8.2016
94

Dodatečné informace č. 1 k VZ Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017 - 2018

11.7.2016 1.8.2016
93

Dodatečné informace č. 1 k VZ Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017 - 2018

11.7.2016 1.8.2016
92

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 27. 6. 2016

8.7.2016 26.9.2016
91

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

8.7.2016 10.10.2016
90

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2016 až 2019

8.7.2016 10.10.2016
89

Oznámení o záměru prodeje budovy bývalé knihovny č.p. 421 vč. pozemků

7.7.2016 25.7.2016
88

Veřejná zakázka "Sdružené služby dodávky elektrické energie pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017-2018"

  30.6.2016 1.8.2016
87

Veřejná zakázka "Sdružené služby dodávky zemního plynu pro obec Petrovice u Karviné na rok 2017-2018"

  30.6.2016 1.8.2016
86

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OUPuK/EO-1583/2016/12-usnesení o ustanovení opatrovníka

  22.6.2016 11.7.2016
85

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-1583/2016/14-usnesení o zahájení správního řízení

  22.6.2016 11.7.2016
84

Vyhlášení veřejné zakázky 3A/2016 - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích II.

Písemná výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Odkaz na přílohy č.1 až č.9 najdete na stránkách: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-petrovice-u-karvine_232/zatepleni-objektu-zs-a-ms-v-marklovicich-ii_13885/

  17.6.2016 8.7.2016
83

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 27. června 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné

  17.6.2016 11.7.2016
82

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/MP - 1844/2016 - platební výměr č. 1 - Duszek Jiří (ročník 1989)

11.7.2016
81

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/MP - 1790/2016 - platební výměr č. 1 - Martinčíková Alena (ročník 1963)

14.6.2016
11.7.2016
80

Záměr uzavřít nájemní smlouvu k obecním bytům formou licitace - 1. kolo

14.6.2016
11.7.2016
79

Rozpočtový výhled obce Petrovice u Karviné 2016 až 2019

10.6.2016
8.7.2016
78

Závěrečný účet obce Petrovice u Karviné za rok 2015

příloha č. 1 - FIN 2 - 12 M

příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztrát

příloha č. 3 - Rozvaha - bilance

příloha č. 4 - Příloha

příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice u Karviné, IČ 00297585 za rok 2015

příloha č. 6 - Inventarizační zpráva za rok 2015

10.6.2016
8.7.2016 
77

Vyhlášení veřejné zakázky 5/2016 pod názvem TDI a koordinátor BOZP pro stavbu Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné.

Výzva k podání nabídky - ZD k VZ - TDI a BOZP pro stavbu Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Příloha 1 - krycí list nabídky

Příloha 2 - obchodní podmínky - návrh smlouvy

Příloha 3 - čestné prohlášení dodavatele

Příloha 4 - Projektová dokumentace

9.6.2016
11.7.2016 
76

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 k VZ 3/2016 - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

výkaz výměr

2.6.2016
11.7.2016
75

Nařízení č. 4/2016 kterým se oznamuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o výměře do 50 hektarů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná

2.6.2016
11.7.2016
74

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movitých věcí - dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin (povinný Miroslav Gorgol) - oprava usnesení soudního exekutora ze dne 27. 5. 2016, č. j. 139 EX 20772/14-048 

31.5.2016
11.7.2016
73

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci Petrovice u Karviné (Ovod, spol. s r.o. Opava)

30.5.2016
1.8.2016
72

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (AUTOMOTOKLUB Petrovice u Karviné, se sídlem Dolní Marklovice č.p. 253)

03.06.2019
71

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movitých věcí - dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin (povinný Miroslav Gorgol) 

oprava usnesení - viz úřední deska (bod 74)

30.5.2016
11.7.2016
70

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (umístění dopravního značení - zúžení vozovky a umístění zábran pro omezení dopravy automobilů v části obce Dolní Marklovice, lokalita "za dřevěným kostelem"

27.5.2016
14.6.2016
69

Veřejná zakázka 3/2016 - Zateplení objektu ZŠ a MŠ v Marklovicích

Písemná výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Přílohy č. 1 - 9 najdete zde:

26.5.2016 
11.7.2016 
68

Veřejná zakázka 4/2016 - Stavební úpravy požární zbrojnice v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice č.p. 73 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - Stavební úpravy požární zbrojnice, Dolní Marklovice č.p. 73

Příloha 1 - krycí list nabídky

Příloha 2 - obchodní podmínky - SoD

Příloha 3 - čestné prohlášení dodavatele

Příloha 4 - projektová dokumentace včetně výkazu výměr  

26.5.2016
11.7.2016
67

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - návrh na Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (doplnění dodatkové tabulky ke stávajícímu dopravnímu značení v části obce Závada, lokalita Pastviska)     

24.5.2016
10.6.2016
66

Dodatečné informace č. 3 k VZ 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

23.5.2016
26.5.2016
65

Oznámení o záměru prodeje pozemku parc.č. 263/12, k.ú. Dolní Marklovice

23.5.2016
14.6.2016
64

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici - Opatření obecné povahy (částečná uzavírka silnice III/4689 podél pozemku parc.č. 1350/8 v k.ú. Petrovice u Karviné z důvodu odstavení kamionu v souvislosti s výstavbou rod.domu)

19.5.2016
3.6.2016
63

Dodatečné informace č. 2 k VZ 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

- tabulka zařízení

18.5.2016
26.5.2016
62

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu Karviná, oznámení o konání jeho veřejného projednání

17.5.2016
11.7.2016
61

VEŘEJNÁ VÝZVA, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/úřednice - vedoucí Odboru samosprávných činností

8.6.2016
60

Výzva a usnesení veřejnou vyhláškou - doplnění žádosti - Markéta Baťová a Martin Šuga

17.5.2016
2.6.2016
59

Dodatečné informace č. 1 k VZ 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

- slepý rozpočet

13.5.2016
26.5.2016
58

Nařízení Státní veterinární správy pro MSK - mimořádné veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma

6.5.2016
10.5.2017
57

Plánovaná oprava na vodovodní síti a přerušení dodávky vody - 24.05.2016 (08:00 - 12:00 hodin) - RD čp. 178, čp. 334 a vlakové nádraží

6.5.2016
25.5.2016
56

Nabídka pozemků k pronájmu - Krajský pozemkový úřad pro MSK

4.5.2016
3.8.2016
55

Veřejná vyhláška podle § 49 odst. 5 a odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - Finanční úřad pro MSK (daň z movitých věcí na rok 2016)

4.5.2016
8.6.2016
54

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Bekaert Petrovice s.r.o. (za kalendářní rok 2015)

4.5.2016
1.6.2016
53

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stačné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - SmVaK Ostrava, a.s. (za kalendářní rok 2015)

29.4.2016
1.6.2016
52

Dražební vyhláška vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb., pro dražbu dobrovolnou dne 7. června 2016 v 11:00 hodin (dražebník - společnost AC Aukcredit Dobřichovice, navrhovatel - PRIOR - Sm. OD Ostrava v likvidaci)

29.4.2016
8.6.2016
51

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Petrovice u Karviné (za kalendářní rok 2015)

29.4.2016
1.6.2016
50

Veřejná zakázka 2/2016 - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné

1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

2. Smlouva o dílo - obchodní podmínky

3. Krycí list nabídky

4. Seznam osob (subdodavatelů), s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

5. Projektová dokumentace

6. Projektová dokumentace je k dispozici zde.

28.4.2016
26.5.2016
49

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 25. 4. 2016

28.4.2016
8.7.2016
48

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A

18.4.2016
1.6.2016
47

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat dne 25. dubna 2016 v 16.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné

15.4.2016
28.4.2016
46

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 4. 4. 2016

15.4.2016
2.5.2016
45

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3177/2015 - rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu - Nikolas Golas (ročník 1975)

12.4.2016
28.4.2016
44

Veřejná zakázka č. 1/2016 pod názvem Přístavba pergoly hasičské zbrojnice v Petrovicích u Karviné - Závada

Příloha 1 - Krycí list nabídky

Příloha 2 - Smlouva o dílo

Příloha 3 - Čestné prohlášení dodavatele

Příloha 4 - Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, výkresová dokumentace

12.4.2016
3.5.2016
43
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení vydání územního plánu Petrovice u Karviné formou opatření obecné povahy
12.4.2016
28.4.2016
42
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Markéta Baťová a Martin Šuga
11.4.2016
28.4.2016
41
Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3117/2015/14 - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí - Nikolas Golas (ročník 1975)
6.4.2016
22.4.2016
40
Oznámení použití přípravků nebezpečných pro včely - dne 4.4.-5.4.2016 dle klimatických podmínek (náhradní termín 11.4.-12.4.2016)
31.3.2016
6.4.2016
39
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení provádění zeměměřičských prací na území obce Petrovice u Karviné v období od 11.dubna do 15.prosince 2016  
31.3.2016
16.12.2016
38
VEŘEJNÁ VÝZVA, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice - referent fiskální politiky, rozpočtu a financování 
30.3.2016
18.4.2016
37
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Petrovice u Karviné č. 2/2016, o místním poplatku ze psů
29.3.2016
14.4.2016
36
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Petrovice u Karviné č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.3.2016
14.4.2016
35
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné" (nabytí účinnosti 18.3.2016)
29.3.2016
15.4.2016
34
Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat 4.dubna 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
24.3.2016
5.4.2016
33
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (14.4.2016, 07:30-15:00, Petrovice u Karviné)
24.3.2016
15.4.2016
32
Doručování veřejnou vyhláškou,Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3057/2015/16-rozhodnutí o zrušení údaje o trvalém pobytu-Andrea Peterková (ročník 1994)
21.3.2016
06.04.2016
31
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (TJ Internacionál Petrovice u Karviné)
21.3.2016
10.04.2019
30
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (TJ Lokomotiva Petrovice u Karviné)
21.3.2016
10.04.2019
29
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016 (Z.F.K Petrovice u Karviné) 
21.3.2016
10.04.2019
28
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (4.4.2016, 07:30-16:00 hodin)
18.3.2016
05.04.2016
27
Závěrečný účet SMOOK za rok 2015
16.3.2016
31.3.2016
26
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba (dražební vyhláška-opakovaná dražba) - povinní Koziel Evžen, Kozielová Irena a Gubišová Jana
11.3.2016
06.05.2016
25
Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů v obci
10.3.2016
02.05.2016
24
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny (24.3.2016, 07:30-15:00 hodin, Prstná) 
10.3.2016
29.3.2016
23
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy "Kulturní centrum v Petrovicích u Karviné"
7.3.2016
16.3.2016
22
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba (povinný: Antonín Zygma)
7.3.2016
15.4.2016
21
Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrea Peterková (roč. 1994)
3.3.2016
21.3.2016
 20
Usnesení 10. Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, konaného dne 22. 2. 2016
26.2.2015
15.4.2016
 19

Doručování veřejnou vyhláškou,Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3177/2015/08-oznámení o zahájení správního řízení (zrušení údaje o místu trvalého pobytu) - Nikolas Golas (ročník 1975)

14.3.2016
 18

Doručování veřejnou vyhláškou,Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3177/2015/07-usnesení o ustanovení opatrovníka(zrušení údaje o místu trvalého pobytu) - Nikolas Golas(ročník 1975)   

25.2.2016
14.3.2016
 17

Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

24.2.2016
14.3.2016
 16

Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění

4.5.2016
 15

Dražební vyhláška - navrhovatel PRIOR - Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, s.p.

15.2.2016
16.3.2016
 14

Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné, které se bude konat 22. února 2016 v 16,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

12.2.2016
14.3.2016
 13

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

1.2.2016
1.4.2016 
 12

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3057/2015/07 - usnesení o zahájení správního řízení (zrušení údaje o místu trvalého pobytu) - Andrea Peterková (ročník 1994)

01.02.2016 
17.2.2016
 11

Doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o možnosti převzít písemnost OÚPuK/EO-3057/2015/07 - usnesení o ustanovení opatrovníka - Andrea Peterková (ročník 1994)

01.02.2016
       17.2.2016
 10

Usnesení, Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu-Pavel Hueber (ročník 1964)

01.02.2016
 16.3.2016
  9

Odvolání smogové situace

22.1.2016
  1.2.2016
  8

Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona 256/2013 o katastru nemovitostí

22.1.2016
15.3.2017
  7
22.1.2016
9.2.2016
  6
20.1.2016
1.2.2016
  5
19.01.2016
15.2.2016
  4
18.1.2016
  15.2.2016
  3
13.1.2016
15.2.2016
  2
12.1.2016
15.2.2016
  1
11.1.2016 
1.2.2016
 

ROK 2016

   
Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili