Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy:

 • omezení volného pohybu osob
 • omezení prodeje a poskytování služeb
 • omezení činnosti orgánů státní správy
 • krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí

Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády až do odvolání prodloužilo možnost pro klienty zdravotních pojišťoven nechat se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu preventivně co 5 dní.

Ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče bude nově možné navštívit pacienta v nemocnici. Podmínkou je použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let, dětem do 15 let stačí rouška). Návštěva může trvat nanejvýš 30 minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou. U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. 

Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše
deset osob.

antigenní testyV souvislosti se zahájením celoplošného testování antigenními testy bychom

Vás rádi informovali o tom, že je možné se nechat otestovat.

Případní zájemci o testování antigenními testy volejte:

MUDr. Ryboňové na tel. číslo: 596 361 036.

 

 

Od pátku 18. 12. 2020 pro Česko platí čtvrtý stupeň systému PES, avšak s některými změnami.

Stručný výklad mimořádných opatření naleznete zde.

Zmenu krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob č. 1341 naleznete zde.

Od čtvrtku 3. 12. 2020 pro Česko platí třetí stupeň systému PES. Toto jsou aktuální a platná opatření:

 • Končí zákaz nočního vycházení a je možné konzumovat alkohol na veřejnosti.
 • Stravovací zařízení mohou otevřít. U stolu mohou být nejvýše 4 osoby a kapacita je snížena na 50 procent. Podniky musí být uzavřeny mezi 22. a 6. hodinou.
 • Venku se může shromáždit nejvýše 50 osob, uvnitř 10.
 • Ubytovací služby mohou fungovat bez omezení.
 • Amatérské i profesionální sportovní soutěže se mohou konat bez účasti diváků, amatérští sportovci musí mít ve vnitřních prostorách roušky.
 • Muzea či galerie mohou využívat kapacitu na 25 procent.
 • V památkových objektech mohou být skupiny nejvýše 10 osob.
 • V knihovnách může být 1 osoba na 15 metrů čtverečních.
 • Kasina a sázkové kanceláře musí být uzavřeny mezi 22. a 6. hodinou. Kapacita se snižuje na 50 procent.
 • V nákupních centrech musí být 1 osoba na 15 metrů čtverečních plochy a musí být dodrženy dvoumetrové rozestupy.
 • Maloobchodní prodejny musí dodržet dvoumetrové rozestupy zákazníků. Na 15 metrů čtverečních může být 1 nakupující.
 • Obchody budou moci být otevřeny i v neděli.
 • Personál služeb bude muset používat roušku či respirátor. Nebude tak povinná dvojitá ochrana například obličejovým štítem.
 • Svateb a pohřbů se může zúčastnit nejvýše 30 osob.
 • Kulturní představení mají i nadále zákaz diváků.
 • Školství bude příští týden fungovat podle 4. stupně. Školy se do 3. stupně přesunou až od pondělí 7. prosince. Bude to znamenat zavedení rotace prezenční a distanční výuky na středních školách a pokračování tohoto systému výuky na 2. stupni základních škol. Do učeben se budou moci vrátit i 1. ročníky vysokých škol.
 • Zákaz návštěv platí i nadále až na výjimky v zařízeních sociálních služeb!

Od pondělí 23. 11. 2020 pro Česko platí čtvrtý stupeň systému PES. Toto jsou aktuální a platná opatření:

 • zákaz nočního vycházení je v době od 23:00 hod. do 04:59 hod. a platí do 12. prosince 2020
 • na veřejně přístupných místech může pobývat nejvýše 6 osob
 • otevírací doba obchodů a výdejních okének je prodloužena do 23:00 hodin
 • vstup do prodejny je pouze s vozíkem, výjimkou jsou matky a otcové s kočárkem a děti do 6 let
 • nově mohou být otevřeny obchody se zbraněmi a střelivem, kvůli odstřelu divokých prasat
 • svatby, pohřby a bohoslužby se mohou konat v počtu nejvýše 20 osob
 • knihovny mohou knihy vydávat pouze přes výdejové okénko
 • autoškoly mohou opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy. Cvičné jízdy jsou dál zakázané.

Stále platí zákaz:

 • maloobchodního prodeje v neděle a o svátcích
 • pití alkoholu na veřejně přístupných místech
 • účast na koncertu, divadelním představení
 • návštěva kina, muzea, výstavy, zoologické zahrady
 • pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest

 

Mimořádné opatření týkající se nošení ochranných prostředků úst a dýchacích cest včetně výjimek naleznete zde.

Krizové opatření č. 1201, týkající se maloobchodního prodeje a služeb včetně výjimek naleznete zde.

Krizové opatření č. 1200, týkající se omezení volného pohybu osob včetně výjimek naleznete zde.

 

 

Od středy 18. listopadu 2020 se opět mění vládní nařízení

 • základní školy se otevřou pro první a druhé třídy a také pro žáky speciálních škol
 • ve škole budou roušky povinné (s výjimkou speciálních a mateřských škol) po celou dobu výuky, ale i ve společných prostorách
 • družiny a školní jídelny obnoví provoz pro 1. a 2. třídy 
 • hudební a tělesná výchova nebude
 • pro ostatní žáky základních a středních škol budou možné prezenční individuální konzultace
 • v obchodech platí omezení počtu nakupujících. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních a mohou mít otevřeno do 21. hodiny
 • stravovací zařízení mohou mít otevřené výdejní okénko v době od 05:00 až 21:00 hodin
 • nově budou moci být otevřené také kočičí a psí salóny
 • svateb, pohřbů a bohoslužeb se smí účastnit 15 lidí
 • ze zákazu volného pohybu nově platí výjimka pro sportování na venkovních sportovištích

 

Stále však platí:

 • zákaz vycházení mezi 21.00 a 4.59 hodinou
 • všechny osoby by měly zůstávat nejlépe v místě bydliště, pohyb na veřejně přístupných místech a kontakt s jinými osobami by měly omezit na dobu nezbytně nutnou
 • na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby, kromě členů domácnosti, žáků a studentů při poskytování vzdělávání, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele nebo podnikatelskou činnost atd.
 • při pobytu na veřejnosti je nutné dodržovat rozestup 2 metry
 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • zakaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli a ve státní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 21.00 až 4.59 hodin, kromě lékáren, čerpacích stanic atd.
 • zákaz prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, který se nevztahuje na provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, na prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území ČR
 • u farmářských trhů se zakazuje konzumace přímo na trzích, v jeden čas na ploše farmářského trhu nesmí být více jak 20 osob 400 m2, rozestupy mezi stánky musí být 4 metry
 • zákaz konání akci, jakými jsou např. koncerty, kina, dovadla, poutě, kongresy, veletrhy, provoz koupališť, bazénů, saun, prohlídky zoologických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků atd.
 • zákaz poskytování ubytovacích služeb 
 • lázeňská léčebně rehabilitační péče, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, může být poskytována
 • povinnost nošení roušek 
  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování 
  • v prostředcích veřejné dopravy
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
  • v motorových vozidlech, pokud se ve vozidle nenachází pouze osoby z jedné domácnosti
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce atd.

 

Usnesení vlády týkající se zákazu volného pohybu a jeho výjimek naleznete zde.

Usnesení vlády týkající se maloobchodního prodeje, poskytování služeb v provozovnách, konání akcí včetně výjimek naleznete zde.

Usnesení vlády týkající se nošení roušek včetně jejich výjimek naleznete zde.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Ochranné opatřeníomezení překročení státní hranice ČR, které je platné od 9. 11. 2020. 

Všechny osoby, které od 9. listopadu 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České republiky musí:

 • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění oznámt tuto skutečnost svému lékaři
 • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19

Všechny osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

 • vyplnit elektronický Příjezdový formulář (který naleznete zde) a vzdáleným přístupem dle místa bydiště odeslat Krajské hygienické stanici 
 • při hraniční nebo pobytové kontrole předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře a do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, 

Ministerstvo zdravotnictví dále  zakazuje vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19.

Celé ochranné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví včetně všech výjimek si podrobně pročtete zde.

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili