logo ROP MSK panel 01

HŘIŠTĚ Petrovice u Karviné

Předmětem projektu byla výstavba nového tréninkového hřiště s výběhovou zónou, atletickou dráhou, doskočištěm pro skok daleký, která proběhla na stávající travnaté ploše v areálu fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 845/1 v katastrálním území Petrovice u Karviné.

Nové fotbalové hřiště a výběhová zóna jsou provedeny z umělého trávníku 5. generace na polypropylenové podložce bez vsypu, včetně lajnování. Hřiště je vybaveno dvěma brankami           na malou kopanou včetně sítě. Atletický ovál je zhotoven z umělého povrchu PUR, včetně lajnování. Doskočiště navazuje na střední běžeckou dráhu. Povrch doskočiště je tvořen pískem. U doskočiště jsou umístěny lapače písku za účelem ochrany umělých povrchů atletické dráhy a fotbalového hřiště. Hřiště je odvodněno, v rámci lepší dostupnosti jsou zřízeny zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity obce Petrovice u Karviné zkvalitněním zázemí pro aktivity sportovního klubu a zkvalitněním a rozšířením sportovního zázemí pro žáky základní školy v obci. Smyslem  je podpora aktivního trávení volného času obyvatel obce a podpora zdravého způsobu života.

Projekt je v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Moravskoslezsko, Prioritní osa 3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.2 Subregionální centra.  Výbor Regionální rady na svém jednání dne 10. 11. 2015 schválil u projektu „Hřiště Petrovice u Karviné“ (reg. číslo CZ.1.10/3.2.00/06.01809) navýšení dotace na  4 734 799,84 Kč (tj. do výše 100 % celkových způsobilých výdajů).

Navýšení dotace nad úroveň 85 % způsobilých výdajů bude provedeno u všech projektů schválených ve výzvách na dočerpávací projekty a je podmíněno souhlasem Ministerstva pro místní rozvoj (Odbor rozpočtu ) a Ministerstva financí (Platební a certifikační orgán). Po vydání souhlasu obou uvedených institucí s navýšením dotace nad 85 % způsobilých výdajů, bude maximální výše dotace do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu uvedena ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální tady.

Skutečná výše dotace a procentní míra dotace pak bude stanovena Výborem Regionální rady v 1. čtvrtletí 2016 dle podmínek stanovených ve výzvě k předkládání dotací č. 3.2-06.

Doba trvání projektu:                                   5.7.2013 – 30.6.2015

 

Hřiště

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili