Informace o projektu " Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné "

 

Název projektu:   Technickoekonomická vodohospodářská studie pro obec Petrovice u Karviné

Název programu (kód):   Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území (ŽPZ/02/2019)

Celkové náklady projektu:   376 310 Kč včetně DPH

Výše dotace – příspěvek MSK:   244 563 Kč 

Doba realizace:    1/2019 - 1/2020

Popis projektu: Cílem projektu je zpracování studie s cílem definovat nejvhodnější způsob
řešení nakládání se srážkovými a odpadními vodami v obci Petrovice u Karviné a jejich
místních částech (katastrech – Závada nad Olší, Petrovice u Karviné, Prstná, Dolní Marklovice).
Výstupem bude mj. mapa obce v posuzovaných plochách s technickými možnostmi
odkanalizování včetně možnosti zasakování a odvádění srážkových vod. Tato aktivita je
podpořena poskytovatelem dotace, Moravskoslezským krajem. Jedná se o spolufinancování
v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části
území. Poskytovatel, MSK, poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 50 %
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu. maximálně však
ve výši 248 900 Kč. 

logo ms kraj

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili