Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Petrovice u Karviné
Petroviceu Karviné

Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém obce Petrovice u Karviné

Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém obce Petrovice u Karviné

Předmětem veřejné zakázky je vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Petrovice u Karviné, zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce prostřednictvím venkovních akustických jednotek, detekce zvýšení vodní hladiny a měření množství srážek pro včasné varov

Požadavek je zajištěn prostřednictvím dílčích vzájemně souvisejících úkonů v rozsahu vybudování vysílacího řídícího pracoviště varovného systému a 2 ks vzdálených pracovišť, dále:

 • 120 ks venkovních obousměrných hlásičů
 • 300 ks reproduktorů k bezdrátovým hlásičům
 • 2 čidel výšky vodní hladiny s komunikační jednotkou 80 MHz
 • 1 ks nevyhřívaného srážkoměru 200 cm s komunikační jednotkou

Systém má v konečné fázi splňovat a umožňovat:

 • on line kontrolu řídících prvků technologie a obousměrných hlásičů;
 • možnost dálkově zjišťovat provozuschopnost hlásičů, včetně stavu napájení, i kapacitu baterií, vše se zpětným přenosem na centrální řídící pracoviště obce Petrovice u Karviné; zobrazení stavu všech jednotek, včetně hladinoměrů v mapovém podkladu obce, pomoci webového prohlížeče;
 • vstup a zobrazení stavu jednotek a hladiny z centrálního pracoviště umístěného na obecním úřadě a ze dvou vzdálených pracovišť v rámci internetové sítě obce; možnost zadání příkazu na zjištění stavu hladiny s dobou reakce zobrazení hladiny nebo stavu jednotky maximálně do 3 sekund;
 • automatické periodické odbavování hlášení podle vysílacího plánu bez přítomnosti obsluhy;
 • přenos veškerých informaci o stavu jednotek, nebo odesílání povelů pro aktivaci jednotky nebo skupiny jednotek se bude provádět výhradně radiovou cestou; bude využit jeden kmitočtový pár frekvence přidělen Českým telekomunikačním úřadem v pásmu 80 MHz;
 • použití jiných komunikačních kanálů jako operátorů GMS sítí , GPRS, CDMA/LTE, 3G/SMS, kmitočty všeobecného oprávnění - se pro tento účel vylučuje, z důvodu že se jedná o bezpečností varovný protipovodňový systém.
 • na všech úrovních (tj. řídící pracoviště i akustické jednotky) nezávislost na elektrorozvodné síti min. na 72 hodin při realizaci předepsaného počtu varovných signálů a verbálních informací;
 • dálkové nastavování akustické úrovně konkrétních jednotek nezávisle na úrovni vysílaného signálu samostatně minimálně pro dva akustické kanály;
 • vysokou úroveň mechanického zajištění prvků proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci a zajištění digitálním přenosovým protokolem proti vniknutí do vlastního systému včetně využití přístupového hesla;
 • monitoring výšky hladiny řek na stanoveném místě s možností automatické dynamické změny četnosti datového obvolávání při vzniku prvního a vyšších stupňů povodňové aktivity.

Důležitou součástí uvedeného projektu bylo zpracování digitálního povodňového plánu obce.

Cílem projektu je výrazné zlepšení informovanosti občanů v případě krizových událostí, především povodní.

Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu ve výši 9 514 008 Kč byly z 85 % hrazeny z příspěvku fondu Evropské unie a z 5% z příspěvku SFŽP ČR.

Projekt byl realizován v souladu s požadavky Operačního programu Životní prostředí.

Doba trvání projektu:                                   1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Datum vložení: 18. 3. 2023 3:24
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2023 3:25
Autor: GC Uživatel

Hlášení závad

Hlášení závad

Hlášení závad

Poruchy ČEZ

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce

Poruchy vody

Poruchy vody

Poruchy vody

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotogalerie

Petrovice u Karviné
Obecní úřad Obecní úřad Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné č.p. 251 GPS: 49°53’49.011“N 18°32’24,749“E