Pečovatelská služba
 
 
Pečovatelská služba poskytovaná Obcí Petrovice u Karviné je terénní sociální službou.
 
 
Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

Cíl pečovatelské služby

 • Udržet uživatele v jeho přirozeném prostředí
 • Poskytnout přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatelů služby
 • Motivovat uživatele služby k samostatné činnosti, které povede k zachování schopnosti pečovat o vlastní osobu a domácnost

Cílová skupina

Pečovatelská služba je určena seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu. Seniorům starším 65 let, kteří žijí v domech s pečovatelskou službou nebo kteří žijí ve vlastní domácnosti (osamělí, bezdětní).

 
Pečovatelská služba se neposkytuje
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování této služby
 • Při plném obsazení kapacity

 

Způsob realizace poskytování pečovatelské služby               
 
Pečovatelská služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou v Dolních Marklovicích čp. 144, 145, 146 a mimo tyto domy v domácnostech osob.
Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti občana. Její součásti je vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Žádost se podává na předepsaném tiskopise u Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné nebo ji lze zaslat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu.
              
 
Kontaktní adresa:    
 
 
Obec Petrovice u Karviné
Pečovatelská služba
735 72 Petrovice u Karviné č. 251
 
  
 
Je vedena evidence osob žádajících o zavedení pečovatelské služby. Zájemce o službu je do této evidence zařazen na základě písemné žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. V případě, že splňuje podmínky pro zavedení služby a umožňuje to kapacita poskytovatele, je s ním po provedeném šetření uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby.
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem lze uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou.  
Pečovatelská služba je financována z rozpočtu Obce Petrovice u Karviné a je určena  občanům, kteří si z důvodu snížené soběstačnosti nemohou uvedený úkon zajistit.
Žadatel o pečovatelskou službu poskytne pověřenému pracovníkovi sociální služby základní údaje o své osobě. Na základě těchto informací pomůže klíčový pracovník žadateli o službu formulovat jeho osobní cíle a vypracuje individuální plán péče o jeho osobu.
 
 
 
Dokumenty ke stažení:
 
 
 

Rozvoz obědů

 • Rozvoz obědů je zajišťován denně v době od 10.15 do 12.30 hodin.
 • Cena za jeden oběd je 65,- Kč (Dodavatel – Lázně Darkov a.s. je oprávněn navrhnout úpravu ceny obědů, o této skutečnosti vyrozumí odběratele Obec Petrovice u Karviné, Pečovatelskou službu).
 • Úhrada za dovoz (donášku) oběda do domácnosti uživatele je dána platným sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby.
 • Maximální kapacita pro rozvoz obědů je 38 obědů denně.
 • Uživatelé mají od pondělí do pátku možnost výběru ze tří jídel.

S osobami, které mají zájem o dovoz obědů, je mimo Smlouvy o poskytování pečovatelské služby uzavírána také Smlouva o výpůjčce termojídlonosičů, které jsou majetkem Obce Petrovice u Karviné.

Odběr obědů je smluvně zajištěn u:  

 
Lázně Darkov, a.s.
Čsl. Armády 2954/2
733 12 Karviná-Hranice

Rozvoz obědů do domácnosti uživatelů zajišťuje Pečovatelská služba Obce Petrovice u Karviné a to jedním automobilem.

 

Základní sociální poradenství

pracovnice sociálního úseku Obce Petrovice u Karviné poskytuje občanům základní sociální poradenství, formou pomoci hledat řešení jejich nepříznivé sociální situace a to zejména:

 • Poskytnutím informací, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby.
 • Poskytnutím informací o jiných formách pomoci než jsou sociální služby.
 • Poskytnutím informací o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociální služby.
 • Poskytnutím informací o možnostech pomoci a podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o osobu vyžadující pomoc. (instituce)

 

 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili