logo DIGISKliknutím na obrázek vlevo se Vám spustí aplikace ObčanServer, která umožňuje zobrazení
katastrální mapy Obce Petrovice u Karviné, včetně mapy Územního plánu a leteckého snímku 

 
O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Územního plánu Petrovice u Karviné“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Petrovice u Karviné jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce
Petrovice u Karviné dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 04. 04. 2016 byl vydán Zastupitelstvem obce Petrovice u Karviné
Územní plán Petrovice u Karviné formou opatření obecné povahy, a jako takový nabyl účinnosti dne
27. 04. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

-  Obecní úřad Petrovice u Karviné, stavební úřad, Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice u Karviné

-  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury,
28. října 117, 702 18 Ostrava

Magistrát města Karviná, Odbor rozvoje, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
 
1. Titulní list OOP.pdf

2. Textová část - Územní plán Petrovice.u.Ka. - výrok.pdf
2a Grafická část - výrok (zip)a Grafická část - výrok (zip)

3. Textová část - Územní plán Petrovice.u.Ka. - odůvodnění.pdf
3a Grafická část - odůvodnění (zip)a Grafická část - odůvodnění (zip)
4. Vyhodnocení vlivů na URÚ.pdf
5. Příloha A k VVURÚ - SEA_Petrovice u Karviné.pdf
6. Příloha B k VVURÚ - NATURA_Petrovice u Karviné.pdf
7. Poučení.pdf
8. Příloha č. 1 - Rozhodnutí o námitkách - územní plán Petrovice u Karviné.pdf

9. Příloha č. 2 - Vyhodnocení podmínek - územní plán Petrovice u Karviné.pdf

Přílohy 1 až 10 k návrhu rozhodnutí o námitkách (zip)

Přílohy 1 až 3 k návrhu vyhodnocení připomínek (zip)

 
Úplné znění územního plánu Petrovice u Karviné, po vydání změny č. 1 schválené usnesením č. 245 ze dne 8. 3. 2021 Zastupitelstvem obce Petrovice u Karviné formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti 7. 5. 2021
 1. Textová část - Územní plán Petrovice u Karviné, úplné znění po změně č.1
 2a. Grafická část – Grafická část 1. (zip)
 2b. Grafická část – Grafická část 2. (zip)
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice u Karviné - veřejná vyhláška (SMK/029445/2022)informace/pro občany/
 

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili