Řemeslný jarmark na základní škole

jarmark_1

Od pátku 15. dubna do sobotního odpoledne 16. dubna 2011 se v prostorách Základní školy v Petrovicích u Karviné konal Řemeslný jarmark. Návštěvníci jarmarku měli možnost prohlídnout si prodejní výstavu, kde bylo možné zakoupit si výrobky žáků základních a mateřských škol. Zároveň bylo možné si tvorbu různých výrobků  v několika třídách školy prohlídnout a samozřejmě i vyzkoušet.  (videoreportáž, fotogalerie). 


ZŠ a MŠ v Petrovicích u Karviné realizuje projekt "Čteme rádi"

cteme_m

V měsíci březnu probíhá na škole projekt "Čteme rádi". Cílem projektu je rozvoj čtenářských dovedností u dětí všech věkových kategorií. Pozornost je zaměřena na posílení motivace žáků k četbě. Bohatý program, který je pro děti připraven, probíhá nejen v dopoledních, ale i v odpoledních hodinách.
Doufáme, že si každý žák najde v pestré nabídce aktivitu svou (videoreportáž).


Petrovice a Godów budou rozvíjet spolupráci i v roce 2011

S_RmVe středu, 16. února 2011, se sešli představitelé sousedních obcí Petrovice u Karviné a Godów na společném pracovním jednání. V průběhu schůzky došlo nejen k vyhodnocení dosavadní vzájemné spolupráce, v rámci níž byl v minulém roce realizován projekt "Společně-Razem" financovaný z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika, ale také byl dohodnut konkrétní program spolupráce v oblasti kulturní, sportovní i vzdělávací na rok 2011. Partneři se zároveň dohodli na zpracování a obsahu nového společného projektu "Společně-Razem II".  videoreportáž a fotogalerie


4. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné

ZOV pondělí, 14. února 2011, zasedalo prvé v tomto roce Zastupitelstvo naší obce. Ke stěžejním bodům jednání patřilo projednání rozpočtového výhledu obce na léta 2011-2014, a to s ohledem na přípravu významných a finančně náročných investičních akcí, které před obcí v příštích letech stojí. Mezi ně patří i projekt 1. etapy odkanalizování obce, kterému byl věnován i samostaný bod, kdy byla ze strany starosty podána zastupitelům informace o průběhu prací na tomto projektu a aktivitách, které bude zapotřebí ještě vykonat před definitivním podpisem smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí. Zastupitelstvo obce se také zabývalo harmonogramem zpracování nového územního plánu obce. (videoreportáž - usnesení zastupitelstva)).

I. Obecní ples

ples_09V pátek, 21. ledna 2011, se v prostorách Petrovického zámečku konal historický první obecní ples v naší obci. Ples zahájil po 19 hodině starosta obce Marian Lebiedzik a poté se již téměř 130 účastníků bavilo až do brzkých ranních hodin za hudebního doprovodu kapely HEC  a reprodukované diskotékové hudby. V průběhu večera vystoupil s ukázkami společenských a diskotékových tanců i známý ostravský taneční klub Akcent. O půl noci samozřejmě nechyběla ani tombola. Pokud se chcete podívat, jak celá akce probíhala a jaká zde panovala nálada nabízíme Vám krátkou videoreportáž a fotogalerii.

Zároveň děkujeme všem sponzorům, kteří na uspořádání akce poskytli ať již finanční prostředky či hmotné dary. Svou laskavou vstřícnosti a velkorysosti výrazným způsobem přispěli k úspěšnému průběhu I. Obecního plesu v naší obci.


Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili