30 HL FOTO KYNOLOGOVE

V sobotu 14. prosince 2019 proběhla v malém sále Kulturního centra v Petrovicích u Karviné za účasti starosty obce Výroční členská schůze 069. Základní kynologické organizace.Byl čas na hodnocení končícího roku a plány na rok 2020.Ke dni schůze měla naše organizace 49 řádných členů.Rok 2019 byl bohatý na akce a naši členové byli úspěšní ve zkouškové, soutěžní, výstavní i chovatelské činnosti.Hned 1. ledna jsme se svými hafany při novoroční vycházce objevovali krásy Závady.V únoru jsme předali naši klubovnu , vybudovanou a financovanou tehdejšími členy v létech 1986 – 1988, do majetku obce a jsme nájemci objektu i celého areálu. V březnu proběhla velké jarní brigáda na přípravě areálu pro letní sezonu. V dubnu byl Marek Szyrocki velmi úspěšný na speciální výstavě a bonitaci Chodských psů a jeho Cross je chovným psem. Rovněž v dubnu naše družstvo úspěšně soutěžilo v Dolním Malíně a Radek Mlotek obhájil putovní pohár pro absolutního vítěze. O velikonocích jsme již tradičně vyrazili na výšlap do Beskyd a tentokrát dobyli chatu Na Ostrém. V květnu na zkouškách psů z výkonu uspělo osm našich členů. V červnu jsme byli nuceni zrušit pro nezájem vystavovatelů II. Ročník Petrovické vořiškyády a tak jsme si alespoň zasoutěžili mezi sebou na klubovém„ srandamači“. V červenci jsme se zúčastnili již III. ročníku Petrovického gulášfestu pořádaného místním svazem žen a náš guláš byl dle poroty nejlepší. Stali jsme se tak do příštího ročníku držiteli „ Putovní vařečky gulášfestu.“ V září proběhla oblíbená akce pro děti – Loučení s prázdninami. V říjnu se konaly podzimní zkoušky z výkonů a uspělo všech šest našich přihlášených členů se psy. V listopadu jsme v KC uspořádali pro občany přednášku s veterinářem a promítáním filmu.Mimo výše uvedenou činnost jsme dle požadavků pod vedením hlavního výcvikáře Radka Mlotka pořádali ukázkové akce pro děti škol a školek, ukázky pro seniory a ukázky na Česko – Polských akcích pořádaných obcí Petrovice u Karviné.Pro rok 2020 byly naplánovány opět jarní a podzimní výkonnostní zkoušky, velikonoční výšlap, účast na IV. ročníku Gulášfestu, účast na výstavách a soutěžích, pomoc při ostraze Obecní slavnosti, akce pro občany v KC a samozřejmě akce pro děti a ukázky výcviku dle požadavků obce. Závěrem děkujeme Obci Petrovice u Karviné i všem naším dárcům a příznivcům.

Vážení spoluobčané, milovníci pejsků – vy kteří chcete své psy miláčky naučit základy správného psího chování a dovědět se n nás více, můžete se k nám přihlásit každou neděliod osmi hodin na našem cvičišti u Petrůvky pod kostelem a hotelem Dakol. Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.

                                                                              logo EU projekt

23 hl foto koledovani 8586V pátek 13. 12. 2019 v rámci projektu Synergie proběhl v Kulturním centru již druhý ročník úspěšné akce a to společné setkání spolků obcí Petrovice u Karviné a Godowa  pod názvem Společné předvánoční koledování.  Více než 100 účastníků akce přijelo z Godowa. Byli to představitelé spolků jako např. Koło Emerytów i Rencistów, Klub Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza straż pożarna atd. Z obce Petrovice u Karviné to byli představitelé takových spolků jako např. Klub důchodců, Český svaz žen, Český rybářský spolek, učitelé a pracovníci místní základní školy, členové spolku PZKO, členové SDH jak ze Závady tak i z Dolních Marklovice aj. Kromě společné večeře byl pro návštěvníky také připravený kulturní program jak za českou, tak i za polskou stranu. Za obec Petrovice to byly děti místní základní školy, které si připravily vánoční program pod vedením učitelek paní Martiny Kostkové a Kateřiny Uhrové. Dále vystoupil taneční soubor Zoufalé manželky, jehož členkami jsou dámy ze Svazu žen. Z polské strany se představil pěvecký soubor Spoko babki ze Skrzyszowa a také folklórní soubor Podbuczanki. Po programu a večeři následovala volná zábava. 

Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.

Videozáznam z tétoakce můžete shlédnout zde.

logo EU projekt

PZ 6 2019 1.str page 001Právě vyšel nový petrovický zpravodaj č. 6/2019, který si můžete přečíst: zde

Přílohy Petrovického zpravodaje: Synergie

30 Mikulas 3

I když už měl Mikuláš odslouženo, vydal se 10. prosince 2019 do Kulturního centra na mikulášské odpoledne s dětmi Mateřské a Základní školy v Závadě. Mikuláš si se svými pomocníky vyslechl písničky a básničky, které si děti ve škole připravily. Jelikož jeden z čertů byl opravdu hrůzostrašný a vzbuzoval u dětí respekt a strach, musela děti ze školky hodně podpořit paní učitelka. I tak si všechny děti zasloužily balíček. Nakonec si ještě Mikuláš s čerty a andělem zatancovali s dětmi a už nadobro se rozloučili.Paní učitelky s rodiči a dětmi zdobili podle své fantazie napečené perníčky. Zbývající čas si návštěvníci mohli zpříjemnit malým občerstvením, které přichystalo SRPŠ.  

Fotografie z této akce můžete shlédnout zde.


logo EU projekt

foto zastupitelstvo 1V pondělí 2. prosince 2019 se na obecním úřadě sešli zastupitelé ke svém poslednímu zasedání v tomto roce. Na programu sedmého jednání zastupitelstva bylo až 32 bodů. Hlavním z nich potom již tradičně bylo projednávání rozpočtu na příští rok. V roce 2020 předpokládá obec příjmy ve výši 129 479 900 Kč, přičemž z této částky představují 47 milionů korun dotace, které by obec měla obdržet na celou řadu již realizovaných či připravovaných investičních i neinvestičních akcí. Výdaje by dle schváleného rozpočtu měly činit 141 518 872 Kč. Jejich výše je výrazným způsobem ovlivněna především množstvím investičních akcí, které by měly být v roce 2020 dokončeny či zahájeny. Jedná se především o dokončení oprav objektů hlavní budovy petrovické základní školy a polytechnického centra (bývalý objekt stavebnin Salmonie), výstavba chodníku od Urbanczykových rybníků směrem k zastávce Prstná-rozcestí, a velmi potřebná úprava křižovatky a komunikace od viaduktu v Petrovicích směrem ke sběrnému dvoru. Pokračovat se bude i v dalších opravách komunikacích. Počítá se také s opravami kolumbária na petrovickém hřbitově. Do výdajové části rozpočtu se také promítne splátka zvýhodněného úvěru na stavbu kanalizace a poslední splátka za rekonstrukci osvětlení v obci, a to vše v celkové výši 1 311 169 Kč. Výše plánovaného rozpočtového schodku pro rok 2020 tak představuje částku 13 350 141 Kč. Tento deficit bude uhrazen z finančních zůstatků obce z hospodaření z minulých let, který by měl k 31. prosinci 2019 činit cca 45 milionů Kč. Rozpočet byl sestavován s ohledem na plánovanou velkou investiční akci výstavby již zmíněného domu pro seniory, která by měla být zahájena v roce 2021. (videoreportáž, fotogalerie)

23 foto strom

Vánoční strom u Obecního úřadu v Petrovicích u Karviné se rozzářil už v neděli 1. prosince 2019, krátce po 18. hodině. Atmosféru vánočních svátků nám připomínala vůně punče, stánky s vánočním zbožím a ručními pracemi.
Již od 16:00 hodin byla pro děti a jejich rodiče připravena hravá Ježíškova cesta, na které si děti mohly vyrobit sněhovou vločku, poradit si s dopravou dárečků, namíchat ingredience do punče a na posledním stanovišti napsat dopis Ježíškovi.
Program rozsvícení vánočního stromu v 17:00 hodin zahájil proslov starosty Mariana Lebiedzika, který v závěru své řeči popřál občanům Petrovic krásné svátky a šťastný nový rok. Na pódiu před obecním úřadem byl pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program. Děti z petrovické základní školy si připravily krátké pásmo vánočních koled. Jak se tančí a zpívá v předvánočním čase na Kysuci, divákům předvedl folklórní soubor Kelčovan z Čadce, našeho partnerského města. Krásným kulturním zážitkem bylo také vystoupení Leony Gyöngyösi a jejim gospelovým souborem.
Lákavou podívanou a vrcholem celé akce bylo samotné rozsvícení vánočního stromu, kdy za doprovodu písně Tři oříšky pro Popelku laserová show. Strom je nasvícen ve zlatostříbrných barvách, zdobí ho 20 koulí a řetěz dlouhý 700 metrů. Akce byla ukončena potleskem všech zúčastněných. Závěrem chceme poděkovat všem občanům naší obce i přespolním návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli sdílet s námi předvánoční atmosféru. (videoreportáž, fotogalerie)

24 loga slovensko

logo vivatV sobotu 30.11.2019 proběhl v kostele Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích koncert mužského kvarteta z Petrohradu VIVAT, který se do Petrovic vrátil po dvou letech. Společně s tímto sborem vystoupili vítězové XII. ročníku mezinárodní interpretační soutěže SVATÁ BARBORKA Kristýna Krúpová, Amélie Grimová a Nela Franková. Celé koncert se nesl ve předvánočním duchu, kostel byl zaplněn až do posledního místa. Během koncertu zazněly lidové písně ruské, litevské i české, jak rovněž klasické písně takových skladatelů jako např. S.V. Rachmaninov či P. I. Čajkovskij. Celým koncertem provázel Petr Kazík. Mužské kvarteto měl pod svojí aktovkou umělecký vedoucí Viktor Stupněv, dívčí duo a trio doprovázela na klavír Hana Šobrová a roli umělecké vedoucí na sebe vzala Karin Grimová. (videoreportáž, fotogalerie)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

listopad 2020 - březen 2021

Út  7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30 
7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:30
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili