logo setkani senioru 2018 4Petrovický Klub důchodců byl založen 11. května 1978. Od prvopočátku své existence si Klub kladl za cíl vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času seniorů, přičemž hlavní aktivity byly v oblasti společensko-kulturní. Tomu tak je až do dnešních dnů, tedy 40 let po jeho vzniku. A jelikož si je zapotřebí takováto významná jubilea připomínat, sešli se petrovičtí senioři v pátek 18. května 2018 v sále nového Kulturního centra. V rámci připraveného programu nemohla chybět rekapitulace činnosti a aktivit Klubu, jakož i diskuse nad plány pro letošní jubilejní rok. Důležitou součástí byl i podpis Dohody o spolupráci s Polským svazem důchodců a invalidů – Místní organizací Gołkowice. Tento akt fakticky znamenal další prodloužení spolupráce mezi českými a polskými seniory poté, co se v nedávné době rozpadla Místní organizace w Godowie. Slavnostního aktu se zúčastnilo také vedení obou partnerských obcí v čele s wojtem Gminy Godów Mariuszem Adamczykem a starostou naší obce Marianem Lebiedzikem. Ti popřáli Klubu důchudců do dalších let činnosti mnoho úspěchů a vyjádřili podporu rozvoji spolupráce mezi oběma seniorskými kluby. (videoreportáž, fotogalerie)

logo EU projekt

Obecní rada tak svým rozhodnutím reaguje na velmi problematickou situaci, ke které došlo v posledních týdnech v lokalitě v okolí domu čp. 74 v Dolních Marklovicích, který je jeho majitelem již několik let pronajímán. Vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě začaly ve zvýšené míře vyskytovat sociálně patologické jevy, požádá obec Magistrát města Karviná, Odbor sociálních věcí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlásí oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V případě, že karvinský magistrát toto opatření vydá, nebudou mít noví nájemci domu čp. 74 v Dolních Marklovicích nárok na doplatek na bydlení.

logo detsky detI když nám letos 2. 6. 2018 počasí příliš nepřálo, a začátek Radovánek se musel přesunout z TJ Inter Petrovice do Sportovní haly, i přesto se akce vydařila.V úvodu odpoledne se představily děti z MŠ a ZŠ s tanečky, které nacvičily se svými třídními učitelkami. Odměnou pro všechny byl veliký potlesk publika a balíčky s dobrotami, které pro děti připravila Obec Petrovice u Karviné. Následoval IV. ročník Olympiády. Bylo připraveno celkem 7 stanovišť, na kterých si děti změřily své síly. Nejlepší soutěžící byli odměněni. Olympiádu připravil pro děti ČSŽ Petrovice. Po celé odpoledne mohly děti využívat skákací hrad, trampolínu, vyzkoušet si aquazorbing, zastřílet z kuše a luku nebo sbírat body v šipkách.  Také si mohly nechat namalovat něco zajímavého na obličej. Všichni si pochutnali na dobrotách, které připravili rodiče a TJ Inter Petrovice. Po setmění se promítal film Ferdinand, který pro děti a rodiče zajistila Obec Petrovice u Karviné. Souběžně s akcí v Petrovicích probíhaly Radovánky závadské části školy v areálu TS Lokomotiva. I zde si děti připravily svoje představení pro rodiče a všechny návštěvníky. Poté se společně bavily s čarodějem Ivodějem, nechyběly ani soutěže a dobré občerstvení. (videoreportáž, fotogalerie)

Děkujeme všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli, a těším se na další společné akce. 

logo atleticke zavodyVe středu 6. června 2018 se konal již třetí ročník atletických závodů „O pohár starosty obce“. Všichni závodníci se sešli ráno na TJ Inter Petrovice, kde proběhlo zahájení závodů, a zároveň i přivítání hostů z Gymnázia Godów. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, mladší chlapci a dívky 6. a 7. třída a starší chlapci a dívky 8. - 9. třída. Naši žáci a žáci z Polska změřili své síly ve skoku dalekém, skoku vysokém, běhu na 50 m, dívky v běhu na 500 m, hodu míčkem, chlapci v hodu granátem a běhu na 800 m. Starší žáci a žákyně soutěžili ještě ve vrhu koulí. Slunečné počasí s chladným větrem a diváci, kteří fandili soutěžícím, vytvořili příjemnou atmosféru závodů, které z našeho pohledu byly nadmíru úspěšné, jelikož se nám podařilo zvítězit v celkovém hodnocení ve všech čtyřech kategoriích a obhájit tak prvenství z loňského roku.
Všem závodníkům gratulujeme a těšíme se na další ročník! (videoreportáž, fotogalerie)

Den v přírodě.00 05 34 28.Still006Částku 1 milion korun schválilo na svém červnovém zasedání obecní zastupitelstvo příspěvkové organizaci MŠ a ZŠ Petrovice u Karviné na nový školní rok jakožto dotaci na aktivity sportovního a kulturního charakteru, které škola pro své žáky organizuje. Na každé dítě, které navštěvuje mateřskou či základní školu v naší obci tak připadá částka 2 000 Kč na školní rok. O využití těchto finančních prostředků budou rozhodovat rodiče dětí ve spolupráci se školkou či školou, kterou jejich dítě navštěvuje a bude z ní možné hradit náklady, které doposud za své děti museli platit rodiče. Jedná se především o aktivity typu školy v přírodě, školní výlety, lyžařské kurzy, plavání, bruslení, návštěva divadla či kina (dotaci bude možné použít jen na aktivity, které již obec ze svého rozpočtu nedotuje). Cílem této finanční podpory je umožnit co nejširšímu okruhu dětí aktivně se účastnit akcí, které škola organizuje a v neposlední řadě podpořit i rozšíření jejich spektra.

logo web varsavaV úterý 5. června se uskutečnila další zajímavá akce letošního školního roku, která pramení ze spolupráce mezi pohraničními obcemi. Tři vybraní žáci naší školy se společně s žáky z polského Godowa a Golkowic vypravili do hlavního města Polska Varšavy. Navštívili jsme zde historickou část, kde byla ke zhlédnutí spousta zajímavých kulturních a architektonických památek Starého Města. Večer nás čekal hlavní bod programu - muzikál Piloti v divadle Roma. Celý příběh o osudu dvou mladých lidí, vojenského pilota Janka a kabaretní zpěvačky Niny, byl protkán tragickým obdobím druhé světové války. Děj zachycoval delší časové období, v němž se různé roviny příběhu vzájemně prolínaly. Zachytil postoje a osudy jednotlivých protagonistů. Muzikál byl směřován hlavně k zamyšlení se nad sebou samým, nad netečností a konzumním stylem života. Vzbuzoval snahu probudit základní lidské city a emoce. Součástí skvělých pěveckých a tanečních výstupů byla i projekce na plátnech LED včetně pyrotechnických efektů. Muzikál Piloti v nás bezpochyby zanechal velmi silný pocit. Po představení jsme se rozloučili s noční Varšavou a plni zážitků se vydali směrem k domovu. Poděkování za zprostředkování této akce patří organizátorům z gminy Godów. (fotogalerie)

Foto 22V průběhu měsíců května a června dochází na vybraných místech v naší obci ke zprovoznění veřejného internetu. V rámci pilotního projektu se je možné volně připojit v těchto lokalitách: park pod zdravotnickým střediskem, park naproti Café Rotigel, parčík u obecního úřadu a dětské hřiště naproti marklovické základní školy. V současné době technicky řešíme zprovoznění na veřejných prostranstvích v Závadě, a to konkrétně v areálu TS Lokomotiva a na hřišti u závadské základní školy.

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2018 - březen 2019

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili