cyklistika 2016V neděli 2. října 2016 se konala již tradiční podzimní cyklistická akce v podobě projížďky česko-polským pohraničím. Letos tuto pořádala naše obec a účastnilo se jí téměř 150 cyklistů z Petrovic, Godowa a z blízkého okolí. Počasí cyklistice na téměř 25 kilometrové trase přálo a tak byli velcí i malí účastnici vesměs spokojeni. Také "vyvrcholení" celé akce v podobě společného posezení a guláše na Interu přišlo vhod. Pro příští rok předáváme organizační štafetu do Godowa a přejeme našim polským přátelům mnoho úspěchů při organizaci. (videoreportáž, fotogalerie)

HasiciMarklovičtí hasiči v rámci programu „Hasiči na hranici včera a dnes“ zorganizovali ve spolupráci s hasiči z OSP Marklowice Górne školení a besedu na téma „Možná rizika v příhraničí“. Akce proběhla v sobotu 1.října v hasičské zbrojnici v Dolních Marklovicích. O rozdílnostech toku vody v regulovaném korytě v Polsku a v meandrech na našem území přednášel Stanislav Rduch. Byly promítány fotografie Petrůvky po obou stranách hranice a byla položena otázka, jestli proti povodním postavit hráze nebo zregulovat koryto řeky. Poté paní Iwona Cupek všechny seznámila s historií povodní na polské straně. O povodních v Dolních Marklovicích měl připraven vstup pan Ing Zdenek Svoboda. Na mapě ukázal záplavové území a domy, které voda nejvíce ohrožuje. Přednáška byla doplněna filmem o povodních v Petrovicích a také fotografiemi z povodní v roce 2005 a 2010. Na téma ropné a jiné havárie hovořil lektor z Ostravy pan Dušan Suknarovský. Doufáme, že k nám z Polska nic takového po Petrůvce nepoplave. Po školení se při malém občerstvení rozproudila debata, jestli regulovat řeku, nebo raději stavět hráze. Ten problém s Petrůvkou na našem území velmi zajímal kolegy z Polska, kteří navíc mají zkušenost s dopadem regulace na životní prostředí. (videoreportáž, fotogalerie)

 LOGO EU

 

V rámci projektových aktivit pořádá obec Petrovice u Karviné a Zebrzydowice níže uvedené aktivity, na které se zájemci mohou přihlásit.

13. 10. 2016 – výlet - kostely Petrovice, Zámek Karviná
Sraz v 9,00 hodin - IC Petrovice (kavárna Rotigel), doprava autobusem Petrovice, Karviná a zpět. Občerstvení zajištěno. Zdarma 30 účastníků ČR. Předpokládaný návrat 16 hodin.
Je nutné se přihlásit do 11. 10. 2016.
 
27. 10. 2016 – výlet do Żywca (Polsko)
Doprava do Zebrzydowic a zpět zajištěna. Aktivitu pořádá polská strana, doprava zajištěna. Zdarma 20 účastníků ČR. Je nutné se přihlásit do 20. 10. 2016.
 
2. 11. 2016 – integrační setkání v zebrzydowicích (Polsko)
Doprava do Zebrzydowic a zpět zajištěna, odjezd od obecního úřadu v 15,00 hod. Předpokládaný návrat v 18 hod. Zdarma 15 účastníků ČR. Je nutné se přihlásit do 31. 10. 2016.
 
AKTIVITY JSOU URČENY PRO VĚKOVOU HRANICI 50+.  NA AKTIVITY JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT
e-mailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky 558 848 056, 776 298 357.

LOGO EU

 

REP.00 00 28 35.Still004V pondělí 19. září 2016 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné. Mezi hlavní projednávané body patřila jednak studie nového komunitního centra pro seniory v Závadě či plán soustavných oprav komunikací na území obce. O podobě zařízení pro seniory již jednalo červnové zastupitelstvo a jelikož veškeré připomínky zastupitelů byly do studie zapracovány, byla tato zastupiteli jednohlasně schválena. Nyní tak bude přistoupeno k výběru projektanta, který danou studii rozpracuje do podoby projektu. Zastupitelé se rovněž zabývali problematikou revitalizace některých obecních budov, konkrétně se jedná o objekty Mateřské školy a PZKO v Dolních Marklovicích a Interu Petrovice, které by měly proběhnout během příštího roku.   Obec tak tímto pokračuje v nastoleném procesu oprav budov, které má ve svém vlastnictví.  Dalším  bodem byl plán soustavných oprav komunikací, které jsou ve vlastnictví obce. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na realizaci všech oprav obecních komunikací představuje částku ve výši 25,4 milionu korun. Je tedy zřejmé, že opravy budou realizovány postupně v několika příštích letech, a to v závislosti na tom, jaká částka bude v daném roce zastupitelstvem v obecním rozpočtu pro tyto účely schválena.  Zastupitelstvo také rozhodlo o prodeji budovy bývalé knihovny za částku 1,8 milionu Kč. (videoreportáž)

Usnesení zastupitelstva zde.

LOGO skolaMarkloviceV srpnu začala oprava budovy marklovické základní školy a přilehlé tělocvičny. V rámci opravy budou budovy také zatepleny a ve škole instalována nová vzduchotechnika. V souvislosti s přípravou tohoto projektu předložila na jaře obec žádost o dotaci na spolufinancování této investiční akce do Operačního programu Životní prostředí financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. S žádostí uspěla a získala dotaci ve výši 1,4 milionu korun. Celkové náklady na projekt potom dosahují výše 5,8 milionu Kč. Samotná investiční akce by měla být ukončena do konce října a měla by nejen snížit její energetickou náročnost, ale také podstatně zlepšit její celkový vzhled.

LOGO CZ RO B CLOGO SFZP H CMYK

Hned 2 projekty, které obec předložila do 1. výzvy překládání projektů o spolufinancování z Fondu mikroprojektů Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, prošly úspěšně hodnotícím a schvalovacím procesem a byly finančně podpořeny částkou dosahující téměř 340 tisíc Kč. Jedná se o projekty „Hasiči na hranici včera a dnes“ a „Aktivní senior na hranici“, které byly zpracovány a předloženy ve spolupráci se sousední polskou obcí Zebrzydowice. První z uvedených projektů rozvíjí spolupráci marklovického Sboru dobrovolných hasičů s jejich polskými protějšky v oblasti řešení krizových situací, především potom povodní. Zároveň nezapomíná na společenský a kulturní rozměr činnosti obor sborů na území svých obcí, když podporuje organizaci společných společenských akcí a soutěží s důrazem připomenutí historie obou sborů. Cílem projektu „Aktivní senior na hranici“ je potom podpořit aktivity starších spoluobčanů po obou stranách hranice při společných kulturních, sportovních či vzdělávacích akcích. V průběhu následujícího roku tak budou probíhat společné poznávací výlety seniorů z obou obcí na různá zajímavá místa v regionu, dále společné tělovýchovné aktivity jako je pilates či aqua aerobic a nebude chybět ani kurz práce s počítačem.

LOGO EU

PIOTROWICE KOŁO KARWINY – We wtorek 20.9.2016 r. odbyło się spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO na temat działalności chóru męskiego „Hejnał-Echo” z MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. Członkami karwińskiego chóru są również PZKO-wcy z Piotrowic. Wykład wygłosili Bronisław Szyja, Władysław Konesz i nasz członek, Jarosław Mira. Chór powstał z dwóch kiedyś samodzielnych chórów: karwińskiego „Echa” (założony w 1920 roku) i frysztackiego „Hejnału” (założony w 1935 roku). Chór działa pod kierownictwem Andrzeja Szyji i prezentuje repertuar klasyczny i program o charakterze rozrywkowym. W 2015 rok wystąpił w karwńskim Domu Kultury z programem jubileuszowym.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili