Stejně jako tomu bylo v roce 2015, i v roce 2016 skončil rozpočet obce v černých číslech. K 31.12. 2016 činil přebytek rozpočtu 8,9 milionu korun a je tak ještě o půl milionu vyšší než tomu bylo na konci roku 2015. Rozpočtové příjmy v minulém roce představovaly částku 80,2 milionu korun, výdaje potom 71,3 milionu Kč. Tento výsledek mimo jiné znamená i to, že obec v průběhu roku 2016 navýšila své finanční rezervy na bankovních účtech až na částku 69,5 milionu Kč, což je vůbec největší finanční rezerva v historii obce. Příznivého výsledku hospodaření bylo dosaženo i při realizaci celé řady investičních akcí jako je dokončení I. etapy kanalizace, zateplení objektu základní školy v Dolních Marklovicích, včetně rekonstrukce přilehlé tělocvičny, opravy marklovické hasičské zbrojnice či zahájení stavby nového Kulturního domu. Dále obec zakoupila objekt bývalých stavebnin Salmonia, včetně příslušných pozemků v centru obce, kde byla zprovozněna tolik v této části chybějící parkovací plocha. Pozitivně na rozpočet zapůsobil nárůst daňových příjmů oproti roku 2015, a to o 4,7 milionu korun.

it vykricnik pruhlNefunkční veřejné osvětlení, černou skládku, rozbité lavičky, nalomený strom či poničenou zeleň, díru v chodníku, zničené dopravní značení, poškození zařízení dětského  hřiště nebo poškozené místní komunikace.  Takovéto a jiné postřehy občanů či návštěvníků obce je nyní možno hlásit rovnou příslušnému pracovníkovi obecního  úřadu prostřednictvím internetu. Obec Petrovice u Karviné zprovoznila novou webovou aplikaci pro hlášení závad a nedostatků na území obce. Obyvatelé tak nyní mohou jednoduše a pohodlně upozornit odpovědné zaměstnance obecního úřadu na závadu či nedostatek na majetku obce nebo veřejném prostranství. Samotné hlášení probíhá díky webové aplikaci, kde se kliknutím do mapy automaticky doplní souřadnice a adresa závady. Následně pak uživatel vybere kategorii, doplní titulek, krátký popis závady a své kontaktní údaje. Libovolně je možné přiložit také fotografii. Ihned po odeslání hlášení, je informována odpovědná osoba obecního úřadu, která hlášení posoudí a dále řeší. Převzatá hlášení jsou zobrazena v mapě a celkovém přehledu a je tak možné sledovat průběh jejich řešení. V seznamu hlášení lze třídit a vyhledávat dle různých parametrů jako je např. stav řešení, kategorie či datum nahlášení. Aplikace je funkční od 4. ledna 2017 a věříme, že přispěje nejen ke zlepšení vzhledu obce, ale také posílí komunikaci občanů s úřadem.

Aplikaci naleznete v pravé „nabídce“ či klikněte zde.

logo adventni koncertČtvrtou adventní neděli se v podvečer zaplnil již vánočně vyzdobený dřevěný kostelík Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích návštěvníky letošního vánočního koncertu. Letos se mohli přítomni zaposlouchat do svátečních písní a melodií v podání smíšeného pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA. Sbor byl založen v roce 2008 při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava. Historie sboru zahrnuje množství úspěšných koncertních vystoupení na sborových festivalech a soutěžích na Slovensku, ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku a Španělsku. V roce 2012 byl CHORUS OSTRAVA oceněn stříbrnou medailí na Mezinárodní soutěži Franze Schuberta ve Vídni. Začátkem roku 2014 si CHORUS OSTRAVA odvezl z III. Gdańského mezinárodního festivalu pěveckých sborů zlatou medaili a absolutní vítězství, stříbrné pásmo získal na tradičním adventním festivalu v polském Krakově. V červenci roku 2015 získal sbor zlaté a stříbrné pásmo na prestižním festivalu The Singing World v ruském Petrohradu. Koncem roku 2015 byl CHORUS OSTRAVA oceněn dvěma zlatými pásmy a zvláštní cenou za dramaturgii na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Bratislavě. Soubor dostál své pověsti a mnohé diváky svým hodinovým vystoupením pod vedením umělecké vedoucí Mgr. Petry Rašíkové nadchnul. (videoreportáž, fotogalerie)

logo FU daň z nemovitostiFinanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje, že od 1. listopadu 2016 nabyla účinnost novela zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Nově např. daň při nabytí nemovitých věcí platí výhradné nabyvatel.
Více informací najdete zde.

 

 

 

 

Dotace v celkové výši 23,2 milionu korun byly schváleny v pátek 9. prosince 2016 Monitorovacím výborem operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020. V rámci tohoto programu naše obec předkládala společně s partnerskou Gminou Godów projekt „Synergie – integrace společnosti a institucí pohraničí Godowa a Petrovice u Karviné“. V rámci uvedeného projektu finančně podpoří Evropská unie mimo celé řady společných kulturních a společenských akcí, které by měly proběhnout v příštích pěti letech, také přestavbu objektu bývalé ubytovny a restaurace U Krutkého, a to částkou určenou na spolufinancování stavebních prací a zařízení ve výši 9,1 milionu korun. Celková dotační částka na realizaci tohoto projektu potom dosahuje výše 18,1 milionu korun. Druhým podpořeným projektem je „Železná cyklotrasa“, který naše obec předkládala společně se statutárním městem Karviná, Gminou Godów, Gminou Zebrzydowice a Miastem Jastrzębie – Zdrój. V rámci projektu bude vybudována cyklotrasa, a to především po již nevyužívaných železničních tratích v příhraničí. Na území Petrovic u Karviné bude potom vytvořena nová cyklotrasa vedoucí od hraničního přechodu Závada – Gołkowice směrem na Olšiny. Náklady na její realizaci se předpokládají ve výši 5,7 milionu korun s tím, že spolufinancování z fondů Evropské unie a státního rozpočtu bude ve výši 5,1 milionu korun.

logo EU projekt

logo 15 zastupitelstvoV pondělí 12. prosince 2016 se konalo poslední zasedání zastupitelstva obce v tomto roce. Hlavním bodem programu bylo schvalování rozpočtu na příští rok. Schválený rozpočet pro rok 2017 předpokládá příjmy ve výši 74 miliónů 746 tisíc korun a výdaje ve výši 130 miliónů 708 tisíc korun. Schodek rozpočtu tak v tomto roce představuje částku 55 miliónů 961 tisíc korun. Financování takto vysokého deficitu umožňuje dobré hospodaření obce v minulých letech, díky němuž by se měly úspory obce na konci tohoto roku blížit částce 70 milionů korun.
(fotogalerie, videoreportáž)

LOGO cukroví webV sobotu 10. prosince 2016 zavládla v sále Hotelového domu v Dolních Marklovicích vánoční atmosféra a zavonělo cukroví. Konala se zde totiž výstava vánočního cukroví, kterou uspořádala petrovická Základní organizace Českého svazu žen. A jako už tradičně u akcí pořádaných místními ženami ani tentokrát nezůstalo pouze při ochutnávání různých dobrot z jejich dílny, ale návštěvníci výstavy měli možnost zhlédnout i zajímavý kulturní program. V rámci něho vystoupilo taneční uskupení Zoufalé manželky a děti z místní základní školy. Celá akce se nesla již ve znamení sváteční nálady a předznamenala tak příchod těch nejkrásnějších svátků v roce. (fotogalerie, videoreportáž)

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili