12 Soutěž o nej sněhuláka 1První sněhová nadílka byla inspirací pro vyhlášení soutěže O nej petrovického sněhuláka. Soutěž vyhlásila obec Petrovice u Karviné a probíhala na obecním Facebooku od 15. do 24. ledna 2021. Účastníci soutěže měli za úkol postavit sněhuláka a jeho fotku vložit na obecní Facebook. Během těchto pár dní zdobily zahrady domků Petrovic malí sněhuláčci, velcí sněhuláci, někteří dokonce v kreativním oblečení se zajímavými doplňky. Fantazie dětí je bezmezná a my mohli vidět také princeznu, kočičku nebo celou sněhuláčí rodinku. Během této soutěže fanoušci Facebooku svými lajky dávali hlas tomu nejhezčímu a stali se tak porotci sněhových staveb. Do soutěže se přihlásilo celkem 20 jednotlivců a kolektiv dětí z MŠ v Dolních Marklovicích Maláčci. 1. února se na obecním Facebooku sečetly lajky (hlasy) u všech soutěžních fotografií, kterých bylo celkem 873. Vítězem této netradiční soutěže se stal sněhulák MŠ Dolní Marklovice zaslaný z profilu FB Lucie Vidličkové. Na druhém místě se umístil sněhulák z profilu FB Renáty Moravcové a třetí místo obsadil sněhulák, který nám zaslal profil FB RikNik Máčkovi. Hlavní cenou této soutěže byly dřevěné sáně. Druhou cenou byly boby a třetí talíř-kluzák. Výherci druhého a třetího místa své ceny darovali marklovické mateřské škole. Přejeme všem dětem z MŠ počasí plné sněhu, aby saně, boby a kluzák mohly co nejvíce využít k zimním radovánkám. Děkujeme všem stavitelům a stavitelkám za jejich krásné sněhové stavby.

Všechny sněhuláky si prohlédnete v této fotogalerii.

Videoreportáž ze soutěže naleznete zde.

1236044 269092I přes veškeré negativní dopady koronavirové pandemie do fungování a hospodaření obce, skončil obecní rozpočet za rok 2020 v přebytku 40 286 913 korun. Rozpočtové příjmy činily 139 525 155 Kč a výdaje 99 238 242 Kč. Po započtení splátek úvěrů a DPH se zvýšily finanční prostředky na bankovních účtech obce o 38 692 838 korun na výslednou hodnotu 80 350 539 korun k 31. prosinci 2020. To je vůbec nejvyšší částka, kterou kdy naše obec k poslednímu dni v roce disponovala.

Nejvýznamnějšími příjmy obecního rozpočtu v roce 2020 byly daňové příjmy, a to ve výši 68,7 milionu korun. Ty však byly nižší o cca 5 milionů než v roce 2019. Důležitou roli tak hrály příjmy z dotací, které se obci podařilo získat a které činily téměř 50 milionů Kč, včetně vládou poskytnuté kompenzace za snížení daňových příjmů v souvislosti s vládními koronavirovými opatřeními. Koronovirová epidemie se odrazila i v hodnotě výdajů, které byly nižší, než bylo v rozpočtu na rok 2020 plánováno. Příčinou bylo rozvolnění či odložení některých investičních akcí, ke kterému bylo přistoupeno právě kvůli nejistotě, zda budou naplňovány příjmy v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020.

Finanční prostředky, kterými obec na konci roku 2020 disponovala, umožní bezproblémové dokončení všech akcí, které byly zahájeny či připraveny již v minulém roce. Týká se to zejména opravy budov petrovické základní školy, výstavby chodníku včetně kanalizačního řádu od Urbanczykových rybníků směrem na Prstnou. I pro letošní rok jsou připraveny další důležité investiční akce. Mezi nejzajímavější patří venkovní oprava objektu polytechnického centra naproti hlavní budovy petrovické základní školy, likvidace a úprava prostranství bývalého koupaliště a především zahájení stavby Komunitního centra pro seniory v Závadě.

141635287 409552346797903 6968502121759362630 nUž více než 20 petrovickým seniorům starším 80-ti let obec pomohla se zaregistrovat na očkování proti COVID-19 a také jim zarezervovat konkrétní termíny. Senior, který si neví rady s registrací zavolá na speciální linku zřízenou obcí a domluví se na poskytnutí potřebných údajů k registraci. Zaměstnanci obce na internetovém portálu seniora zaregistrují a zerezervují mu místo i čas očkování. Poté vytisknou termíny obou očkování. Každému dále připraví dotazník, který musí každý účastník očkování vyplnit v den očkování a informace o tom, jak se chovat na očkovacím místě, jak očkování probíhá, co dělat po očkování a jaké jsou nežádoucí reakce očkování. Obálku s veškerou dokumentací si senior nebo jeho zástupce vyzvedne na podatelně obecního úřadu. Nejdůležitějším krokem pro všechny zájemce o očkování je však konzultace svého aktuálního zdravotního stavu se svým praktickým lékařem, tu by senioři měli provést ještě dříve před samotnou registrací.

Reportáž přímo z akce registrování našich seniorů naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=XHFdCJQnuyo

Podrobnější informace o očkování v ČR se dozvíte zde.

 

Žádáme občany, aby s ohledem na koronavirovou situaci si osobní jednání pro záležitosti, které nesnesou odkladu, domlouvali předem telefonicky na čísle +420 596 361 052 a ostatní žádosti předkládali písemně, elektronicky či řešili telefonicky.

Z důvodů nařízení vlády jsou do odvolání úřední hodiny stanoveny následovně:

 

Obecní úřad Petrovice u Karviné

Pondělí 08.00 – 10.30 hod., 14.30 – 17.00 hod.

Středa  08.00 – 10.30 hod., 14.30 – 17.00 hod.

 

Organizační složka obce Petrovice u Karviné

Pondělí 08.00 – 10.30 hod., 13.30 – 16.00 hod.

Středa  08.00 – 10.30 hod., 13.30 – 16.00 hod.

 

Tělocvična

od 12. 10. 2020 UZAVŘENA do odvolání

Upozorňujeme občany, že od nového roku je sběrný dvůr v provozu v následující dny a hodiny:

ÚTERÝ             8:00 - 12:00         12:30 - 16:00 

ČTVRTEK         8:00 - 12:00         12:30 - 16:00  (nově místo pátku)

SOBOTA          7:30 - 13:00 

Provozní dobu sběrného dvoru naleznete také v novém kalendáři.

kouricikominUž více než rok nabízí obec všem, kterým byla schválena dotace v rámci 3. kola kotlíkových dotací dle podmínek výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014—2020 bezúročnou půjčku na předfinancování nákladů spojených s výměnou kotle. Žádosti v rámci této výzvy se podávaly už v květnu roku 2019. Finanční prostředky, které obec formou bezúročné půjčky poskytuje těm, kteří realizují výměnu starého kotle za nový ekologický kotel, získala od Státního fondu životního prostředí. Na základě obcí učiněné výzvy se během jara minulého roku přihlásilo téměř 40 zájemců z řad našich občanů, kterým byla následně poskytnuta bezplatně pomoc s přípravou žádostí. Velká většina z nich dotaci nakonec získala. Obec zároveň zpracovala projekt na profinancování bezúročných půjček těmto zájemcům a získala finanční prostředky ve výši 7,8 mil. Kč. Pokud tyto bezúročné půjčky zájemcům z řad občanů obce poskytne, bude si po splacení půjček tyto prostředky ponechat v rozpočtu obce a využít je k realizaci ekologických projektů. V této chvíli tak budou uvedené prostředky využity ke spolufinancování zateplení jedné z budov právě rekonstruované základní školy v Petrovicích. Je také připravován projekt na zateplení budovy polytechnického centra.

O bezúročnou půjčku je možné zažádat až do 26. února 2021.

Bližší informace o podmínkách bezúročné půjčky lze získat u Ing. Haliny Dvořákové (tel: 596 361 026) nebo nalézt zde. 

 

seniortaxipetroviceV souvislosti se změnou poskytovatele této služby, kdy Český červený kříž již tuto službu nebude poskytovat, dochází k menším změnám v provozování této služby. Službu bude nově poskytuje obec ve spolupráci s firmou Renpet Plus s.r.o. I nadále bude senior taxi zajíždět na vybraná místa na území naší obce a v Karviné, kde se cílová místa rozšíří o budovu C Magistrátu města Karviná. Senior doprava bude provozována v pracovní dny v době od 7.00 do 17.00 hodin. Služba je poskytována seniorům starším 65 let a lidem, kteří jsou držitelem průkazu ZTP, ZTP/P, kteří mají trvalý pobyt na území obce Petrovice u Karviné. Senior taxi je nezbytné objednat minimálně dva dny před plánovanou jízdou, a to na telefonním čísle 800 153 961. Podrobnější informace k poskytované službě naleznete zde.  

 

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili