1236044 269092I přes veškeré negativní dopady koronavirové pandemie do fungování a hospodaření obce, skončil obecní rozpočet za rok 2020 v přebytku 40 286 913 korun. Rozpočtové příjmy činily 139 525 155 Kč a výdaje 99 238 242 Kč. Po započtení splátek úvěrů a DPH se zvýšily finanční prostředky na bankovních účtech obce o 38 692 838 korun na výslednou hodnotu 80 350 539 korun k 31. prosinci 2020. To je vůbec nejvyšší částka, kterou kdy naše obec k poslednímu dni v roce disponovala.

Nejvýznamnějšími příjmy obecního rozpočtu v roce 2020 byly daňové příjmy, a to ve výši 68,7 milionu korun. Ty však byly nižší o cca 5 milionů než v roce 2019. Důležitou roli tak hrály příjmy z dotací, které se obci podařilo získat a které činily téměř 50 milionů Kč, včetně vládou poskytnuté kompenzace za snížení daňových příjmů v souvislosti s vládními koronavirovými opatřeními. Koronovirová epidemie se odrazila i v hodnotě výdajů, které byly nižší, než bylo v rozpočtu na rok 2020 plánováno. Příčinou bylo rozvolnění či odložení některých investičních akcí, ke kterému bylo přistoupeno právě kvůli nejistotě, zda budou naplňovány příjmy v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020.

Finanční prostředky, kterými obec na konci roku 2020 disponovala, umožní bezproblémové dokončení všech akcí, které byly zahájeny či připraveny již v minulém roce. Týká se to zejména opravy budov petrovické základní školy, výstavby chodníku včetně kanalizačního řádu od Urbanczykových rybníků směrem na Prstnou. I pro letošní rok jsou připraveny další důležité investiční akce. Mezi nejzajímavější patří venkovní oprava objektu polytechnického centra naproti hlavní budovy petrovické základní školy, likvidace a úprava prostranství bývalého koupaliště a především zahájení stavby Komunitního centra pro seniory v Závadě.

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

 

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

 

Služby Obce Petrovice u Karviné
budova bývalých stavebnin Salmonia

Po   7:30-12:00  13:00-16:00
Út 8:00-12:00
St 7:30-12:00  13:00-16:00
Čt 8:00-12:00
8:00-12:00

Provozní doba sběrného dvora

Út  8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 
Čt 8:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
So  7:30 - 13:00 
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili