log zast8. dubna 2019 se po měsíci sešli zastupitelé na svém dalším zasedání. Důvodem bylo projednání pravidel pro poskytování bezúročných zápůjček obyvatelům naší obce pro pořízení nových ekologických kotlů v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací, která odstartovala 10. dubna 2019. Jak jsme již informovali v únorovém čísle Petrovického zpravodaje, může zápůjčka pokrývat až 100 % způsobilých nákladů na výměnu kotle. Maximální výše poskytnuté zápůjčky však nemůže být vyšší než 200 tisíc Kč v případě výměny starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu, resp. vyšší 150 tisíc Kč v případě výměny starého kotle za kondenzační plynový kotel. Na zápůjčku budou mít nárok za předpokladu, že obec obdrží finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí všichni, kteří se zapsali do registru na obecním úřadě a zároveň se přihlásí do výzvy obce na předkládání žádosti o zápůjčky, která bude zveřejněna v průběhu měsíce června. Všem registrovaným zájemcům jsou také k dispozici obcí nasmlouvaní tzv. kotlíkoví specialisté, kteří jim pomohou s vypracováním žádosti o dotaci.

Dalším dotačním titulem, který byl na základě dosavadních zkušeností a změny legislativy upraven Programu pro poskytování dotace na úhradu nákladů potřebných k zajištění ekologické likvidace odpadních vod fyzickým osobám z rozpočtu obce Petrovice u Karviné. Jestliže od ledna byla navýšena částka, kterou lze na pořízení čistírny odpadních vod, žump, zemního filtru či biofiltru, a to až na 50 tisíc korun, potom dubnové zastupitelstvo svým rozhodnutím umožnilo čerpat tuto dotaci nejen na materiální náklady dané technologie, ale také například na instalaci a zprovoznění samotného zařízení. Další změnou, o které dubnové zastupitelstvo rozhodlo je rozšíření okruhu možných žadatelů, když vypustilo podmínku v podobě maximálního počtu bytových jednotek (doposud 3 bytové jednotky) u podporovaných nemovitostí (domů určených k trvalému bydlení).

V rámci jednání zastupitelstva bylo také rozhodnuto o opravě střechy na hlavní budově petrovické školy spočívající především ve výměně střešní krytiny. Snahou bude celou akci připravit tak, aby tato mohla být v co největším rozsahu realizována ještě v průběhu letošních letních prázdnin a co nejméně tak omezila běžný chod školy. Obec tímto krokem pokračuje v procesu obnovy a rekonstrukcí jednotlivých školních budov, které byly započaty a realizovány v minulých letech. (videoreportáž)

Formuláře ke stažení: pravidla a podmínky pro poskytnutí zápůjčky, vzor smlouvy o bezúročné zápůjčce

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

duben 2019 - říjen 2019

Út  9:00-12:00 12:30-17:00 
9:00-12:00 12:30-17:00
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili