petrovicky beranekLetošní „Květná neděle“ v Petrovicích u Karviné se opravdu vydařila. Ani přesun ze zimního času na letní členky Základní organizace Českého svazu žen v Petrovicích nezaskočil. Už od brzkého rána se ozýval ze salonku u nové tělocvičny ZŠ „cvrkot“. Připravovaly se a zdobily stoly, svážely se gastronomické i rukodělné výrobky. Konal se totiž už třetí ročník Velikonoční výstavy se soutěží o nejlepšího „Petrovického beránka“. Soutěžilo 21 beránků, z toho 3 z polských Zebrzydowic. Porota měla opravdu co ochutnávat a hodnotit. Beránek se hodnotil ze dvou hledisek – chuť a vzhled. Beránci byli opravdu krásní: někteří si hověli i v mladém osení, jiní byli zdobeni čokoládou, bílým cukrovým sněhem, kudrlinkami z krému, burisony nebo lupínky mandlí. Nejlepšího beránka upekla dle poroty paní Eva Tobolová, druhý nejlepší beránek patřil paní Elišce Bulkové, třetí pak paní Evženii Skalilové. Každý z několika desítek návštěvníků výstavy mohl uspokojit nejen své chuťové pohárky, ale i zrakové vjemy. Ženy totiž připravily různé gastronomické výrobky, které se chystají nejen na Velikonoce: koláče, mazance, koblihy, šoudry nebo šoldry (velikonoční jídlo z Těšínska), rohlíčky plněné masem, bábovky, záviny, dortíčky, zákusky, aspiky, vajíčka z lineckého těsta atd. Výstavu gastronomie doprovázela i výstava ručních prací, a bylo opravdu co obdivovat a vybírat. Nechyběl ani kulturní program, v rámci kterého vystoupily již tradičně Zoufalé manželky, ale také Petrovické panenky či děti z místní základní školy.
(videoreportáž, fotogalerie)

logo andersenV pátek 23. března v 18 hodin se všechny tři pobočky naší základní školy začaly plnit dětmi prvních až pátých tříd, které chtěly strávit zajímavý a dobrodružný večer v přítomnosti knížek. A letos se jich sešlo na Noci s Andersenem opravdu hodně, a to rovných 150. To svědčí o rostoucí popularitě této akce, kterou připravuje naše základní škola ve spolupráci s knihovnou a obecním úřadem. Natěšené děti si vybalily své karimatky, spacáky a  polštářky a už se nemohly dočkat, až začne připravený program. Ten letošní se nesl v duchu Rychlých šípů a Pejska a kočičky. V každé budově se činnosti lišily, ale zábava byla všude dlouho do noci. Děti četly, plnily nejrůznější úkoly a kvízy, soutěžily, malovaly, vařily a pekly. V Petrovicích a Marklovicích je také navštívilo divadlo Kolovrat s pohádkou „Jak  šlo šídlo na vandr“. S mírným strachem ve tvářích ale s obrovským odhodláním se posléze vydaly na stezku odvahy. Během večera jako každým rokem i letos navštívil všechna pracoviště spolu s paní knihovnicí Evou Podstawkovou i starosta obce Marian Lebiedzik, který přečetl pohádku, popovídal či zapojil se s dětmi  do soutěží a předal jim na památku příjemně stráveného večera knížky. (videoreportáž, fotogalerie)

logo hasici soutezV sobotu 24. března 2018 uspořádal okrsek Karviná už 5. ročník  halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnili jak mladší, tak starší žáci. Soutěžilo se ve dvou disciplinách, a to uzlová štafeta a štafeta požárních dvojic. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev včetně jednoho polského družstva -  OSP Laziska. V kategorii mladších žáků svedlo mezi sebou boje 7 družstev a v kategorii žáků starších 12 družstev.  Z vítězství mezi mladšími žáky se radovalo družstvo SDH Těrlicko-Hradiště, na druhém místě se umístilo družstvo SDH Závada a na třetím místě skončili mladí hasiči SDH Havířov-město.  V kategorii starších žáků  zvítězilo družstvo SDH Havířov-město před druhým SDH Dolní Lutyně-střed a třetím SDH Karviná-Hranice. Podle pravidel soutěže o Putovní poháry družstvo, které zvítězí 3 krát za sebou, získává pohár do trvalého držení. Tím se stalo v kategorii st. žáků SDH Havířov-město.  Soutěže se  zúčastnili i hosté, a to starosta obce Petrovice u Karviné Marian Lebiedzik a starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, kteří úspěšným družstvům předali ceny v podobě pohárů, medailí a dalších věcných cen. (videoreportáž, fotogalerie)

Logo markl karnevalI přes mrazivé zimní počasí se v neděli 18. 3. sešly děti ze ZŠ i MŠ v Dolních Marklovicích se svými rodiči a přáteli v RC Karviná. Konal se tam každoroční Karnevalový rej masek.

Školkáčci potěšili všechny svými tanečními čísly od Berušek až po Pomádu. Školáci zase roztančili sál v rytmu Karla Gotta a jeho Lady Karneval. Nechybělo ani vystoupení Inušky Galiové, která předvedla disco dance. Všechny přítomné také pobavilo tradiční karnevalové překvapení, kdy paní učitelky z MŠ vpluly do tanečního sálu. Tentokrát jako pět ježibab na koštěti.Vystoupila také parta Kovbojů, kteří nám chytali děti do lasa. K našemu údivu se to dětem velmi líbilo a v řadě stáli opakovaně. Tancovalo se, zpívalo, soutěžilo a bylo hodně veselo.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za pomoc při organizaci této akce.

Ať žije KARNEVAL! (videoreportáž, fotogalerie)

logo web jarmarkJarně vyzdobená budova školy přivítala ve dnech 16. a 17. března 2018 všechny návštěvníky a příznivce tvoření na Řemeslném jarmarku. V šesti dílnách umístěných ve třídách přízemí školy a ve školní družině si mohli zájemci vyrobit různé velikonoční a jarní dekorace – z keramiky, papíru, filcu, květináčků, zažehlovacích korálků nebo přírodních materiálů. Děti vytvořily v zájmových kroužcích, v hodinách výtvarné výchovy, v družinách i v mateřských školkách pod vedením paní učitelek a vychovatelek mnoho krásných výrobků, které si mohli návštěvníci jarmarku prohlédnout a zakoupit na prodejní výstavě. Věříme, že toto setkání zpříjemnilo našim příznivcům předjarní čas a děkujeme všem, kteří svou tvořivou prací přispěli k uskutečnění této akce. (videoreportáž, fotogalerie)

logo cyklosteskaMonitorovacím výborem operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 na svém zasedání ve čtvrtek 15. března 2018 rozhodnul o poskytnutí dotace na výstavbu II. etapy Železné cyklotrasy, kterou společně realizuje naše obec společně se statutárním městem Karviná, Gminou Godów, Gminou Zebrzydowice a Miastem Jastrzębie – Zdrój. První etapa projektu probíhá na obou stranách hranice od minulého roku. Zatímco na území Petrovic u Karviné byla již v minulém vytvořena nová cyklotrasa vedoucí od hraničního přechodu Závada – Gołkowice směrem na Olšiny, na polské straně bude stavba dokončena v roce letošním. Následovat bude právě schválena etapa druhá, a to v rámci společného projektu „Na kole po železné cyklotrase“. V rámci v ní vzniknou na území naší obce další dva kilometry nové cyklostezky, která bude navazovat na etapu první a povede ze Závady-Gory po cestě mezi poli až ke komunikaci vedoucí od učiliště Dakol směrem k Dvoru Olšiny. Součástí obou projektů jsou i informační tabule, webové a mobilní aplikace či geocaching. Náklady na realizaci tohoto projektu na území naší obce se předpokládají ve výši 4,6 milionu korun s tím, že spolufinancování z fondů Evropské unie a státního rozpočtu bude ve výši téměř 4,2 milionu korun.

logo EU projekt

oprava kanalizaceNaše obec společně se sousedními polskými obcemi zrealizovala již celou řadu společných projektů v oblasti vzdělávání, kultury, sportu či bezpečnosti, které několika desítkami milionů korun podpořila Evropská unie. Aktivit v rámci těchto projektů se účastnily stovky žáků našich základních škol, hasičů, členů různých sportovních i zájmových organizací, seniorů a samozřejmě široká veřejnost po obou stranách hranice. Nyní naše obec s Gminou Zebrzydowice rozšířily spolupráci i do oblasti provozování kanalizací s cílem zkvalitnit a zefektivnit služby v této oblasti. Vytvořený svým způsobem ojedinělý společný projekt „Border usługi – Příhraniční služby“ zaujal i hodnotitele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszynski, operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a ti jej doporučili ke spolufinancování evropskými penězi. V rámci projektu bude mimo jiné pořízena technika, kterou v současnosti obě obce postrádají a jsou nuceny si určité služby pro zajištění bezproblémového fungování kanalizací kupovat. Jedná se především o služby týkající se čištění kanalizací či potřebného kamerového monitoringu v případě určitých poruch na kanalizačním řádu. Z projektu tak bude pořízen na naší straně systém (kamery včetně příslušenství) pro monitorování kanálů a čerpadlo s nádrží pro odčerpání nečistot, na straně polské potom vozidlo s vestavěným hydraulickým vybavením pro odstraňování nečistot. Zařízení budou následně využívána na území obou obcí. Náklady na realizaci projektu v naší obci představují částku 20 tisíc eur, přičemž 85 % bude uhrazeno ze zdrojů Evropské unie.

LOGO EU

Tel.:
+420 596 361 052
ISDS:
qnjbb35

 

IČO:
00297585
DIČ:
CZ00297585

 

Č.účtu:
3325791/0100
Ano, často. - 30%
Ano, ale málo. - 13.3%
Ne, ale začnu. - 3.3%
Chodím do jiné knihovny. - 3.3%
Nechodím do knihovny. - 50%

Celkový počet hlasů: 30

Obecní úřad

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

Podatelna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 8:00-12:00  13:00-14:30
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 8:00-12:00  13:00-14:30
8:00-12:00  13:00-14:30

Pokladna

Po   8:00-12:00  13:00-17:00
Út 9:00-12:00
St 8:00-12:00  13:00-17:00
Čt 9:00-12:00
dle předchozí domluvy

listopad 2018 - březen 2019

Út  7:30-12:00 12:30-15:30 
7:30-12:00 12:30-15:30
So  7:00-12:00 12:30-15:00
   
V době státních svátků - ZAVŘENO
Kontakt: 601 501 450
TV Petrov
czechpoint
clubspire 1
MAS Bohumínsko
regio-euroregio Regioforum Euroregion pulmes
íčko m
logo MS-kraj nabidky prace
linka 116 domaci nasili